E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Libraries | cuni.cz | CIS More

česky | english Log inProject and Grants

One of the important activities of the department is its participation in grant competitions. The following is a list of projects and grants, currently facing members of the department of Applied Geoinformatics and Cartography.

Genetic variability of hyper-spectral reflectance in Scots pine ecotypes for selection of drought-resistant individuals
Provider: MŠMT INTER-EXCELLENCE / Inter-action (LTAUSA19113)
Period: 2020 - 2022
Main researcher:  prof. Ing. Milan Lstibůrek MSc., Ph.D (ČZU), Prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. (UK)
Cooperating: doc. RNDr. Lucie Kupková, Ph.D., Ing. Markéta Potůčková, Ph.D., Mgr. Lucie Červená, Ph.D.


Detekce a rozpoznávání objektů v bodovém mračnu laserového skenování z pískovcových skalních měst

Provider: GAUK (132119)
Period: 2019 - 2021
Main researcher:  Mgr. Michaela Tomková
Cooperating​: RNDr. Jakub Lysák, Ph.D.


Evolutionary spatial dynamics of segregation and social exclusion

Provider: TAČR
Period: 2019 - 2022
Main researcher:  prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.
Cooperating​: RNDr. Lukáš Brůha, Ph.D., RNDr. Jakub Lysák, Ph.D.


Experimentální vývoj programového aparátu pro automatizaci tvorby státního mapového díla

Provider: TAČR, Beta 2, režim IP (TIRICUZK829)
Period: 2019 - 2021
Main researcher:  Jan Langr (Unicorn/HSI), RNDr. Jakub Lysák, Ph.D. (za UK)
Cooperating​: doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D., Mgr. Tomáš Pokorný


Development of methods for monitoring of tundra vegetation changes in the Krkonoše national park using multispectral, hyperspectral and LiDAR UAV data

Provider: Resortní výzkum KRNAP (Z2019-009075)
Period: 2019 - 2023
Main researcher:  doc. RNDr. Lucie Kupková, Ph.D.
Cooperating​: Ing. Markéta Potůčková, Ph.D., Mgr. Lucie Červená, Ph.D., RNDr. Jakub Lysák, Ph.D.


Assessment of ecosystem function based on Earth observation of vegetation quantitative parameters retrieved from data with high spatial, spectral and temporal resolution

Provider: MŠMT INTER-EXCELLENCE / Inter-action (LTAUSA18154)
Period: 2019 - 2022
Main researcher:  Prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
Cooperating​: doc. RNDr. Lucie Kupková, Ph.D., Ing. Markéta Potůčková, Ph.D., Mgr. Lucie Červená, Ph.D.


PULCHRA - Science in the City: Building Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation

Provider: H2020 (824466)
Period: 2019 - 2022
Main researcher:  Constantinos Cartalis (Řecko); doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. (Česko)
Cooperating​: RNDr. Josef Laštovička, Ph.D. a vyvolení PGS 


Internacionalizace výuky geoinformatiky a kartografie na PřF UK

Provider: Investiční plán UK (GE4)
Period: 2019 - 2021
Main researcher:  doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.
Cooperating​: celá katedra aplikované geoinformatiky a kartografie


Heritage of lost landscapes: identification, reconstruction and presentation

Provider: MK - NAKI (DG18P02OW008)
Period: 2018 - 2022
Main researcher:  RNDr. Lucie Kupková, Ph.D.
Cooperating​: doc. RNDr. Lucie Kupková, Ph.D., Ing. Eva Štefanová, Ph.D., Ing. Markéta Potůčková, Ph.D., Ing. Miroslav Čábelka, RNDr. Lukáš Brůha, Ph.D., Mgr. Lucie Červená, Ph.D.
Web: http://www.zaniklekrajiny.cz

The project of the Ministry of Culture of the Czech Republic NAKI II. The beneficiary of the project is the Faculty of Science of Charles University. The project deals with the issue of heritage of extinct landscapes in the Czech Republic. The aim of the project is to identify, document, reconstruct and make accessible the heritage of landscapes that disappeared during the period of dynamic changes in society in the Czech Republic since the end of the 18th century. The main output of the project will be the Digital Atlas of Extinct Landscapes, the first version (2018) of which is accessible from the web portal http://www.zaniklekrajiny.cz/atlas.


Cross-border expert system and early warning system for geological risks in the Elbe Sandstone Mountains 

Provider: Přeshraniční spolupráce, SAB (100333189)
Period: 2018 - 2021
Main researcher:  Dr. Jörn Wichert (Uni Freiberg), Ing. Josef Rott, Ph.D. (PřF UK)
Cooperating​: Ing. Markéta Potůčková, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D., Ing. Eva Štefanová, Ph.D., Ing. Miroslav Čábelka
Webhttp://elbe-labe-georisiko.eu

Projekt č. 100333189 v rámci programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 – 2020. Projekt se zabývá vytvořením expertního systému v oblasti Labských pískovců v souvislosti s geologickými riziky a ohrožením veřejnosti a infrastruktury pádem skalních masivů .


Analýza čerpání a poskytování vybraných zdravotních ambulantních služeb v Česku v závislosti na geodemografických charakteristikách pacientů i poskytovatelů

Provider: TAČR Éta (TL01000382)
Period: 2018 - 2021
Main researcher: RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.
Cooperating​:doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.


Živá mapa: Topografie dějin přírodních věd v českých zemích

Provider: NAKI (DG18P02OVV065)
Period: 2018 - 2023
Main researcher: Dr. Tomáš Herman
Cooperating​: doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D., RNDr. Josef Laštovička, Ph.D.


Vltava – proměny historické krajiny v důsledku povodní, stavby přehrad a změn ve využití území s vazbami na kulturní a společenské aktivity v okolí řeky

Provider: NAKI (DG18P02OVV037)
Period: 2018 - 2023
Main researcher: RNDr. Dana Fialová, Ph.D., doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
Cooperating​: doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.


Stanovení aktuální horní hranice lesa a její dynamiky v Krkonošském národním parku

Provider: Resortní výzkum KRNAP
Period: 2018 - 2021
Main researcher:  doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Cooperating​: Ing. Markéta Potůčková, Ph.D.,  doc. RNDr. Lucie Kupková, Ph.D., RNDr. Jakub Lysák, Ph.D.


Univerzitní výzkumná centra UK UNCE/HUM/018

Provider: UNCE
Period: 2018 - 2023
Main researcher:  prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
Cooperating​: RNDr. Lukáš Brůha, Ph.D., Mgr. Lucie Červená, Ph.D.


Návrh a vývoj nástrojů pro automatizovanou tvorbu ZTM 5

Provider: Resortní výzkum ZÚ
Period: 2018 - 2022
Main researcher: ZÚ
Cooperating​: RNDr. Jakub Lysák, Ph.D.


Framework Partnership Agreement on Copernicus User Uptake (FPCUP)

Provider: European Commission
Period: 2017 - 2021
Main researcher: doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. za UK
Cooperating​: ?


Document Actions