E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSZZk navazujícího magisterského studia – neučitelské studium

Aplikovaná krajinná ekologie

1. Informační zdroje pro studium krajiny

2. Historické podklady pro sledování vývoje krajiny a jejich využitelnost v plánování a ochraně krajiny

3. Recentní procesy vývoje krajiny a krajinných změn land cover/land use v Česku a v Evropě

4. Problematika extenzifikace a intenzifikace, urbanizace a suburbanizace, regionální rozdíly na území Česka 

5. Specifika vývoje pohraničních krajin, chráněných území, militárních a postmilitárních krajin. Problematika vzniku a existence nové divočiny v krajině.  

6 .Biotické invaze v krajině

7. Scénáře a modelování vývoje krajiny

8. Typologie krajiny v Česku a v Evropě

9. Téma krajiny v ochraně přírody; klíčové dokumenty a přístupy

10. Ekologické sítě, ÚSES, metodické přístupy a teoretické předpoklady

 

Doporučená literatura:

viz sylaby dílčích předmětů doporučených k absolvování:

Aplikovaná krajinná ekologie

 

Zpět na rozcestník

Akce dokumentů