E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPublikace

 • Matějček, T. (2018): Pěstování řepky – novodobý fenomén (nejen) české krajiny. Geografické rozhledy, 28 (1), 22–25.

 • Matějček, T. (2018): Globální systémy ve školní výuce. Geografické rozhledy, 27 (4), 14–15.

 • Matějček, T. (2017): Mezipředmětové vazby zeměpisu a hudební výchovy. Geografické rozhledy, 26, č. 1, 8–9.

 • Matějček, T. (2016): Životní cyklus spotřební elektroniky. Geografické rozhledy, 26, č. 2, 20–21.

 • Jelen, J., Matějček, T. (2016): Anthropogenic river alterations and their effects on the flood situations (Bílina River case study). Acta Universitatis Carolinae, Geographica, 97–111. DOI: https://doi.org/10.14712/23361980.2016.9

 • Matějček, T. (2016): Kudy se do Evropy dostávají geograficky nepůvodní druhy? Geografické rozhledy, 26, 1, 20–21.

 • Matějček, T. (2016): Aplikace pohledů environmentální etiky v globální výchově. Geografické rozhledy, 25, č. 5, 14–15.

 • Bartoš, J., Matějček, T. (2015): Rozvíjení environmentálních postojů z pohledu učitelů na 2. stupni základních škol. Envigogika, 10 (2) DOI: https://doi.org/10.14712/18023061.475

 • Řezníčková, D., Matějček, T. (2014): Úlohy ve výuce geografie. Nakladatelství P3K, Praha, 95 s.

 • Řezníčková, D., Čížková, V., Marada, M., Hanus, M., Matějček, T., Čudová, R., Čtrnáctová, H., Cídlová, H., Kubiatko, M., Trnová, E. (2013): Dovednosti žáků ve výuce biologie, geografie a chemie. P3K, Praha, 288 s.

 • Šenová, V., Matějček, T. (2013): Zatížení biotopů geograficky nepůvodními druhy rostlin na příkladu povodí Ploučnice. Geografie, 118, č. 4, s. 356-371.

 • Vacínová, M., Matějček, T. (2013): Intergenerational differences in personal relationship to nature. Envigogika, VIII/2. DOI: https://doi.org/10.14712/18023061.384

 • Matějček, T., Bartoš, J. (2012): Environmentální gramotnost učitelů a studentů učitelství. Envigogika, VII/2. DOI: https://doi.org/10.14712/18023061.75

 • Matějček, T., Vacínová, M. (2012): Environmentální gramotnost – výsledky výzkumu na pražských gymnáziích. Geografické rozhledy, 22, č. 1, s. 16–17.

 • Matějček, T., Seidlová-Šilhánová, M. (2012): Hodnocení učebnic zeměpisu z hlediska environmentální etiky. Geografické rozhledy, 21, č. 4, s. 14–16.

 • Matějček, T. (2012): Environmentální etika ve školní výuce. Geografické rozhledy, 21, č. 3, s. 22–23.

 • Hajzlerová, L., Matějček, T. (2011): The spread of invasive neophytes in the riparian vegetation of the Tichá Orlice. Revija za geografijo – Journal for Geography, 6, č. 1, s. 33–46.

 • Matějček, T. (2011): Environmentální etika – výzva pro geografické vzdělávání. Geografické rozhledy, 21, č. 2, s. 22–23.

 • Matějček, T. (2011): Patagonie – ukázka zpracování tématu pro výuku regionální geografie. Geografické rozhledy, 21, č. 1, s. 13–14.

 • Matějček, T. (2010): Místopisné pojmy ve výuce – kritéria výběru, výukové metody. Geografické rozhledy, 20, č. 1, s. 16–17.

 • Matějček, T. (2010): Environmentální postoje budoucích učitelů zeměpisu. Informace ČGS, 29, č. 2, s. 13–29.

 • Matějček, T. (2010): The load of invasive plant species in the Labe riverbank vegetation. In: Acta Universitatis Carolinae, Geographica, XLIII, 1 – 2, s. 199–211.

 • Matějček, T. (2008): Výskyt invazních druhů rostlin v břehové vegetaci vybraných vodních toků. In: Zprávy České botanické společnosti, 43, Mater., 23, s. 169–182.

 • Matějček, T. (2007): Změny v rozšíření invazních druhů rostlin jako jeden z indikátorů krajinných změn. In: Čechurová, M. (ed.): Miscellanea Geographica 13, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, s. 101–104.

 • Chuman, T., Lipský, Z., Matějček, T. (2006): Succession of vegetation in alluvial floodplains after extreme floods. In: Sborník ČGS, 2, s. 314–325.

 •  

  Popularizační články:

   

  • Matějček, T. (2015): Všeho moc škodí – i světla. Přírodovědci.cz, č. 1, roč. IV., s. 16–17
  • Matějčková, A., Matějček, T. (2013): Do Milovic za přírodou a tanky. Přírodovědci.cz, č. 3, roč. II, s. 45.
  • Matějček, T. (2013): Kde je největší biodiverzita? Přírodovědci.cz, č. 2, roč. II, s. 20–21.
  • Matějček, T. (2013): Otazníky kolem klimatu. Přírodovědci.cz, č. 1, roč. II., s. 14–15.
  • Matějček, T. (2012): Vzpomínky na dávná dramata. Přírodovědci.cz, č. 1, roč. I, s. 17.
  • Matějček, T. (2010): Les jako živoucí učebnice geografie. Geografické rozhledy, 20, č. 1, s. 32–33.

  • Matějček, T. (2010): Česko ze satelitních snímků. In: Geografické rozhledy, 19, č. 3, 32–33.

  • Matějček, T. (2009): Světelné znečištění. In: Geografické rozhledy, 19, č. 2, s. 12–13.

  • Matějček, T. (2009): Environmentální výchova v současné škole. In: Geografické rozhledy, 19, č. 1, s. 12–13.

  • Matějček, T. (2009): Postřehy z XV. Veletrhu ekologických výukových programů. In: Geografické rozhledy, 18, č. 5, s. 19.

  • Řezníčková, D., Matějček, T. (2009): Jak hodnotit kvalitu místa. In: Geografické rozhledy, 18, č. 4, s. 17–19.

  • Matějček, T. (2009): Příběh místa. In: Geografické rozhledy, 18, č. 4, s. 32–33.

  • Matějček, T. (2009): Invazní druhy – aktuální environmentální problém. In: Geografické rozhledy, 18, č. 3, s. 12–13.

  • Matějček, T. (2009): Invazní druhy jako téma ve výuce. In: Geografické rozhledy, 18, č. 3, s. 15.

  • Matějček, T. (2008): Albánie. In: Geografické rozhledy, 17, č. 3, s. 28–29.

  • Kučera, Z., Kučerová, S., Matějček, T. (2008): České národní parky. In: Geografické rozhledy, 18, č. 1, s. 32–33.

  • Matějček, T. (2007): Střediska ekologické výchovy a jejich úloha v geografickém vzdělávání. In: Geografické rozhledy, 16, č. 3, s. 8–9.

  • Matějček, T. (2007): Náměty pro práci s Malým geografickým a ekologickým slovníkem. In: Geografické rozhledy, 17, č. 2, s. 18

  • Matějček, T. (2006): Šíření rostlin v krajině. In: Geografické rozhledy, 15, č. 5, s. 12–13.

  • Lipský, Z., Matějček, T. (2004): Rostlinné invaze v naší krajině. In: Geografické rozhledy, 13, č. 4, s. 108–109.

  • Matějček, T. (2005): Zavlečené druhy – ekologický problém Nového Zélandu. In: Živa, LXXVII, č. 2, s. 91–92.

  • Matějček, T. (2005): Zavlečené druhy – metla ostrovních ekosystémů. In: Živa, LXXVII, č. 3, s. 140–141.

  • Matějček, T. (2005): Invazní druhy rostlin: jaká je situace ve světě? In: Geografické rozhledy, 14, č. 3, s. 68–69.

  • Matějček, T. (2005): Geograficky nepůvodní druhy živočichů v České republice. In: Geografické rozhledy, 14, č. 4, 96–97.

  • Matějček, T. (2005): Biodiverzita jako geografický problém. In: Geografické rozhledy, 14, č. 5, s. 124–125.

  • Matějček, T. (2005): Ohrožená biodiverzita. In: Geografické rozhledy, 15, č. 1, s. 12–13.

  • Matějček, T. (2005): Vytěžené pískovny a jejich začlenění do krajiny. In: Živa, LXXVII, č. 6, s. 251–252.

  • Matějček, T. (2004): Biologické invaze na území Nového Zélandu. In: Venkovská krajina. Sborník příspěvků z konference. Brno, ZO ČSOP Veronica, s. 93–96.

  • Matějček, T. (2004): Těžba štěrkopísků ve středním Polabí a její vliv na krajinu. In: Veronica, 18, č. 4, s. 7–9.

  • Matějček, T. (2004): Kersko – Bory. In: Veronica, 18, č. 4, s. 16–17.

  • Matějček, T. (2004): Invazní druhy živočichů – celosvětový problém. In: Geografické rozhledy, 14, č. 2, s. 40–41.

   

  Sborníky z konferencí:

   

  • Řezníčková, D., Matějček, T. (2010): Terénní výuka geografie: teorie a praxe. Zborník abstraktov z 15. kongresu Slovenskej geografickej spoločnosti a 6. konferencie Asociácie slovenských geomorfológov. Slovenská geografická spoločnosť, Asociácia slovenských geomorfológov, Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, Košice, s. 61.

  • Matějček, T. (2007): The Invasive Alien Plant Species in Czech Republic Riverbank Vegetation. In: Sborník abstraktů. Conference of Irish Geographers 2007, 11th – 13th May. St Patrick´s College, Drumcondra, Dublin, s. 37

  • Matějček, T. (2007): The Distribution of Invasive Alien Plant Species in Riverbank Vegetation of Selected Watercourses in Czech Republic. In: Global changes: their regional and local aspects. Sborník z konference VI. polsko-czesko-slowackie seminarium geograficzne, Kruklanki, 11–15. 6. 2007. V tisku.

  • Kučera, Z., Matějček, T., Kuldová, S., Chromý, P. (2007): Areal Preservation – Barrier or Tool of Areal Development? In: Global changes: their regional and local aspects. Sborník z konference VI. polsko-czesko-slowackie seminarium geograficzne, Kruklanki, 11–15. 6. 2007. V tisku.

  • Řezníčková, D., Marada, M., Čtrnáctová, H., Čížková, V., Matějček, T. (2006): Fieldwork laboratory – active development of science and environmental education. In: Yoong, S., Ismail, M., Zain, A. (eds.): Science and Technology Education in the Service of Humankind. Proceedings of the XII IOSTE SYMPOSIUM, School of Educational Studies Uniersiti Sains Malaysia, Penang (30.7.–4.8. 2006), s. 142–148.

  • Matějček, T. (2010): Biodiverzita a její ohrožení. In: Výchova a vzdělávání pro život. Sborník příspěvků a anotací z X. pedagogické konference Středočeského kraje, Český svaz ochránců přírody Vlašim, s. 31–33.

  • Matějček, T. (2009): Ekologická etika. In: Sborník příspěvků a anotací z IX. pedagogické konference Středočeského kraje. Český svaz ochránců přírody Vlašim, s. 33–36.

  • Lipský, Z., Matějček, T. (2008): Vliv těžby na diverzitu současné krajiny. In: Fyzickogeografický sborník 6. fyzická geografie a trvalá udržitelnost. Masarykova univerzita, Brno, s. 122-129. ISBN: 978-80-210-4780-8

  • Matějček, T., Šenová, V. (2008): Invazní neofyty v břehové vegetaci vodních toků v povodí Ploučnice. In: Venkovská krajina 2008. Sborník z 6. ročníku mezinárodní mezioborové konference konané 23.–25. května 2008 v Hostětíně. Česká společnost pro krajinnou ekologii, regionální organizace CZ-IALE, Praha, s. 85–89.

  • Matějček, T. (2007): Využití tématu biodiverzita v geografickém vzdělávání. In: Kraft, S., Mičková, K., Rypl, J., Švec, P., Vančura, M.: Česká geografie v evropském prostoru. Sborník abstraktů referátů z XXI. sjezdu České geografické společnosti 2006, Česká geografická společnost a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, České Budějovice, s. 1026–1031. ISBN 978-80-7040-986-2

  • Matějček, T. (2007): Sledování výskytu invazních druhů rostlin v říčních nivách. In: Langhammer, J. (ed): Změny v krajině a povodňové riziko. Sborník příspěvků semináře povodně a změny v krajině. PřF UK, Praha, s. 121–126.

  • Matějček, T. (2007): Výskyt invazních neofytů v břehové vegetaci středního Labe. In: Měkotová, J., Štěrba, O., (Eds.): Říční krajina 5, recenzovaný sborník příspěvků z konference, s. 189–196.

  • Matějček, T. (2007): Geograficky nepůvodní druhy – základní obecné informace. In: Sborník příspěvků a anotací ze VII. pedagogické konference „Výchova a vzdělávání pro život“, ČSOP Vlašim, s. 30–32.

  • Matějček, T., Šulcová, K. (2006): Porovnání vzájemných souvislostí historického vývoje lužního lesa ve vymezené nivě Labe a Moravy. In: Měkotová, J., Štěrba, O. (Eds.), 2006: Říční krajina 4. Sborník příspěvků z konference, 18. 10. 2006, Olomouc, s. 183–188. ISBN 80-244-1495-3

  • Matějček, T. (2005): Návrh kategorizace zavlečených druhů na základě jejich působení v nově obsazených ekosystémech. In: Venkovská krajina 2005. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. ZO ČSOP Veronica, s. 85–88.

  • Matějček, T. (2005): Ohrožení středoevropských ekosystémů geograficky nepůvodními druhy rostlin a živočichů. In: Sborník z konference Geografické aspekty středoevropského prostoru (CD)

  • Matějček, T. (2004): Těžba štěrkopísků ve středním Polabí a její vliv na krajinu. In: Sborník z konference Kulturní krajina, s. 92–96.

  • Matějček, T. (2004): Invazní druhy rostlin v nivě středního Labe. In: Měkotová, J. - Štěrba, O. (eds.): Sborník z konference Říční krajina, katedra ekologie ŽP Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, Olomouc, s. 162–167.

   

  Ostatní odborné publikace:

   

  • Matějček, T., Peterka, Š. (2011): Ekopolis. Metodická příručka. Scio, Praha, 180 s. ISBN: 978-80-7430-047-9

  • Řehounková, K., Řehounek, J., (eds.), Beran, L., Bogusch, P., Blízek, J., Boukal, M., Grycz, F., Hátle, M., Hlásek, J., Heneberg, P. Hesoun, P. Konvička, M., Lepšová, A., Matějček, T., Rektoris, L., Stárka, L., Zavadil, V. (2010): Pískovny a štěrkopískovny. In: Řehounek, J., Řehounková, K., Prach, K.: Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi. Calla, České Budějovice, s. 63–88. ISBN 978-80-87267-09-7

  • Matějček, T. (2008): Sledování invazních druhů rostlin v říčních nivách. In: Langhammer, J. a kol. (ed.): Údolní niva jako prostor ovlivňující průběh a následky povodní. Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta UK, Praha, s. 276–287.

  • Matějček in: Řezníčková, D. et al. (2008): Náměty pro geografické a environmentální vzdělávání. Výuka v krajině. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha, 184 s.

  • Matějček, T. (2008): Náměty pro geografické a environmentální vzdělávání. Životní prostředí. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha, 48 s.

  • Matějček, T. (2008): Náměty pro geografické a environmentální vzdělávání. Biodiverzita a její ohrožení. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha, 40 s.

  • Chuman, T., Lipský, Z., Matějček, T. (2008): Stav poznání o vlivu extrémních záplav na vegetaci údolních niv. In: Langhammer [ed.] a kol.: Změny v krajině a povodňové riziko. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra fyzické geografie a geoekologie, Praha, s. 226–232.

  • Matějček, T. (2008): Sledování výskytu invazních neofytů v břehové vegetaci vodních toků postižených extrémními záplavami. In: Langhammer [ed.] a kol.: Změny v krajině a povodňové riziko. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra fyzické geografie a geoekologie, Praha, s. 241–268.

  • Matějček, T. (2006): Sledování výskytu invazních druhů rostlin v říčních nivách. In: Langhammer, J. (Ed.), Vliv změn přírodního prostředí povodí a údolní nivy na povodňové riziko. PřF UK, Praha, pp. 181–185.

  • Chuman, T., Lipský, Z., Matějček, T. (2005): Sukcese vegetace v údolní nivě po extrémních záplavách. In: Langhammer, J. (Ed.), Vliv změn přírodního prostředí povodí a údolní nivy na povodňové riziko. PřF UK, Praha, pp. 75–83.

  • Langhammer, J., Křížek, M., Matoušková, M., Matějček, T. (2005): Metodika mapování upravenosti říční sítě a následků povodní. In: Vliv změn přírodního prostředí povodí a údolní nivy na povodňové riziko. Přírodovědecká fakulta UK, Praha.

  • Langhammer, J., Křížek, M., Matoušková, M., Matějček, T. (2005): Metodika mapování upravenosti říční sítě a následků povodní. [výzkumná zpráva]. Praha, ČR: Přírodovědecká fakulta UK, MŽP, ČR, Praha, 29 s. Depon. in: knihovna KFGG PřF UK, MŽP ČR.

   

  Editorství slovníku:

   

  • Matějček, T. [ed.] a kol. (2007): Malý geografický a ekologický slovník. Nakladatelství České geografické společnosti, Praha, 136 s.

   

  Učebnice a skripta:

   

  • Matějček, T. (2012): Životní prostředí. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta. Ústí nad Labem, 98 s.

  • Matějček, T. in: Anděl, J., Bičík, I., Havlíček, T. a kol. (2010): Makroregiony světa. Regionální geografie pro gymnázia. Nakladatelství České geografické společnosti, Praha, 152 s.

  • Matějček, T. (2008): Vybrané kapitoly z biogeografie. In: Farský, I., Matějček, T.: Vybrané kapitoly z fyzické geografie. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta, s. 97–117. (celkem 119 s.)

  • Matějček, T. (2008): Globální změny klimatu. Člověk a přírodní katastrofy. Rozmanitost živé přírody. In: kolektiv (2008): Zeměpis 9. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Nakladatelství Fraus, Plzeň, s. 106–119.

  • Matějček, T. (2008): Globální problémy – Fyzickogeografické aspekty. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta, 54 s. (dotisk v roce 2010)

  • Matějček, T. (2007): Ekologická a environmentální výchova. Nakladatelství České geografické společnosti, Praha, 52 s.

   

  Mapové listy v atlasu:

   

  • Matějček, T. (2010): Vybrané invazní druhy savců (1:1,5 mil.). In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol.: Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Praha-Průhonice, 352 s. ISBN 978-80-85116-59-5.

  • Matějček, T., Švátora, M. (2010): Podíl geograficky nepůvodních druhů na celkovém počtu vybraných skupin živočichů (v %). Graf In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol.: Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Praha-Průhonice, 352 s. ISBN 978-80-85116-59-5.

   

  Ostatní:

   

  • Lipský, Z., Matějček, T. (2009): Přínos krajinné ekologie k environmentální výchově (Contribution of Landscape Ecology to Environmental Education). In: Životné prostredie, 43, č. 2, s. 92–94.

  • Matějček, T. (2009): XV. Veletrh ekologických výukových programů potvrdil význam geografie pro environmentální výchovu. In: Geografie – Sborník České geografické společnosti, 114, č. 1, s. 78–79.

  • Matějček, T. (2007): Jaké bylo Polsko-česko-slovenské geografické seminárium 2007? In: Sborník ČGS, č. 4, s. 71–72.

  • Matějček, T. (2005): Invazní druhy jako příčina změn v krajině. In: Listy českého zeměpisného sdružení, č. 2, s. 1–4.

  • Matějček, T. (1999): Hodnocení vytěžených pískoven na okrese Nymburk z krajinně-ekologického hlediska. In: Vlastivědný zpravodaj Polabí, Poděbrady, roč. 33, s. 145–154.  Akce dokumentů