E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýzkumné projekty a granty

Hlavní řešitel

 

2017-2019: Potraviny a město: geografie městského zemědělství v českém kontextu. Standardní projekt GAČR č. 17-03796S

2012-2015: Geografie alternativních potravinových sítí a udržitelné spotřeby. Standardní projekt, GAČR č. P404/12/0470

2008–2010: Geografie a maloobchod: fenomén nakupování v postkomunistické společnosti a prostoru. Postdoktorský projekt, GAČR č. GP205/08/P190
2005: Zahraniční investoři a jejich percepce lokalizačních faktorů a institucionálně-organizačních sítí v České republice. Grantový projekt GAUK č.403-203382
2004: Zahraniční investoři v České republice, jejich kontaktní systémy a regionální a lokální sociální a institucionální sítě. Grantový projekt GA UK č. 403-203161
2003: Zahraniční investoři, kontaktní systémy a aglomerační faktory v České republice. Grantový projekt GA UK č. 43-203897

Spoluřešitel

 

2011-2015

Analýza vztahu zdravotně rizikového chování mládeže a sociogeografických determinant prostředí

NT /12118-5

Ministerstvo zdravotnictví ČR-Resortní program výzkumu        a vývoje

2011-2014

Evaluating the impact of structural policies on health inequalities and their social determinants and fostering change (Sophie) 278173

7. rámcový program EU

2012-2017

Výzkum sociálně-prostorových nerovností a rizik na počátku 21. století (UNCE)

 

Univerzita Karlova  v Praze

2005-2011

Výzkumný záměr “Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace” MSM 0021620831

Ministerstvo školství, mládeže  a tělovýchovy

2009-2011

Význam rekreační funkce sídel a obcí v procesu formování regionální identity a identity regionů         v ČR

P403/09/1491

GAČR

 

2008-2009

Social determinants of mental health. Finance and Delivery of Mental Health Services in Central and Eastern Europe NIH Research Grant # D43TW005810-08

The School of Public Health, University of California (Berkeley, USA)

2010-2011

Etnografické metody terénního výzkumu v sociální a kulturní geografii  ̶  příklad čínských migrantů

 

B-GEO 31210

GAUK

2008-2009

Noční Praha: Vnímání a realita městského prostoru

B-GEO 45908

GAUK

Akce dokumentů