E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníEvolution of Geographical Systems and Risk Processes in the Global Context

Dostál, P., ed. (2008): Evolution of Geographical Systems and Risk Processes in the Global Context.

Kniha editovaná prof. Petrem Dostálem obsahuje výstupy členů řešitelského kolektivu výzkumného záměru „Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace“ zabývající se geografickými systémy na různých měřítkových úrovních. Jednotlivé kapitoly publikace jsou nyní k dispozici ve formátu pdf.

 

[publication cover]Titulní strana [pdf iko]

Tiráž [pdf iko]

Contents [pdf iko]

List of editors and authors [pdf iko]

 

Part One: Introduction

Chapter 1: Introduction (Petr Dostál) [pdf iko]

Chapter 2: Changing geographical systems and risk processes: general considerations [pdf iko]
(Petr Dostál)

 

Part Two: Geographical systems and diverse risk processes at various geographical scales

Chapter 3: Europe in the global system: is the European integration necessary? [pdf iko]
(Petr Dostál, Martin Hampl)

Chapter 4: Landscapes at risk: about change in the European landscapes[pdf iko]
(Marc Antrop)

Chapter 5: Geographic approaches to flood risk modeling [pdf iko]
(Jakub Langhammer)

Chapter 6: Different risks of population aging: EU old and new members [pdf iko]
(Jitka Rychtaříková)

 

Part Three: Case studies

Chapter 7: High-altitude lake outburst: Tien Shan case study [pdf iko]
(Bohumír Janský, Miroslav Šobr, Zbyněk Engel, Sergei Yerokhin)

Chapter 8: Irregular activities of migrants in the Czech Republic: a Delphi study about [pdf iko]
adaptations in a globalizing economy (Dušan Drbohlav, Lenka Lachmanová)

Chapter 9: Changing face of the Czech retailing in the post-communist transformation: [pdf iko]
risk of extreme polarisation under globalisation pressures (Jana Spilková)

 

*Poznámka: Pro prohlížení PDF souborů potřebujete volně šiřitelný program Adobe Acrobat Reader (naleznete mj. na webu www.adobe.com)

Akce dokumentů