E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Libraries | cuni.cz | CIS More

česky | english Log inInternal Members

Currently, the Department comprises of fourteen internal members (researchers), three students in position Ph.D. Stars and a secretary.

 

From left: Jitka Rychtaříková, Tomáš Kučera, Luděk Šídlo, Jarmila Tesková, Barbora Kuprová, Jiřina Kocourková, Klára Hulíková Tesárková
From top to bottom: Boris Burcin, Alice Velková, Jaroslav Kraus, Olga Kurtinová, Tereza Pachlová, Ludmila Fialová, Anna Šťastná
Photographed in December 2015 in Map Collection of Faculty of Science; foto: Tomáš Petrus.


Head of the Department: doc. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D. 

Deputy Head of the Department: RNDr. Tomáš Kučera, CSc.

Registrar of the Department: RNDr. Olga Kurtinová, Ph.D.

Study-advisor: Doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc.

Secretary: Jarmila Tesková


Name Telefon (+420...) E-mail Místnost
Professori
Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. 221 951 420 jitka.rychtarikova@natur.cuni.cz 226A (2. patro)
Associate professor
doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. 221 951 451 ludmila.fialova@natur.cuni.cz P1 (přízemí)
doc. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D. 221 951 419 jirina.kocourkova@natur.cuni.cz 223 (2. patro)
doc. PhDr. Alice Velková, Ph.D. 221 951 451 alice.velkova@natur.cuni.cz P1 (přízemí)
Research Assistants
RNDr. Boris Burcin, Ph.D. 221 951 417 boris.burcin@gmail.com 228 (2. patro)
RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. 221 951 562 klara.tesarkova@gmail.com 226B (2. patro)
Ing. Jaroslav Kraus, Ph.D. 221 951 416 jaroslav.kraus@natur.cuni.cz 227 (2. patro)
RNDr. Tomáš Kučera, CSc. 221 951 417 kucera@natur.cuni.cz 228 (2. patro)
RNDr. Olga Kurtinová, Ph.D. 221 951 451 olga.kurtinova@natur.cuni.cz P1 (přízemí
RNDr. Jitka Slabá, Ph.D. 221 951 422 jitka.slaba@natur.cuni.cz 340 (3. patro)
RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D. 221 951 562 ludek.sidlo@gmail.com 226B (2. patro)
Secretary
Jarmila Tesková 221 951 418 jarmila.teskova@natur.cuni.cz 223A (2. patro)
Researchers
RNDr. Barbora Janáková Kuprová, Ph.D. 221 951 422 bara.kuprova@gmail.com 340 (3. patro)
Mgr. Hana Sedláčková, Ph.D.   sedlackoh@natur.cuni.cz  
Mgr. Věra Slováková, Ph.D.   slovakove@natur.cuni.cz  
PhDr. Mgr. Anna Šťastná, Ph.D. 221 951 451 anna.stastna@natur.cuni.cz P1 (přízemí)
Ph.D. Stars
Mgr. Kateřina Maláková 221 951 416 katerina.malakova@natur.cuni.cz 227 (2. patro)
Diana-Georgiana Lutz M.Sc.   diana-georgiana.lutz@natur.cuni.cz  
Mgr. Martin Vondášek   martin.vondrasek@natur.cuni.cz  

 

Photographed in December 2015 in Map Collection of Faculty of Science; foto: Tomáš Petrus.

Document Actions