E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSZZk navazujícího magisterského studia – neučitelské studium

Analýza epidemiologických dat

 

1. Zdroje dat využitelné pro epidemiologický výzkum.

2. GIS v epidemiologii.

3. Dotazníková šetření – základní principy, metody a smysl použití v epidemiologii.

4. Testování hypotéz – parametrické a neparametrické testy, objasnění metody a příklad aplikace v
epidemiologii.

5. Analýza kontingenčních tabulek – objasnění metody a příklad aplikace v epidemiologii.

6. Analýza rozptylu – objasnění metody a příklad aplikace v epidemiologii.

7. Korelační a regresní analýza – objasnění metody a příklad aplikace v epidemiologii.

8. Logistická regrese – objasnění metody a příklad aplikace v epidemiologii.

9. Faktorová a shluková analýza – objasnění metody a příklad aplikace v epidemiologii.

10. Analýza nemocnosti – ukazatele prevalence, incidence, ukazatele asociace.

11. Analýza úmrtnosti – ukazatele, tabulky života a tabulkové funkce, metoda přímé a nepřímé
standardizace, dekompozice naděje dožití.

12. Analýza zdravotního stavu – ukazatele zdravé délky života, tabulky života podle zdravotního
stavu.

13. Analýza dat výběrových šetření (např. analýza kardiovaskulárního zdraví, zdravotně rizikového
chování, duševního zdraví).

 

Zkouška v rozsahu přednášek:
Metody sběru epidemiologických dat
GIS v epidemiologii
Demografie pro epidemiology
Statistická analýza dat I
Statistická analýza dat II

 

Zpět na rozcestník

 

 

Akce dokumentů