E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSZZk navazujícího magisterského studia – neučitelské studium

Geografie obyvatelstva a demografie

Demografie a geografie obyvatelstva pro studenty zapsané před AR 2021/22

 

1. Předmět geografie obyvatelstva/demografie, vnitřní členění, postavení v systému věd, informační zdroje.

2. Charakteristika demografických struktur, demografická síť a systém demografických ukazatelů.

3. Demografické projekce a prognózy, jejich typy a různé metody. Populační prognózy světa, Evropy a České republiky.

4. Procesy přirozené reprodukce v ČR a v Evropě, jejich měření, podmíněnosti a hlavní charakteristiky v historii i současnosti.

5. Trendy a regionální rozdíly demografického chování v ČR po roce 1989 – vývoj, současná situace, perspektivy.

6. Vývojové trendy světového obyvatelstva po druhé světové válce a současná situace – etapy, podmíněnosti, regionální rozdíly. Demografické problémy vyspělých a rozvojových zemí.

7. Geografické rozmístění obyvatelstva (základní metody hodnocení, vliv přírodních a socioekonomických podmínek, vývojové trendy).

8. Charakteristika nejvýznamnějších demografických koncepcí/teorií s důrazem na postavení populačního vývoje v rámci celkového společenského rozvoje (např. demografická revoluce, druhý demografický přechod).

9. Možnosti ovlivňování populačního vývoje, populační politika, sociální a rodinná politika, migrační politika (na příkladu ČR).

10. Migrace a ostatní formy prostorové mobility obyvatelstva (hlavní typy migrací a jejich pravidelnosti, charakter  vnitřní migrace v ČR a v Evropě, územní mobilita jako regionální proces).

11. Koncepty a teorie migrace, typy migrací a jejich podmíněnosti, hlavní rysy současné mezinárodní migrace ve světě a v Česku a možnosti migrační politiky.

12. Sociální podmíněnosti kvality života. Úroveň jednotlivce, komunity, společnosti a globálního prostředí.

13. Sociokulturní struktura obyvatelstva (etnické, náboženské, jazykové struktury obyvatelstva), socioekonomické struktury.

 

Doporučená literatura:
viz sylaby dílčích předmětů doporučených k absolvování:
Demografie
Mezinárodní migrace
Ekologie člověka
Populační politika

 

Zpět na rozcestník

 

 

Akce dokumentů