E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSZZk navazujícího magisterského studia – učitelské studium

Fyzická geografie

 

1. Stavba Země, vývoj kontinentů a oceánů v rámci globální tektoniky

2. Ovlivnění reliéfu jednotlivými složkami přírodní sféry

3. Typy reliéfu Země

4. Globální koloběh látek v přírodní sféře

5. Voda na Zemi, nerovnoměrnost jejího rozdělení, časová proměnlivost zásob vody v jednotlivých vodních útvarech, problematika nedostatku vody

6. Zonalita přírodní sféry, její příčiny a projevy v jednotlivých složkách přírodní sféry

7. Sezonalita přírodní sféry, její příčiny a projevy v jednotlivých složkách přírodní sféry

8. Dynamika a změny klimatu, jejich příčiny a projevy v jednotlivých složkách přírodní sféry

9. Přírodní ohrožení a jejich důsledky na lidskou společnost

10. Krajina jako výsledek působení přírodních a antropogenních procesů

 

A dále sylaby absolvovaných předmětů ze skupin PV:

MZ330P62U    Životní prostředí člověka
MZ330P31    Přírodní ohrožení a rizika

 

zpět na rozcestník

 

Akce dokumentů