E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProjekty GAUK

Grantové projekty Grantové agentury Univerzity Karlovy

Počátek řešení: 2020

Lypianin, Anton (doc. Blažek) (2020–2022)
Pozice ukrajinských firem v globálních produkčních sítích: regionální a odvětvová analýza

Seidlová, Aneta (dr. Hasman) (2020–2022)
(Ne)očekávané dopady rozvojové pomoci na migraci ve vybraných regionech Etiopie: kvalitativní komparativní analýza

 

Počátek řešení: 2019

Bursa, Otakar (prof. Sýkora) (2019–2021)
Migrační trajektorie dospívající generace v pražském zázemí

Čajka, Adam (doc. Novotný) (2019–2020)
Alternativní ekonomické prostory v Indii

Klsák, Adam (doc. Ouředníček) (2019–2020)
Role cizinců v klíčových (post)transformačních procesech v českých městech

Krajňák, Tomáš (dr. Vágner) (2019–2020)
Percepce bezpečnosti v městském cestovním ruchu střední Evropy

Kukeli, Greta (doc. Ouředníček) (2019–2020)
Porozumění vztahu mezi fyzickým a sociálním prostředím v českých suburbiích

Martišková, Monika (prof. Pavlínek) (2019–2020)
Globální výrobní sítě a pracovní síla: odbory v automobilovém průmyslu Česka a Slovenska

 

Počátek řešení: 2018

Horňáková, Marie (dr. Špačková) (2018-2020)
Proces výběru nového místa bydliště obyvatel Pražského městského regionu

Ignatyeva, Ekaterina (prof. Sýkora) (2018-2020)
Víceúrovňová separace ruských imigrantů v postsocialistickém městě  

Sýkora, Jan (dr. Špačková) (2018-2020)
Diferenciace proměn vnitřního města Prahy a jejich dopady na dlouhodobé rezidenty   

 

Počátek řešení: 2017

Havelková, Lenka (dr. Hanus) (2017-2019)
Strategie žáků při řešení úloh vyžadujících práci s mapou

 

Počátek řešení: 2016

Marianovská, Veronika (dr. Fialová) (2016-2017) 
Turistifikace a efekt turistické pasti: případová studie turistického ghetta v historickém centru Prahy

Klingorová, Kamila (dr. Havlíček) (2016-2018) 
Křesťanství v každodenním životě mladých žen v Česku

Mozr, Tomáš (doc. Chromý) (2016-2018) 
Koncept místa v kontextu transatlantických transformací: socio-kulturní aspekty proměn vybraných metropolí v průběhu 20. století

Přidalová, Ivana (doc. Ouředníček) (2016-2017)
Mobilita cizinců v Česku a jejich role v utváření sociálního prostředí českých měst

Tůmová, Martina (prof. Semotanová) (2016-2018)
Výzkum rukopisných kartografických děl z období raného novověku

 

Počátek řešení: 2015

Eretová, Veronika (dr. Jančák) (2015-2016)
Diverzifikace činností zemědělských podniků

Jarolímek, Jan (doc. Dzúrová) (2015-2016)
Regionální analýza nemocí z povolání v automobilovém průmyslu v Česku a případová studie lékařské geografie

Jaroš, Václav (doc. Marada) (2015-2017)
Dopravní podmíněnost sociální exkluze mikroregionů v Česku

Winkler, Petr (doc. Novotný) (2015-2016)
Role rozvojových aktérů nové dárcovské země: Příklad českých intervencí v sektoru vody a sanitace v Regionu jižních národů, národností a lidu, Etiopie

 

Počátek řešení: 2014

Bednářová, Hana (dr. Perlín) (2014-2016)
Vývoj a projekce stability malých obcí s ohledem na funkčnost lokálního zastupitelstva

Fikarová, Veronika (dr. Řezníčková) (2014-2015)
Badatelsky orientovaná výuka geografie

Koropecká, Markéta (dr. Janská) (2014-2015)
Akulturace migrantek na české kulturní prostředí a vliv tohoto procesu na jejich pohyb v časoprostoru

Peychlová, Kristýna (doc. Drbohlav) (2014-2016)
Vliv míry integrace v hostitelské společnosti na občanskou angažovanost a politickou participaci českých porevolučních migrantů v transnacionálním kontextu EU

Šifta, Miroslav (doc. Chromý) (2014-2016)
Význam grafických symbolů v procesu formování regionu, územních identit a mocenských vztahů v území: příklad Libereckého kraje 

Akce dokumentů