E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSZZk navazujícího magisterského studia – neučitelské studium

Fyziologie člověka

 

1. Buňka – složení a význam jednotlivých organel, složení biologických membrán, transport látek přes membrány, přenos signálu přes membrány – membránové receptory a spřažení receptor efektor, intracelulární receptory, membránový potenciál, buněčný cyklus, proliferace a diferenciace buněk, tvorba nádoru.

2. Bioenergetika, anabolické a katabolické procesy v buňce, makroergní fosfátové sloučeniny, glykolýza a citrátový cyklus, oxidativní fosforylace a transport elektronů, obezita.

3. Nervový systém centrální a periferní – jeho anatomie a funkce, vedení vzruchu, synapse, akční potenciál, neurotransmitery.

4. Hormonální regulace s důrazem na endokrinní regulace, hypothalamo-hypofyzární systém, endokrinní žlázy a jejich funkce, stres.

5. Srdce jako pumpa, mechanismus srdeční kontrakce a jeho regulace, cévy – jejich stavba a funkce, transport látek a vody v kapilárách, krev a její složení, regulace krevního tlaku, ischemická choroba srdeční, infarkt, hypertenze.

6. Respirace, výměna plynů v plicích, hemoglobin a jeho schopnost přenášet kyslík a CO2, transport dýchacích plynů, role plic při udržení acidobazické rovnováhy.

7. Stavba a funkce ledvin, regulace průtoku krve ledvinou, glomerulární filtrace a její regulace, transportní vlastnosti renálních tubulů, tvorba hypertonické moče, hormonální regulace metabolismu vody a iontů.

8. Trávení a vstřebávání látek, trávicí štávy – jejich složení a funkce, gastrointestinální sekrece v normě a za patologických stavů (diarrhea), funkce žaludku, jater, tenkého a tlustého střeva, principy regulace gastrointestinálních funkcí.

9. Kosterní a hladký sval – jejich rozdíly a podobnosti, inervace, vznik akčního potenciálu, spřažení excitace s kontrakcí, tetanus, rigor morfia.

10. Pohlavní orgány muže a ženy, spermatogeneze a spermiogeneze, menstruační cyklus, vývoj vajíčka, oplození, placenta, vývoj plodu, porod, laktace, funkce pohlavních orgánů.

 

Zkouška v rozsahu přednášek:
Základy fyziologie živočichů
dále doporučené: Lékařská mikrobiologie

 

 

Zpět na rozcestník

 

 

Akce dokumentů