E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGeografická organizace společnosti v České republice

Hampl, M. (2005): Geografická organizace společnosti v České republice: transformační procesy a jejich obecný kontext. Praha: PřF UK, DemoArt


Obsah knihy

Titulní strana [pdf iko]

Tiráž [pdf iko]

Obsah [pdf iko]


PŘEDMLUVA 5 [pdf iko]

Seznam tabulek 7 [pdf iko]

Seznam obrázků 9 [pdf iko]

1 ÚVOD: TÉMATICKÁ STRUKTURA A OBECNÝ KONTEXT HODNOCENÍ 11 [pdf iko]

2 DLOUHODOBÝ VÝVOJ GEOGRAFICKÉ ORGANIZACE 19 [pdf iko]

2.1 Teorie stádií: geografická interpretace
2.2 Vývoj sociogeografické organizace: příklad České republiky
2.3 Specifika a deformace poválečného vývoje

3 SOUČASNÉ TENDENCE VÝVOJE REGIONÁLNÍ A SÍDELNÍ DIFERENCIACE 41 [pdf iko]

3.1 Metodika hodnocení
3.2 Tendence a podmiňující faktory současného vývoje regionální diferenciace
3.3 Kvalitativní proměny koncentračního procesu a hierarchické organizace


4 SOCIOGEOGRAFICKÁ REGIONALIZACE, METROPOLIZACE A ZMĚNYVZTAHOVÉ ORGANIZACE 77 [pdf iko]

4.1 Výchozí problémy a metodika sociogeografické regionalizace
4.2 Sociogeografická regionalizace: stav a současné tendence
4.3 Metropolitní areály
4.4 Sociogeografická regionalizace a územně administrativní členění státu

5 GEOGRAFICKÁ ORGANIZACE SPOLEČNOSTI: ČESKÁ SPECIFIKA /NEBO OBECNÝ MODEL? 103 [pdf iko]

LITERATURA 115 [pdf iko]

TABULKOVÉ PŘÍLOHY 121 [pdf iko]

VOLNÁ MAPOVÁ PŘÍLOHA 147 [pdf iko]

 

Citujte takto: Hampl, M. (2005) Geografická organizace společnosti v České republice: transformační procesy a jejich obecný kontext. Praha: PřF UK, DemoArt. 147 stran, 1 mapová příloha (ISBN 80-86746-02-X)

 

*Poznámka: Pro prohlížení PDF souborů potřebujete volně šiřitelný program Adobe Acrobat Reader (naleznete mj. na webu www.adobe.com)

Akce dokumentů