E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýzkumné projekty a granty

Člen týmu UNCE 2018–2023

Člen výzkumného týmu EURO-HEALTHY

  • Hlavní řešitel: prof. Paula Santana, UNIVERSIDADE DE COIMBRA, Garant za ČR:  Prof. D. Dzúrová (2015–2017), HORIZON 2020, PHC-2014-single-stage, Vytváření evropských politik na podporu zdraví vlastního kapitálu, www: http://www.euro-healthy.eu/
  • Zdravotní nespravedlnosti se v Evropě zvyšují, a to zejména v souvislosti se stárnutím obyvatelstva a hospodářskou krizí. V zemích s různou úrovní infrastruktury a připraveností systému zdravotnictví, jsou nerovnosti výzvou pro změny politických přístupů. Hlavním cílem tohoto projektu je prosazovat znalosti, které mají největší potenciál pro zlepšení zdraví a dosažení zdravotní rovnosti mezi evropskými regiony, se zvláštním zaměřením na metropolitní oblasti.

Akce dokumentů