E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSZZk navazujícího magisterského studia – učitelské studium

Regionální geografie (Evropy )

1. Teorie regionální geografie, vývoj paradigmat, vybrané pravidelnosti v geografii, regionalizace

2. Globalizace světa, socio-kulturní regiony světa, současné environmentální změny

3.  Evropa v globálních souvislostech, geografické aspekty evropské integrace

4. Regionální fyzická geografie Evropy: poloha, hranice, charakteristika v rámci jednotlivých fyzickogeografických složek krajinné sféry, vývoj Evropy v paleogeografické minulosti

5. Sociogeografická diferenciace Evropy, historický a hospodářskopolitický vývoj Evropy, jádrové, semiperiferní a periferní oblasti Evropy; vývoj socio-ekonomické a socio-kulturní diferenciace, městské a venkovské oblasti, problémové oblasti Evropy, evropské makroregiony

6. Severní Evropa: predispozice přírodními poměry, socio-kulturní unikátnosti, zachované přírodní prostředí

7. Západní Evropa: přírodní poměry a nerostné bohatství, koloniální velmoci, industrializace, Evropské unie, evropský (neo)regionalismus

8. Střední Evropa: přírodní poměry, význam Alp v evropských souvislostech, region jako střet kulturních a politických vlivů

9. Jižní Evropa: kolébka evropských civilizací, fyzicko-geografická determinace hospodářství, komplexní charakteristika mediteránního regionu

10. Východní Evropa: přírodní poměry a nerostné bohatství, region ekonomických, společenských a politických problémů

 

A dále sylaby absolvovaných předmětů ze skupin PV:

MZ340P59   Afrika
MZ330P97   Latinská Amerika
MZ340P55   Severní Amerika
MZ340U03   Asie
MZ340P22   Evropa regionů
MZ340P82   Problémové oblasti světa
MZ340U02  Problémy rozvoje venkova
MZ330P67   Oceánografie

 

zpět na rozcestník

 

 

Akce dokumentů