E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenídoc. RNDr. Bc. Jana Šiftová (Spilková), Ph.D.

Albertov 6, 128 43 Praha 2
Tel.: 221 951 388

Mail: spilkova@natur.cuni.cz; jana.siftova@natur.cuni.cz

Popis

 

Vědecko výzkumné zaměření

Problematika geografie potravin, spotřeby a maloobchodu - studium alternativních potravinových sítí, potravinových systémů a udržitelné spotřeby.


Statistická analýza v geografii / Kvantitativní a kvalitativní metody v geografii.

 

Behaviorální geografie, humanistická geografie a alternativní přístupy v geografii.

 

Zdraví, životní styl, kvalita života z pohledu geografie i sociální epidemiologie.

 


Podíl na výzkumné, vědecké a organizační práci
Pedagogická činnost
Výzkumné projekty a granty
Publikace
Google Scholar
Researchgate

http://orcid.org/0000-0002-9117-0878

Akce dokumentů