E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníJmenovací a habilitační řízení

Více informací o habilitačním řízení naleznete na stránkách Oddělení vědy.

 


Doporučená kritéria pro habilitační a jmenovací řízení

​Doporučená kritéria hodnocení uchazeče při habilitačním řízení a řízení pro jmenování profesorem na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy se řídí Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy, zveřejněnému v Opatření rektora č. 28/2007. Materiál je dostupný na adrese: http://www.cuni.cz/UK-2669.html 

Informace o habilitačních řízeních a řízeních ke jmenování profesorem pracovníků Sekce geografie naleznete na stránkách vědy a výzkumu.

Akce dokumentů