E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNávrhy témat diplomových a bakalářských prací

Informace k seznamu témat

 

Aktuální návrhy témat diplomových a bakalářských prací na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje v akademickém roce 2016/17 jsou umístěny v SISu.

Kompletní seznam témat aktuálně nabízených katedrou získáte v SISu v modulu Témata prací, při nastavení následujících údajů (možno i bez přihlášení):

- Fakulta: Přírodovědecká; Ústav: katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

- Rok vypsání: 2016/17

- Typ práce: bakalářská / diplomová

- Práce: Nezadané

Ostatní pole nechte volná.

V případě zájmu je možno s vybraným školitelem dohodnout téma práce individuálně na základě návrhu studenta.

Akce dokumentů