E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníEkohydrologický monitoring vodních toků

Matoušková, M., ed. (2008): Ekohydrologický monitoring vodních toků: v kontextu evropské Rámcové směrnice o vodní politice 2000/60/ES. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Praha.

Publikaci připravila Milada Matoušková společně se svými kolegy a studenty z katedry fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Editorka se věnuje problematice ekohydrologie, revitalizace vodních ekosystémů, vodohospodářského managementu a ochrany vod. Jednotlivé kapitoly publikace jsou nyní k dispozici ve formátu pdf.

null

 

Obálka publikace [pdf iko]

OBSAH


Slovo úvodem / 5 [pdf iko]
Milada Matoušková

Metody ekohydrologického hodnocení kvality habitatu vodních toků / 9 [pdf iko]
Milada Matoušková

Mapování a geoinformatická analýza upravenosti toků a údolní nivy jako faktoru povodňového rizika na příkladu povodí Blanice / 25 [pdf iko]
Jakub Langhammer, Milada Matoušková

Metoda ekomorfologického hodnocení kvality habitatu vodních toků EcoRivHab / 43 [pdf iko]
Milada Matoušková

Ekomorfologický monitoring vodních toků v povodí Rolavy / 67 [pdf iko]
Jana Lelut, Milada Matoušková

Ekomorfologický monitoring říční sítě v povodí Klíčavy / 81 [pdf iko]
Věra Šilhánová, Milada Matoušková

Ekomorfologický monitoring vodních toků v povodí Rakovnického potoka / 95 [pdf iko]
Milada Matoušková

Ekomorfologický monitoring vodních toků v povodí Košínského potoka / 113 [pdf iko]
Magdalena Bicanová

Ekomorfologický monitoring říční sítě v povodí Liběchovky / 123 [pdf iko]
Václav Šípek, Milada Matoušková

Ekohydromorfologický průzkum a antropogenní transformace řeky Bíliny / 137 [pdf iko]
Martin Dvořák, Milada Matoušková

Možnosti využití distančních dat za účelem hodnocení kvality habitatu vodních toků / 155 [pdf iko]
Magdalena Bicanová

Srovnávací studie jakosti povrchových vod v povodí Rolavy, horní Blanice a Liběchovky / 171 [pdf iko]
Kateřina Hryzáková, Milada Matoušková

Revitalizační opatření za účelem zlepšení kvality habitatu vodních toků – modelová studie z povodí Rolavy / 187 [pdf iko]
Jana Lelut, Milada Matoušková

Hydromorfologický monitoring zrevitalizovaného koryta Sviňovického potoka / 197 [pdf iko]
Zdeněk Kliment, Milada Matoušková, Miroslav Šobr, Markéta Potůčková, Jana Hujslová

 

*Poznámka: Pro prohlížení PDF souborů potřebujete volně šiřitelný program Adobe Acrobat Reader (naleznete mj. na webu www.adobe.com)

Akce dokumentů