E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSZZk navazujícího magisterského studia – neučitelské studium

Virologie

 

1. Evoluce virů: Teorie o vzniku virů, molekulární příbuznost virových skupin.

2. Taxonomie virů: Různé přístupy k taxonomii virů, Baltimorova klasifikace.

3. Stavba virových částic: genom virů – RNA/DNA, virová kapsida, obalené a neobalené viry.

4. Replikace virů v závislosti na podobě genomu: (+)RNA, (-)RNA, ds RNA, retroviry, DNA viry.

5. Virus jako obligátní parazit: závislost viru na hostitelské buňce, způsoby využití hostitelské buňky (co buňka viru poskytuje a naopak, které funkce si musí virus zajistit sám); interakce virů s hostitelským organismem, infekce akutní, chronická, latentní.

6. Obrana organismu proti virům: obrana buňky – RNA interference, interferony, apoptóza; obrana organismu – specifická a nespecifická imunita.

7. Možnosti boje proti virovým chorobám: prevence – vakcíny, léčba – antivirotika.

8. Významní zástupci (+)RNA virů: virus dětské obrny, virus hepatitidy A, virus klíšťové encefalitidy, hepatitida C.

9. Významní zástupci (-)RNA virů: virus chřipky, virus vztekliny, Marburg + Ebola, příušnice, spalničky.

10. Významní zástupci virů využívajících reverzní transkripci: HIV, hepatitida B.

11. Významní zástupci DNA virů: papillomaviry, herpesviry, poxviry.

12. Souvislost virů a nádorového bujení – schopnost virů ovlivňovat buněčný cyklus a jeho kontrolní mechanismy.

 

Zkouška v rozsahu přednášek:
Základy virologie
dále doporučené: Cvičení z virologie

 

Zpět na rozcestník

 

 

Akce dokumentů