E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMGU Lomonosova Univerzita v Moskvě

Ruský geografický semestr v Praze

Minulost

Od roku 1997 do roku 2015 se na základě smlouvy mezi Karlovou universitou v Praze a MGU Lomonosova v Moskvě realizovala spolupráce mezi Přírodovědeckou fakultou UK a Geografickou fakultou MGU. Základní formou spolupráce byla realizace výukové praxe pro studenty 2. ročníku katedry Světového hospodářství GF MGU v České republice. Organizační i metodicko-výukovou podporu zajišťovala katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK.

Praxe byla založena na následujících vědeckých a praktických blocích:

  • V přípravě praxe studenti připravili individuální referáty k základním aktuálním ekonomickogeografickým problémům ČR.
  • Blok výuky byl složen z lekcí a seminářů realizovaných na PřF UK a také na dalších fakultách a institucích či organizacích.
  • Blok terénních exkurzí měl za cíl seznámit studenty se současnými jevy a problémy regionálního rozvoje ČR. Byly realizovány návštěvy výrobních podniků, které se transformovaly do nadnárodních struktur. Speciální pozornost byla zaměřena na exportně orientovanou produkci podniků. Studenti se seznámili se zkušenostmi České republiky v mezinárodní organizaci Národních parků, řešením ekologických a sociálních problémů starých průmyslových regionů. V průběhu praxe se studenti seznamovali se základními fyzickogeografickými charakteristikami ČR. V průběhu terénní praxe byly diskutovány otázky ochrany kulturních památek a transformační procesy v turistickém ruchu.

 

Současnost

Novým impulzem ve spolupráci byla realizace praxe v roce 2015 pro bakaláře katedry geografie světového hospodářství. Termín realizace byl synchronizován  s praxí 2. ročníku. Pro 3. ročník byl sestaven samostatný program odsouhlasený katedrou sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK. Cílem této praxe bylo napsat tři práce jako výsledek skupinového projektu.

Na základě zkušeností a vytvořené tradici vznikla kvalitativně nová etapa spolupráce ve formě „Ruský semestr v Praze“ (červen), jejíž specifika spočívají zejm. v prodloužení délky praxe na 1 měsíc; zavedení on-line etapy (1 týden) pro konzultace s profesory a spolupracovníky katedry PřF UK s cílem formulování témat projektů v Česku; zajištění podpory a obhajoby témat realizovaných projektů v Praze;  zachování  bloku terénních exkurzí jako základu této praxe při současném využití praxe studenty 2. i 3. ročníku; zvětšení počtu základen z nichž mohou být detailně studovány regionální problémy.

 

Hlavní diskutované problémy:

1. Přeshraniční spolupráce v České republice

2. Geografie mezinárodní migrace v ČR

3. Suburbanizace Prahy

 

Koordinátor: Doc. Ivan Bičík

 

Akce dokumentů