E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProf. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.

Albertov 6, 128 43 Praha 2
Tel.: 221 951 390

Mail: dzurova@natur.cuni.cz

Od ukončení studia geografie na Přírodovědecké fakultě, Univerzity Karlovy pracuje doposud na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje. Je profesorkou pro obor demografie, zabývá se problematikou  geo-demografie, resp. kvality života, zdravotního stavu obyvatel a sociálně-patologických procesů v populacích. V poslední době spolupracuje při řešení výzkumných témat v oblasti mezinárodní migrace, zdraví a integračních procesů. Od roku 1998 je členkou redakční rady časopisu Health&Place, a Social Science and Medicine publication, Elsevier. V rámci programu: Mental Health and Policy Research Training působila akademický rok 2002-2003 na University of California,  Berkeley, School of Public Health. V době od 2006-2013 byla členkou vedení Přírodovědecké fakulty UK, proděkankou pro studium a studijní záležitosti. Od roku 2006 dosud je členkou vědecké rady PřF UK a členkou vědecké rady geografické sekce.

Od 1. března 2014 je vedoucí katedry sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecké fakulty UK.  Od akademického roku 2015/2016 je garantkou magisterského studijního programu Epidemiologie, oboru Sociální epidemiologie a od června 2018 je předsedkyní oborové rady doktorského studia Demografie.

 Je vedoucí univerzitního centra excelence cíleného na výzkum sociálně-prostorových nerovností a rizik na počátku 21. století a od roku 2015 je členkou hlavního výboru České demografické společnosti.

Od roku 1996 aktivně pracuje v občanském sektoru na podporu začleňování osob zdravotně znevýhodněných do společnosti (nejprve jako členka výboru, od roku 2000 jako předsedkyně společnosti Downsyndrom.CZ, člena Evropské asociace Downova syndromu.

Publikace
Pedagogická činnost
Výzkumné projekty a granty

Podíl na výzkumné, vědecké a organizační práci
Google Scholar
Researchgate

Akce dokumentů