E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSZZk navazujícího magisterského studia – učitelské studium

Zkouška z pedagogiky a psychologie pro učitele

Profil absolventa programu učitelství odpovídá profilu učitele na různých typech škol od druhého stupně základní školy po různé typy škol středních a zařízení jim ekvivalentních a zařízení poskytující vzdělávání dospělým. Návrh okruhů a otázek vychází z profilu absolventa programu jako reflektivního a kompetentního učitele, vnímavého k potřebám a problémům společnosti, žáků, studentů i vlastní profese, reagujícího na společenské změny a změny edukačního systému a připraveného k dalšímu vzdělávání během profesní kariéry.

Předložené okruhy otázek orientují frekventanty kurzu „USŠ“ v přípravě na závěrečnou zkoušku, nemusejí se rovnat konkrétním otázkám položeným při této zkoušce. Předpokládají osvojení základních pojmů a jejich adekvátní užívání při řešení praktických otázek výchovy a vzdělávání. Vzhledem k tomu, že učitel aplikuje poznatky v konkrétní pedagogické praxi, bude při zkoušce kladen důraz na to, aby zkoušený v souvislosti se základní otázkou navrhl řešení konkrétní pedagogicko-psychologické situace. Některé otázky se objevují opakovaně v jednotlivých okruzích a je třeba na ně reagovat v relevantním kontextu.

Odpovědi na všechny tematické okruhy či dílčí otázky obsahuje doporučená literatura, převážně jsou obsaženy v základních učebních textech pro dané předměty. Předložený seznam literatury je nabídkou dostupných titulů z psychologie a pedagogiky, neomezuje aktivitu studentů ve výběru jiných pramenů k dané pedagogické a psychologické problematice.

 

Okruhy a otázky ke státní zkoušce z pedagogiky a psychologie včetně doporučené literatury najdete zde.

 

zpět na rozcestník

Akce dokumentů