E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSZZk navazujícího magisterského studia – neučitelské studium

Aplikovaná geoinformatika

  1. Geoinformační systémy (GIS): definice, historie a aplikační možnosti GIS ve výzkumu krajiny životního prostředí
  2. Dálkový průzkum Země (DPZ): základní principy a využití dat a technologií DPZ pro studium krajiny, mise Landsat, Sentinel
  3. Hlavní zdroje prostorových dat určených pro studium stavu a změn krajiny: domácí i mezinárodní databáze
  4. Datové infrastruktury (Spatial Data Infrastructure) pro studium životního prostředí: programy Copernicus, INSPIRE, GEO/GEOSS, GeoInfoStrategie, hlavní geoportály využitelné pro studium krajiny
  5. Vektorová a rastrová reprezentace prostorových dat: základní principy a jejich užití ve studiu krajiny a životního prostředí
  6. Využití nástrojů prostorových analýz pro studium krajiny: typy a principy prostorových analýz a jejich konkrétní aplikace
  7. Modelační nástroje v GIS: predikce vývoje změn krajiny
  8. Globální navigační systémy (GPS, Galileo) a jejich využití ve výzkumu krajiny
  9. Digitální modely reliéfu/povrchu: principy, tvorba, zdroje a jejich využitelnost ve výzkumu krajiny
  10.  3D vizualizace krajiny: principy, tvorba a využitelnost v hodnocení krajinného rázu

 

Doporučená literatura:

viz sylaby dílčích předmětů doporučených k absolvování:

Data, metody a techniky studia krajiny

Aplikovaná geoinformatika

 

 

Zpět na rozcestník

Akce dokumentů