E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKontaktní informace

rozšířené informace naleznete v sekci "Lidé na katedře"..

Adresa

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2

Sekretariát

Vilma Secová
Jana Křenková

tel.: 221 951 389, e-mail: ksgrrsek@natur.cuni.cz
fax: 221 951 598

Vedoucí katedry

Doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
tel.: 221 951 390, dagmar.dzurova@natur.cuni.cz

Zástupce vedoucího katedry

Doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
tel.: 221 951 387, dusan.drbohlav@natur.cuni.cz

Tajemník katedry

Doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.
tel.: 221 951 384, mak@natur.cuni.cz

 

 

Akce dokumentů