E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStudijní programy a obory

Struktura akreditace studijních programů a oborů na geografické sekci

 

Bakalářské studium (tříleté):

 

Studijní program:

1301 R Geografie (garant doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.)
Studijní obory:

 • Geografie a kartografie (garant doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.)
 • Fyzická geografie a geoinformatika (garant doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc.)
 • Geografie zaměřená na vzdělávání (dvouoborová) (garant doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.)
 • Geografie zaměřená na vzdělávání (jednooborová) (garant doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.)
 • Sociální geografie a geoinformatika (garant doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.)

Studijní program:

1303 R Demografie (garant prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.)
Studijní obory:

 • Demografie se sociální geografií (garant Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.)
 • Demografie se sociologií (garant Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.)
 • Demografie s ekonomií (garant Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.)

Podrobnější imformace o Bakalářském studijním programu Geografie

 

 

Navazující magisterské studijní programy (dvouleté):

 

Studijní program:

1301 T Geografie (garant prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.)

 • Fyzická geografie a geoekologie (garant doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc.)
 • Sociální geografie a regionální rozvoj (garant doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.)
 • Regionální a politická geografie (garant prof. RNDr. Petr Pavlínek, Ph.D.)
 • Kartografie a geoinformatika (garant doc. Ing. Jan Kolář, CSc.)
 • Učitelství geografie pro SŠ (dvouoborové) (garant doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.)
 • Učitelství geografie pro SŠ (jednooborové) (garant doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.)
 • Globální migrační a rozvojová studia (garant prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.)
 • Hydrologie a hydrogeologie (garant prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.)

Podrobnější informace o Magisterských navazujících programech Geografie

Podrobnější informace o Magisterském nazavujícím programu Hydrologie a hydrogeologie

 

Studijní program:

5103 T Epidemiologie (garant prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.)
Studijní obor

 • Sociální epidemiologie (garant prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.)

Podrobnější informace o Magisterských navazujících programech Epidemiologie

 

Studijní program:

1303 T Demografie (garant prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.)
Studijní obor

 • Demografie (garant prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.)

Podrobnější informace o Magisterských navazujících programech Demografie

 

 

Akce dokumentů