E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSZZk navazujícího magisterského studia – neučitelské studium

Územní a krajinné plánování

 1. Krajinné a územní plánování; územní plán – definice ukotvení v nástrojích územního rozvoje
 2. Cíle územního plánování, orgány územního plánování
 3. Postup zpracování a projednání územního plánu, role komunity v procesu tvorby dokumentů územního rozvoje
 4. Regulatorní vs. koncepční přístupy k územnímu plánovaní
 5. Nástroje územního a krajinného plánování
 6. Plánování v ochraně přírody a krajiny (plány péče, kategorie chráněných území)
 7. Krajinný ráz a jeho hodnocení
 8. Pozemkové úpravy, lesní hospodářské plánování, plány rekultivací
 9. EIA, SEA, Územní studie krajiny
 10. Plánování v památkové péči a ochraně kulturního dědictví; kategorie chráněných objektů a území; krajinné památkové zóny; krajina a dědictví UNESCO
 11. Hlavní nástroje ochrany životního prostředí v ČR (legislativa, ekonomické nástroje, dobrovolné nástroje, politika životního prostředí)

 

student:

 • umí vyjádřit podstatu / význam územního plánu
 • umí charakterizovat postup, požadavky a výstupy hlavních nástrojů krajinného plánování
 • dovede kriticky uvažovat o nástrojích územního rozvoje a krajinného plánování a posoudit uplatnitelnost jednotlivých nástrojů v konkrétních situacích
 • zná roli jednotlivých aktérů územního rozvoje a krajinného plánování a dovede ji kriticky zhodnotit
 • chápe rozdílná teoretická východiska nástrojů územního rozvoje a krajinného plánování
 • kriticky s využitím minimálně tří libovolných (relevantních) hledisek diskutuje výhody a nevýhody územní ochrany přírody a krajiny pro společnost a územní komunity v různých geografických měřítkách

 

Doporučená literatura:

viz sylaby dílčích předmětů doporučených k absolvování:

Krajinné plánování

Nástroje územního rozvoje

Ochrana přírody a krajiny

 

Zpět na rozcestník

Akce dokumentů