E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDoplňující pedagogické studium

 

Doplňující pedagogické studium probíhá formou min. čtyřsemestrálních akreditovaných kurzů, které zajišťují pedagogickou (ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK) a oborově didaktickou přípravu pro učitelství geografie na středních a základních školách. Rozšiřují tak získanou odbornou geografickou kvalifikaci o pedagogické a oborově didaktické vzdělání.

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje zajišťuje dva kurzy. První z nich je určen řádným studentům navazujícího magisterského studia či doktorského studia na geografické sekci PřF UK. Tento kurz s názvem DOPLŇUJÍCÍ PEDAGOGICKÉ STUDIUM PRO STUDENTY PřF UK – GEOGRAFIE (zkratka DPSPRGG) garantuje RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.

Podrobné informace včetně studijního plánu naleznete zde.

 

Druhý kurz se jmenuje DOPLŇUJÍCÍ PEDAGOGICKÉ STUDIUM – GEOGRAFIE (DPSGG). Jeho garantem je doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. Tento kurz je určen pouze absolventům magisterských a inženýrských studijních oborů geografických či oborů příbuzných (ekologie, životní prostředí, regionální ekonomie apod.), kteří si chtějí doplnit vzdělání a získat pedagogicko-psychologickou a oborově didaktickou způsobilost pro výuku geografie na základních a středních školách.

Podrobné informace včetně studijního plánu naleznete zde.

 

Záverečná práce

Základní informace k závěrečné práci jsou uvedeny zde

Pokyny k SZZK a odevzdávání závěrečných prací – pro akademický rok 2023/24

Prázdný formulář na posudek vedoucího závěrečné práce je ke stažení zde a oponenta závěrečné práce zde.

 

Státní závěrečné zkoušky

Termíny státních závěrečných zkoušek  –  jarní termín 2023/2024

Harmonogram státních závěrečných zkoušek - jaro 2023/2024

Okruhy státních závěrečných zkoušek z didaktiky geografie

- pro DPSPRGG

- pro DPSGG

 

 

 

 

Akce dokumentů