E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDoc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.

Albertov 6, 128 43 Praha 2
Tel.: 221 951 426

Mail: marada@natur.cuni.cz

Miroslav Marada

 

Vědecko výzkumné zaměření

1. Geografie dopravních systémů – hierarchizaci dopravních uzlů a sítí v Česku, studium vlivu dopravní dostupnosti a výstavby dálniční infrastruktury na rozvoj lokalit a regionů (s důrazem na periferní oblasti)

2. Oborová didaktika geografie a problematika koncepce geografického vzdělávání – koncepce a obsah kurikulární reformy, výzkum obecných a geografických dovedností ve výuce, tvorba učebních pomůcek aj.

 

Podíl na výzkumné, vědecké a organizační práci
Pedagogická činnost
Výzkumné projekty a granty
Publikace
Google Scholar
Researchgate

Akce dokumentů