E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSZZk navazujícího magisterského studia – neučitelské studium

Populační vývoj

 

1. Světový populační vývoj a jeho zákonitosti.

2. Globální výzvy a cíle se zaměřením na zdraví, mezinárodní rozdíly ve zdraví.

3. Populační vývoj Evropy – odlišnosti a podobnosti v Západní a Východní Evropě.

4. Populační vývoj na území Česka (v letech 1919–1945; 1946–1989, po roce 1989).

5. Perspektivy populačního vývoje obyvatelstva České republiky (trendy procesů, změny struktur).

6. Demografické stárnutí obyvatelstva a jeho důsledky.

7. Zdravé stárnutí a jeho determinanty.

8. Proces úmrtnosti ve vyspělých a rozvojových zemích. Epidemiologický přechod, teorie zdravotního přechodu.

9. První a druhý demografický přechod – vymezení a průběh.

10. Zdraví a nemoci v rozvojovém světě – regionální rozdíly, vývoj, současnost, perspektivy.

11. Zdraví a nemoci v rozvinutých zemích – regionální rozdíly, vývoj, současnost, perspektivy.

 

Zkouška v rozsahu přednášek:
Populační vývoj České republiky
Světový populační vývoj
Geografie zdraví a nemoci
Dále doporučené: Demografické stárnutí

 

Zpět na rozcestník

 

 

Akce dokumentů