E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníWorkshopy a novinky

Děkujeme Vám za spolupráci v roce 2023 a do roku 2024 Vám přejeme mnoho osobních i pracovních úspěchů.

Thank you for your cooperation in 2023 and wishing you many personal and professional successes in 2024.

 

Září 2023, European Association for Population Studies, Maďarsko

Workshop pracovní skupiny Health, Morbidity, and Mortality Working Group Evropské asociace pro populační studia (EAPS) se koná pravidelně jednou ročně a jde o zásadní setkání vědců věnujících se výzkumu v oblasti zdraví, nemocnosti a úmrtnosti. V rámci tohoto ročníku se podařilo diskutovat aktuálně řešená témata projektu NPO/SYRI se zahraničními odborníky a navázat kontakty pro možnou budoucí spolupráci. Kromě toho se projekt NPO/SYRI stal partnerem akce a zástupci projektu tak měli možnost prezentovat kromě své práce i projekt samotný.

Členové týmu NPO/SYRI (Klára Hulíková) se tak aktivně podíleli na přípravě a organizaci celé akce, během ní pak na řízení jednání. Dále pak členky týmu (Michala Lustigová, Ivana Kulhánová, Maika Ohno, Klára Hulíková) prezentovaly probíhající výzkum vznikající v rámci projektu NPO/SYRI na následující témata "Syndemic perspective of the (micro-)regional dimension of a health crisis", "Europe's mortality potential – how far or near is it?", "Health and socio-geographical disparities in post-COVID outcomes in adults aged 50+ in Europe: Has COVID-19 exposed divide between post-communist countries and the Western Europe?","Cancer screening barriers among women: a mixed methods approach to understanding the most common barriers" a "Economic consequences of COVID-19 pandemic in Europe on social inequalities in well-being".

Ve volném čase pak členky týmu navštívily Semmelweisovo museum historie medicíny, které je mimo historický vývoj zdravotní péče a možnostech medicíny věnováno Ignaci Semmelweisovi, který je považován za jednoho z průkopníků epidemiologických metod a medicíně založené na důkazech.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.6.2023

Srdečně gratulujeme naší kolegyni Anně Altové za získání prvního místa v Ceně Jacquese Derridy.

Více o její práci se dozvíte zde.

 

20. - 21. 4 . 2023
Dvoudenní výjezdní zasedání všech členů týmu naší výzkumné skupiny v Havlíčkově Brodě, Hotel Brixen.

 

 

 

 

 

 

 

První číslo SYRI newsletteru je dostupné ke stažení zde!

 

 

14.4.2023 

Ve spolupráci s vedením SYRI jsme 14.4.2023 zorganizovali na půdě Přírodovědecké fakulty celodenní mediální školení.

Cílem školení bylo pod vedením zkušené lektorky Ivany Bártové z České televize odstranění obav vědců z komunikace s médii a na základě osvědčených postupů je na ni připravit. 

Náplní školení byly různé televizní formáty, jak komunikovat vědu srozumitelně, na co dát pozor a čemu se vyhýbat.

Na závěr školení si každý z účastníků zkusil stručné vystoupení na kameru, které mu lektorka opřipomínkovala.

 

2022


Děkujeme Vám za spolupráci v roce 2022 a do roku 2023 Vám přejeme mnoho osobních i pracovních úspěchů.

Thank you for your cooperation in 2022 and wishing you many personal and professional successes in 2023.

 

14. 11. 2022 od 10:00 do 16:00

Meeting všech členů týmu VS4 v Akademickém konferenčním centru

 

12. 10. 2022

Vedení projektu SYRI pořádá pro celý tým (spolupracovníky všech WP) společný dvoudenní meeting projektu SYRI, který bude slavnostně zahájen 12. 10. 2022 ve 14 hodin v Brně, v kině Scala.  

 

15. 9. 2022

Ve čtvrtek 15. 9. 2022 od 14:00 se v zasedací místnosti Ministerstva zdravotnictví uskutečnilo pracovní setkání zájemců z řad týmu PA4 na téma Možnosti sdílení a poskytnutí dat ÚZIS pro projekt SYRI, organizované panem prof. RNDr. Ladislavem Duškem, Ph.D.

Schůzka byla koncipována jako zahájení diskuse nad konkrétními směry a možnostmi spolupráce.

 

12. 7. 2022
Meeting všech členů týmu PA4 v  Akademickém konferenčním centru v Praze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 6. 2022 Kick-off Meeting řešitelského týmu PřF UK
Vedoucí PA4, prof. Dagmar Dzúrová, představila řešitelský tým i odbornou náplň projektu. (ppt

Akce dokumentů