E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProf. RNDr. Martin Hampl, DrSc.

Albertov 6, Praha 2
tel. 221951381
mail: ksgrrsek@natur.cuni.cz

 

 

Vědecko výzkumné zaměření


V oblasti základního výzkumu: teoretické problémy geografie, sociálněgeografická regionalizace, systém osídlení, geografické aspekty společenské transformace. V oblasti aplikovaného výzkumu: např. perspektivy rozvoje měst, územně správní členění, regionalizace pracovních trhů.

 

Pedagogická činnost
Teorie sociální geografie
Sociogeografické regionální systémy
Geografické kolokvium (doktorské studium)

 

Vybrané novější publikace

Hampl, M., Müller, J. (2019): Vývoj geografického rozmístění obyvatelstva v Česku po roce 2000: post-transformační tendence? Geografie, 124, 4, 385–409. (odkaz)

Hampl, M. (2018): Hierarchické formy uspořádání nerovnoměrností v realitě: hledání pravidel-ností a problémy explanace. Informace ČGS, 37, 1, 1–23. (odkaz)

Hampl, M. (2017): Řádovostně měřı́tkové uspořádánı́ distribucı́ geografických jevů: přı́klad obyvatelstva. Informace ČGS, 36, 1, 1–19. (odkaz)

Hampl, M., Marada, M. (2016): Metropolizace a regionálnı́ vývoj v Česku v transformačnı́m obdobı́. Geografie, 121, 4, 566–590. (odkaz)

Hampl, M., Marada, M. (2015): Sociogeografická regionalizace Česka. Geografie, 120, 3, 397–421. (odkaz)

Hampl, M. (2014): Je nástup konvergenčních tendencí v diferenciaci globálního systému potvrzením obecných představ o vývoji územních a sociálních hierarchií? Geografie, 119, č. 1, s. 26–49. (odkaz)

Hampl, M. (2012): Hierarchické organizace v realitě: pojetí, poznávací a praktický smysl studia. Goegrafie, 117, 3, 253-265. <http://geography.cz/sbornik/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=72>

Hampl, M., Müller, J. (2011): Společenská transformace a regionální diferenciace Česka: příklad vývoje rozmístění pracovních míst a obyvatelstva. Geografie, 116, 3, 211-230. 
<http://geography.cz/sbornik/wp-content/uploads/2011/10/g11-3-1hampl_muller.pdf>

Hampl, M. (2010): Regionální diferenciace společnosti: obecné typy vývojových procesů. Geografie, 115, 1, 1-20.
<http://geography.cz/sbornik/wp-content/uploads/2010/04/g10-1-1hampl3.pdf>

Hampl, M. (2009): Globální systém: stav, současné tendence a možné perspektivy distribuce mocenského potenciálu. Geografie, 114, 1, 1–20.
<http://geography.cz/sbornik/wp-content/uploads/2009/08/g09-1-1hampl.pdf>

Čermák, Z., Hampl, M., Müller, J. (2009): Současné tendence vývoje obyvatelstva metropolitních areálů v Česku: dochází k významnému obratu? Geografie, 114, 1, 37–51.
<http://geography.cz/sbornik/wp-content/uploads/2009/08/g09-1-3cermak.pdf>

HAMPL, M., BLAŽEK, J., ŽÍŽALOVÁ, P. (2008): Faktory – mechanismy – procesy v regionálním vývoji: aplikace konceptu kritického realismu. Ekonomický časopis, 56, č. 7, s. 696–711.

HAMPL, M., DOSTÁL, P., DRBOHLAV, D. (2007): Social and Cultural Geography in the Czech Republic: under pressures of globalization and post-totalitarian transformation. Social&Cultural Geography, 8, č. 3, s. 475–493.
<Hampl_et_al_2007_Social and CUltural Geography.pdf>

Hampl, M. (2007): Regionální diferenciace současného socioekonomického vývoje v České republice. Sociologický časopis, 43, 5, 889–910.
<http://sreview.soc.cas.cz/uploads/37b063c882ab7d2042ada9a9a649332938bc3085_433_07-5%20Hampl.pdf>

Hampl, M. (2005): Geografická organizace společnosti v České republice: transformační procesy a jejich obecný kontext. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, 147 s.
<Hampl_2005_GEOGRAFICKÁ ORGANIZACE.pdf>

HAMPL, M. (2003): Diferenciace a zvraty regionálního vývoje Karlovarska: unikátní případ nebo obecný vzor?. Geografie, 108, č. 3, s. 173–190.

Hampl, M. (2000): Reality, Society and Geographical/Environmental Organization: Searching for an Integrated Order, Prague, Charles University in Prague, Faculty of Science, 112 s.
<martin_2000_all.pdf>

Hampl, M. et al. (1999): Geography of Societal Transformation in the Czech Republic. Prague, Charles University in Prague, Faculty of Science, 242 s <martin_1999_all.pdf>

Hampl, M. (1998): Realita, společnost a geografická organizace: hledání integrálního řádu. Praha, DemoArt, 1998, 110 s <martin_1998_all.pdf>

Akce dokumentů