E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSZZk navazujícího magisterského studia – neučitelské studium

Regionální rozvoj a regionální politika

 1. Klíčové pojmy: regionální rozvoj, regionální politika, krajinná politika
 2. Tvrdé a měkké faktory regionálního rozvoje a jejich vztah k problematice krajiny; institucionální faktory územního rozvoje; krajina a regionální politika Evropské unie
 3. Úrovně rozhodování o krajině; přístup k rozhodování o krajině v preindustriální, industriální a postindustriální společnosti
 4. Hlavní dokumenty krajinné politiky na národní, evropské a celosvětové úrovni
 5. Kvalita životního prostředí a krajiny jako předpoklad úspěšného územního rozvoje; hlavní přístupy a problémy
 6. Územní ochrana a regionální rozvoj; vztah chráněných území a územního rozvoje; ochrana přírody a památková péče v územním rozvoji
 7. Krajina a image regionu; úloha krajiny a jejích reprezentací při utváření image regionu
 8. Kvalita krajiny a její vztah k (domnělé) kvalitě místní produkce; regionální marketing a branding; krajina v propagaci (místních/regionálních) produktů a aktivit; systémy certifikace produktů a aktivit
 9. Krajina a strategické plánování
 10. Hlavní problémy stavu jednotlivých složek životního prostředí Česka (ovzduší, voda, půda…)
 11. Dopad jednotlivých sektorů hospodářství na životní prostředí ČR

 

student:

 • dovede specifikovat nástroje regionálního rozvoje
 • rozlišuje mezi jednotlivými skupinami aktérů územního rozvoje a zná jejich kompetence
 • dovede vlastními slovy vysvětlit podstatu pojmů: strategický plán, regionální rozvoj, regionální politika, krajinná politika

 

Doporučená literatura:

viz sylaby dílčích předmětů doporučených k absolvování:

Rozvojové problémy venkova

Enviromentální geografie ČR

 

 

Zpět na rozcestník

Akce dokumentů