E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPublications / Publikace

Papers in peer reviewed journals / Články v odborných recenzovaných časopisech

 • POLONSKÝ, F., NOVOTNÝ, J. (2010): Cognitive mapping of major world regions among Czech geography students. Journal of Maps, v2010, 311-318.10.4113/jom.2010.1083. Text, download pdf, Maps, download pdf
 • NOVOTNÝ, J. (2010): Regionální ekonomická konvergence, divergence a další aspekty distribuční dynamiky evropských regionů v období 1992-2006. Politická ekonomie, 2/2010, 166-185. download pdf
 • NOVOTNÝ, J. (2010): Korčákův zákon aneb zajímavá historie Přírodní duality statistického rozložení. Informace České geografické společnosti, 29, 1, 1-10. download pdf
 • NOVOTNÝ, J., NOSEK, V. (2009): Nomothetic geography revisited: statistical distributions, their underlying principles, and inequality measures. Geografie, 114, 4, 282-297. download pdf
 • NOVOTNÝ, J., JANSKÁ, E., ČERMÁKOVÁ, D. (2007): Rozmístění cizinců v Česku a jeho podmiňující faktory: pokus o kvantitativní analýzu. Geografie-Sborník ČGS, 112, 2, 204-220. download pdf
 • NOVOTNÝ, J. (2007): On the measurement of regional inequality: does spatial dimension of income inequality matter? The Annals of Regional Science, 41, 3, 563-580. download pdf
 • NOVOTNÝ, J. (2006): Negativní vlivy společensko-ekonomických nerovností a mechanismy jejich regulace: argumenty z rozvojových zemí. Ekonomický časopis, 54, 7, 709-724. download pdf
 • NOVOTNÝ, J. (2004): Decomposition of global and European socio-economic inequalities with attention to their regional dimensions. Regional and Sectoral Economic Studies, 4-2, 59-78. download pdf
 • NOVOTNÝ, J. (2003): Sociogeografická diferenciace současného světa.Geografie-Sborník ČGS, 108, 1, 14-35. Final draft download pdf

Books and chapters in books / Knihy a kapitoly v knihách

 • HASMAN, J., NOVOTNÝ, J. (2017): Kdo, odkud, kam a s kým: prostorová příbuznost migračních skupin na globální, národní i lokální úrovni. Nadace Nadání, Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, Praha, 153 s.
 • NOVOTNÝ, J., POLONSKÝ, F. (2015): Znalosti o islámu a subjektivní postoje k islámu a muslimům: dotazníkové šetření mezi českými a slovenskými vysokoškoláky. In: Černý, K. (ed.) Nad Evropou půlměsíc I: Muslimové v Česku a západních společnostech. Nakl. Karolinum, Praha, kapitola č. 6.
 • POLONSKÝ, F., NOVOTNÝ, J. (2015): Islám a jeho reprezentace v českých a slovenských středoškolských učebnicích. In: Černý, K. (ed.) Nad Evropou půlměsíc I: Muslimové v Česku a západních společnostech. Nakl. Karolinum, Praha, kapitola č. 7.
 • POLONSKÝ, F., NOVOTNÝ, J. (2015): Islám a jeho reprezentace v Česku a na Slovensku: kvalitativní šetření mezi experty. In: Černý, K. (ed.) Nad Evropou půlměsíc I: Muslimové v Česku a západních společnostech. Nakl. Karolinum, Praha, kapitola č. 8.
 • NOVOTNÝ, J. (2009): Czech Republic - Economy. In: World and Its Peoples: Europe – Svazek 7, Marshall Cavendish Corporation, p. 951-955.
 • NOVOTNÝ, J. (2007): Vývoj rozvojového paradigmatu a problematika společensko-ekonomických nerovností v kontextu globalizace. In: Tomeš, J., Festa, D., Novotný, J. a kol. Konflikt světů a svět konfliktů, Nakladatelství P3K, Praha, 180-207
 • TOMEŠ, J., FESTA, D., NOVOTNÝ, J. a kol. (2007): Konflikt světů a svět konfliktů. Nakladatelství P3K, Praha. viz ukázka P3K
 • NOVOTNÝ, J., TOMEŠ, J., FESTA, D. (2007): Dopady aktivit, jejichž rozvoj bývá spojován s globalizací, na původní obyvatele světa. In: Tomeš, J., Festa, D., Novotný, J. a kol. Konflikt světů a svět konfliktů, Nakladatelství P3K, Praha, 271-284

 

Other / Ostatní

 • Novotný, J., Hasman, J., Lepič, M., Bořil, B. (2018): Community-led total sanitation in rural areas of low- and middle-income countries: a systematic review of evidence on effects and influencing factors. Protocol for a systematic review registered with Campbell Collaboration, 2018-20-12.

 • FEŘTROVÁ, M., JUNGWIERTOVÁ, L., NOVOTNÝ, J. A KOL. (2018): Externí vyhodnocení Programu poskytování vládních stipendií pro studenty z rozvojových zemí v období 2013-2017. Ministerstvo zahraničních věcí ČR.
 • NOVOTNÝ, J. (2018): Strukturální proměny Afriky. Geografické rozhledy, 27, 3, s. 8–11.download pdf
 • NOVOTNÝ, J. (2018): Závislost afrických zemí na vývozu hlavní exportní komodity. Geografické rozhledy, 27, 3, ONLINE PŘÍLOHA.download pdf
 • NOVOTNÝ, J., KUBELKOVÁ, J. (2015): Employment Guarantee and Other Determinants of Subjective Wellbeing in Rural India: A Case Study from Tamil Nadu. Available at SSRN: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2814637. download pdf
 • NOVOTNÝ, J., NOSEK, V., JELÍNEK, K. (2014): EasyStat 1.0. Přírodovědecká fakulta UK, Praha. Statistický software pro výpočty indikátorů vybraných měr variability a měr prostorové příbuznosti. Manuál EasyStat 1.0. , DOWNLOAD EasyStat 1.0.
 • NOVOTNÝ, J. (2015): Globalizace, globální výrobní sítě, ekonomická komplexita. Geografické rozhledy, 24, 3, s. 6–9.download pdf
 • NOVOTNÝ, J. (2014): Extrémní chudoba je až příliš běžná. Přírodovědci.cz, 04/2014, str. 18-19. download pdf
 • HASMAN, J., NOVOTNÝ, J. (2013): A new look at the US geography of immigration: an approach based on relatedness between population groups revealed from their joint concentrations. In: Political factors of economic growth and regional development in transition economies, Ostrava, University of Ostrava, 35-49. download pdf
 • ŽENKA, J., NOVOTNÝ, J., SLACH, O., KVĚTOŇ, V. (2013): Economic performance of small city-regions in the post-communist context: evidence from Czechia. In: Political factors of economic growth and regional development in transition economies, Ostrava, University of Ostrava, 19-25. download pdf
 • JOSEPH, V., NOVOTNY, J., KUBELKOVA, J. (2013): Thesiya Uraga Vellaivaippu Thittam: Sivagangai Mavattam Oru Parvai (v tamilštině). Kakkai Sirginile, 7, 3, 7-11. download pdf
 • NOVOTNÝ, J., KUBELKOVÁ, J. (2013): Představy o indickém venkově. Geografické rozhledy, 22, 4, s. 31-32. download pdf
 • NOVOTNÝ, J. (2013): Globalizace vstupuje do středního věku. Přírodovědci.cz, 01/2013, s. 10-13. download pdf
 • NOVOTNÝ, J. (2013): Největší Čech je Moravan Polášek. Mapování populační struktury Česka pomocí rozmístění příjmení. Vesmír, 92, č. 2, s. 88-91. download pdf
 • HASMAN, J., NOVOTNÝ, J. (2013): Geografie příjmových nerovnoměrností a vybrané podmiňující faktory: průřezová analýza na úrovni zemí. In: Svobodová, H. (ed) Nové výzvy pro geografii. Brno, Masarykova univerzita, s. 172-181. download pdf
 • POLONSKÝ, F., NOVOTNÝ, J. (2012): Vnímání sociálněgeografických makroregionů světa. Geografické rozhledy, 21, 3, s. 16–17. download pdf
 • NOVOTNÝ, J. (2011): Kořeny nerovnoměrného rozvoje: role geografické makropolohy a souvisejících faktorů. Geografické rozhledy, 21, 2, s. 2–5. download pdf
 • NOVOTNÝ, J. (2011): Convergence and divergence in living standards among regions of the enlarged European Union (1992-2006). MPRA Paper No. 34145 download pdf
 • NOVOTNÝ, J. (2010): Právo na práci po indicku Rozvojovka 2010, 1, str. 9 download pdf
 • NOVOTNÝ, J. (2010): Deja vu? Aneb kritická recenze na „The World Development Report 2009: Reshaping Economic Geography.“ Informace České geografické společnosti, 29, 1, 23-26. download pdf, Nebo: Rozvojovka.cz
 • NOVOTNÝ, J. (2009): V Indii jde o práci: Největší program veřejných prací v historii má změnit indický venkov. Geografické rozhledy, 2009/2010, 19, 2, 28-29. download pdf
 • NOVOTNÝ, J., POLONSKÝ, F. (2009): Islamofobie a ignorance. Vesmír, 88, č. 12, s. 792-793. download pdf
 • NOVOTNÝ, J. (2009): K Přírodní dualitě statistického rozložení a souvislostem s poznatky ne-geografických disciplín. Seminář věnovaný vzpomínce na Profesora Jaromíra Korčáka, 6.10.2009, Albertov. Prezentace download pdf + "Hromádky"Youtube
 • NOVOTNÝ, J. (2008): Regional convergence and divergence in the European Union revisited. In: Ciok, S., Dołzbłasz, S., Raczyk, A. (eds.) Przeksztalcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno-Przestrzennych: Europa bez granic - nowa jakość przestrzeni. Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Wroclaw, pp. 33-45.
 • NOVOTNÝ, J., NOSEK, V. (2007): Regionální dimenze společensko-ekonomických nerovností v Česku: pojetí, měření, empirie. In: Česká geografie v evropském prostoru - sborník příspěvků z XXI. sjezdu České geografické společnosti, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, 218-226. download pdf
 • NOVOTNÝ, J., ČERMÁKOVÁ, D., JANSKÁ, E. (2007): Územní rozmístění cizinců v Česku a jeho podmiňující faktory. In: Česká geografie v evropském prostoru - sborník příspěvků z XXI. sjezdu České geografické společnosti, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, 209-217. download pdf
 • NOVOTNÝ, J. (2007): Zakarpatská Ukrajina: periferie ve středu Evropy? Geografické rozhledy, 16, 5, 4-5. download pdf
 • NOVOTNÝ, J. (2007): Globalizace. In: Zeměpis 9, učebnice zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia, nakl. Fraus, Plzeň.
 • MARADA, M., NOVOTNÝ, J. (2007): Rozdíly ve vyspělosti zemí. In: Zeměpis 9, učebnice zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia, nakl. Fraus, Plzeň.
 • NOVOTNÝ, J. (2006): Globalizace a společensko-ekonomické nerovnosti. J. Dlouhá, J. Dlouhý (eds.) Globalizace a globální problémy: univerzální kontext pro studium různých oborů.Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, 61-68. download pdf
 • NOVOTNÝ, J. (2006): Nejchudší země světa. Geografické rozhledy, 16, 1, 2-3.download pdf
 • NOVOTNÝ, J. (2004): Regional inequalities in Europe and around the world: an empirical study across geographical scales. Ciok, S., Ilnicki, D. (eds.) Regionalny wymiar integracji europejskiej: Przekstalcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, VIII/1, 121-132
 • NOVOTNÝ, J. (2004): Společensko-ekonomická diferenciace světa se zvláštním důrazem k rozdílům regionálním. Disertační práce, Praha, PřF UK. download pdf or English synopsis download pdf
 • NOVOTNÝ, J. (2003): Looking for identity: mapping or imagination? Cashiers de l´echínox journal, 5(1), 9-14
 • NOVOTNÝ, J. (2000): Regionální ekonomické struktury v České republice a jejich současné vývojové tendence. Diplomová práce, Praha, PřF UK. download pdf

 

 

Akce dokumentů