E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHlavní informace o programu

Cooperatio Geografie je nový program základní institucionální podpory vědy a výzkumu na Univerzitě Karlově, který od 1. 1. 2022 nahradí program Progres. Hlavním cílem programu je kromě zajištění kvality a rozvoje vědních oborů také zmírnění fragmentace vědních oborů v rámci UK. Cooperatio je nástrojem pro podporu komunikace, koordinace a spolupráce všech fakult a vysokoškolských ústavů UK, na nichž je určitý obor rozvíjen. Díky oborovému členění je zajištěna kompatibilita s vnitřním hodnocením tvůrčí činnosti UK. Z dlouhodobějšího hlediska je záměrem programu i snaha o lepší provázání vědních oblastí se studijními programy. Dalšími důležitými aspekty Cooperatia jsou jeho nesoutěžní charakter (vlastní i programům Progres) a inkluzivní princip (do programu jsou zapojeni všichni akademičtí a vědečtí pracovníci a studenti doktorského studia UK). Program Cooperatio bude uskutečňován v pětiletých cyklech. První cyklus poběží mezi lety 2022–2026.

Geografie na Univerzitě Karlově je tvořena pěti disciplínami: demografie, fyzická geografie, kartografie, regionální geografie a sociální geografie. Všechny tyto obory se nacházejí na Přírodovědecké fakultě, ostatní součásti univerzity se programu Cooperatio Geografie neúčastní. V rámci programu Cooperatio Geografie bude v nadcházejících letech navázáno na rozsáhlou spolupráce nejen mezi vědními obory v rámci PřF, ale i napříč obory univerzity a dalšími domácími i zahraničními institucemi.

Dokumenty ke stažení:

 

Rada programu Cooperatio Geografie

Koordinátor: prof. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.

Zástupce koordinátora: prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.

Členové rady:
prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc., prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc., prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc., prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D., prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc., prof. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D., doc. RNDr. Lucie Kupková, Ph.D., doc. RNDr. Jana Šiftová, Ph.D., doc. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D., doc. PhDr. Alice Velková, Ph.D., doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D., doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D., doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D., prof. RNDr. Josef Novotný, Ph.D., doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D.

Akce dokumentů