E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSZZk navazujícího magisterského studia – neučitelské studium

Regionální geografie zahraničních zemí

 

1. Vznik moderního celosvětového systému a současná globalizace.

2. Jádro-semiperiferie-periferie: hegemonie a hierarchická globální dělba práce.

3. Dlouhodobá dynamika celosvětového ekonomického systému: Kondratievovy cykly a restrukturalizace jádro-semiperiferie-periferie.

4. Měnící se struktura celosvětového systému obchodu a regionalizace ekonomiky světa.

5. Základní dimenze typologie současných států.

6. Podmínky rozvoje globalizačních procesů: informační společnost a deregulace.

7. Geografické dopady globalizace a místní restrukturalizace na příkladu velkých měst vyspělého světa.

8. Hlavní problémové oblasti současného světa.

9. Základní diferenciace souboru muslimských zemí světa.

10. Konceptualizace globalizace: procesy a problémy.

11. Víra v pokrok, materialismus a post-materialismus: základní typologie zemí.

12. Postavení světových makroregionů v současném světě, jejich vnitřní diferenciace a perspektivy rozvoje.

13. Dynamika interakce příroda-společnost a její dopad na funkce a využívání krajiny.

14. Civilizace, kultury, jejich formování a specifika, střety či soužití.

15. Oblasti světa z hlediska stupně narušenosti přírodního prostředí. Hlavní celky nenarušené či málo pozměněné přírody – specifika, perspektivy.

16. Charakteristika rozdělení postkomunistických zemích z hlediska makroekonomického vývoje. Geografické aspekty transformace postkomunistických zemí: společné a rozdílné rysy, proměny geografické organizace společnosti.

17. Restrukturalizace (proměny ekonomické struktury) v zemích EU a jejich regionální aspekty - regionální specializace; proměny průmyslové struktury: specializace zemí; strukturální změny v postkomunistických zemích

 

Doporučená literatura:
viz sylaby dílčích předmětů doporučených k absolvování:
Sociální a ekonomická geografie evropské integrace
Evropa regionů
Problémové oblasti světa
+ příslušné výběrové přednášky

 

Zpět na rozcestník

 

 

Akce dokumentů