E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStudium


Pro uchazeče

Odkazy a informace pro uchazeče o bakalářské, navazující magisterské a doktorské studium na naší katedře. Studium je zaměřeno na dílčí obory sociální geografie a na geografické vzdělávání.

Bakalářské studium

Praktické informace pro studenty bakalářského studia, požadavky ke státním závěrečným zkouškám, návrhy témat kvalifikačních prací apod.

Navazující magisterské studium

Praktické informace pro studenty navazujícího magisterského studia, požadavky ke státním závěrečným zkouškám, návrhy témat kvalifikačních prací apod.

Doplňující pedagogické studium

Informace o akreditovaných kurzech, které umožňují získanou odbornou geografickou kvalifikaci rozšířit o pedagogické a oborově didaktické vzdělání.

Doktorské studium

Informace pro studenty doktorských studijních programů: Obecné otázky geografie, Regionální a politická geografie, Sociální geografie a regionální rozvoj.

Databáze závěrečných prací UK

Studium v zahraničí


Výměny studentů

Akce dokumentů