E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSZZk navazujícího magisterského studia – neučitelské studium

Politická geografie

 

Profil absolventa:

  • Student má být schopen představit různé přístupy a pohledy k vybranému tématu, projevit schopnost propojit znalosti a přehled o daném problému/tématu s obsahem a teoretickými koncepty vyučovanými v povinných i ostatních předmětech během studia.
  • Student mám být schopen posoudit vliv a dopady dané problematiky na různých měřítkových úrovních.
  • Student má být schopen navrhnout zdroje dat (jaká data, jak a kde je získat) a metody jejich zpracování v politicko-geografickém výzkumu.

Postup zkoušky:

1. Vylosujte si téma.

2. Vylosované téma představte/vysvětlete/analyzujte pomocí vhodného teoreticko-metodického konceptu, který byl zmíněn:
a) v povinných předmětech
b) v ostatních předmětech

Vyberte si jeden koncept z povinných předmětů a jeden z ostatních předmětů. Při zkoušení nejdříve krátce představte vámi vybraný koncept obecně a poté s jeho pomocí vysvětlete a analyzujte vylosované téma.

3. Uveďte, jaké možné druhy dat se dají získat pro analýzu a interpretaci vylosovaného tématu a navrhněte metody jejich zpracování.

Témata:

1. Politické režimy
2. Geopolitické uspořádání světa
3. Stát a formy uspořádání
4. Separatismus a iredentismus
5. Vybraný aktuální ozbrojený konflikt
6. Teritoriální a politické identity
7. Migrace
8. Socioekonomické nerovnosti
9. Evropská integrace
10. Volby

Povinné předměty:

Politická geografie/Teorie světového systému
Geopolitika
Globalizace: procesy, problémy

Ostatní předměty:
Geografie nacionalismu a etnických konfliktů
Lokální politika a konflikty
Volební geografie
PG evropské integrace

 

Základní literatura a zdroje:
Prezentace z daných předmětů

✓ Balík, S. (2009): Komunální politika. Obce, aktéři a cíle místní politiky. Grada, Praha.

✓ Conversi, D. (2014): Between the hammer of globalization and the anvil of nationalism: Is Europe’s complex diversity under threat? Ethnicities, 14, 1, 25–49.

✓ Daněk, P. (2013): Geografické myšlení: úvod do teoretických přístupů, Masarykova univerzita, Brno.

✓ Dostál, P. (2010): Multi-speed European union: a differentiated integration and spatial development in public opinion. Česká geografická společnost, Praha.

✓ Drulák, P. (2010): Teorie mezinárodních vztahů. Portál, Praha.

✓ Fiala, P., Krutílek, O., Pitrová, M. (2018): Evropská unie. Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno.

✓ Flint, C. (2011): Introduction to Geopolitics. Routledge.

✓ Flint, C., Taylor, P. (2014): Political Geography: World-economy, nation-state, and locality. Pearson Education.

✓ Harvey, D. (2012): Rebel Cities. From the Right to the City to the Urban Revolution. Verso, London, New York.

✓ Jehlička, P., Tomeš, J., Daněk, P. (eds.) (2000): Stát, prostor, politika; vybrané otázky politické geografie. PřF UK, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha.

✓ Jüptner, P., Polinec, M., Švec, K. a kol. (2007): Evropská lokální politika. Institut politologických studií FSV UK, Praha.

✓ Ó Tuathail, G., Dalby, S., Routledge, P. (2008): The Geopolitics Reader. Routledge.

✓ Sorens, J. (2005): The cross-sectional determinants of secessionism in advanceddemocracies. Comparative Political Studies, 38, 3, 304–326.

Zpět na rozcestník

 

 

Akce dokumentů