E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSZZk navazujícího magisterského studia – neučitelské studium

Geografie cestovního ruchu

1. Geografie cestovního ruchu – předmět, definice, metodologické a teoretické přístupy,
literatura, zdroje, statistické údaje o CR.

2. Vývoj CR, postavení CR ve světovém hospodářství v regionálním a lokálním měřítku.

3. Předpoklady cestovního ruchu, rizikové faktory. Změny jejich významu ve vývoji.
Konkrétní příklady.

4. Klasifikace CR – formy a druhy, faktické příklady teritoriálního rozložení.

5. Organizační struktura CR. Produkt v cestovním ruchu. Technika CR. Politika CR.
Institucionální rámec v Česku a ve světě. Vztah CR k regionální politice.

6. Marketing cestovního ruchu a destinační management. Vztah CR k územnímu a
strategickému plánování.

7. Cestovní ruch a trvale udržitelný rozvoj. Environmentální přístupy. Masové a alternativní
formy CR. Kulturní a sociální aspekty CR.

8. Individuální rekreace a druhé bydlení. Obecné principy, mezinárodní srovnání. Faktory a
souvislosti.

9. Mezinárodní CR – vývoj, současnost. Trendy, perspektivy. Světové makroregiony CR.

10. CR v Evropě. Hlavní regiony a destinace. Vývoj, současnost, trendy.

11. CR v Asii. Hlavní regiony a destinace. Vývoj, současnost, trendy.

12. CR v Americe. Hlavní regiony a destinace. Vývoj, současnost, trendy.

13. CR v Africe, Austrálii a Oceánii. Hlavní regiony a destinace. Vývoj, současnost, trendy.

14. Zahraniční CR v ČR. Příjezdový CR. Předpoklady, vývoj, struktura a realizace, regionální
diferenciace.

15. Národní CR v ČR. Výjezdový a domácí CR. Předpoklady, vývoj, struktura a realizace,
regionální diferenciace.

16. Druhé bydlení v ČR. Specifika, vývoj, regionální diferenciace.

 

Doporučená literatura:
viz sylaby dílčích předmětů doporučených k absolvování

Zpět na rozcestník

 

Akce dokumentů