E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPublikace

Knihy
DRBOHLAV, D., MEDOVÁ, L., ČERMÁK, Z., JANSKÁ, E., ČERMÁKOVÁ, D., DZÚROVÁ, D. (2010): Migrace a (i)migranti v Česku. „Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme?” Slon Praha, 346 str.
DRBOHLAV, D., MEDOVÁ-LACHMANOVÁ, L., JANSKÁ, E., DZÚROVÁ, D., ČERMÁKOVÁ, D., ČERMÁK, Z. (2009): Irregular economic activities of migrants in the Czech Republic. International Migration Papers No. 94, International Labour Office – Geneva

Časopisy

JANSKÁ, E., HASMAN, J., ČERMÁK, Z. (2020): Is Integration of transnational migrants possible? The case of Moldovans in Czechia and Italy. Sociologický časopis / Czech Sociological Review. Vol. 56, No. 6: https://doi.org/10.13060/csr.2020.011

DRBOHLAV, D. a kol. (2017): Diversification trends in Moldovan international migration: evidence from Czechia and Italy. Acta Universitatis Carolinae. Geographica, 52, č. 2, str. 237-248.

JANSKÁ, E., ČERMÁK, Z., WRIGHT, R.: New Immigrant Destinations in a New Country of Immigration: Settlement Patterns of Non-natives in the Czech Republic. Population, Space and Place – online Oct 2, 2013
JANSKÁ, E., PRŮŠVICOVÁ, A., ČERMÁK, Z. (2011): Možnosti výzkumu integrace dětí Vietnamců v Česku: příklad základní školy Praha-Kunratice. Geografe, 116, č. 4, s. 480–496.
ČERMÁK, Z., JANSKÁ, E. (2011): Rozmístění a migrace cizinců jako součást sociálněgeografické diferenciace Česka. Geografie, 116, No. 4. pp. 422-439
ČERMÁK, Z., HAMPL, M., MÜLLER, J. (2009): Současné tendence vývoje obyvatelstva metropolitních areálů v Česku: dochází k významnému obratu? Geografie-Sborník ČGS, 114, 1, s. 37–51
DRBOHLAV, D., LACHMANOVÁ-MEDOVÁ, L., ČERMÁK, Z., ČERMÁKOVÁ, D., JANSKÁ, E. (2009): Tschechien – ein neues Einwanderungsland? Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft,151. Jg. (Jahresband), Wien, s. 33-52
DRBOHLAV, D., DZÚROVÁ, D., ČERMÁK, Z., JANSKÁ, E., ČERMÁKOVÁ, D., LACHMANOVÁ, L. (2008): Immigrants´ irregular economic activities in the Czech Republic. Transfer, European Review of Labour and Research, 14, 4, pp. 639-652
ČERMÁK, Z., DZÚROVÁ, D. (2007): Ilegální migranti v pražském regionu. In: Demografie - suppl., 49, č. 4, s. 247–254.
ČERMÁK, Z. (2005): Migrace a suburbanizační procesy v České republice. In: Demografie, 47, č. 3, s. 169–176.
DRBOHLAV. D., ČERMÁK, Z. (2005): Population Migration and Mobility in the Current Czech Republic – Reflections on Some Conceptual Frameworks. AUC-geographica 37, Karolinum, pp. 11-26.
ČERMÁK, Z (1999): Migrační aspekty dlouhodobého vývoje Prahy se zvláštním zřetelem k transformačnímu období devadesátých let. Migrational aspects of long term development of Prague with specific issues on transition period of 90‘. Geografie - sborník České geografické společnosti 104, No. 2, ČGS, Praha, pp. 122-132
SÝKORA, L., ČERMÁK, Z. (1998): City growth and migration patterns in the context of "communist" and "transitory" periods in Prague´s urban development. Espace-Population-Sociétés 1998-3, Lille, pp. 405-416
ČERMÁK, Z. (1998): Migrational Aspects of Settlement Structure Development in the Czech Republic in the 1990s. Acta Universitates Carolinae - Geographica 32, supplementum,. Karolinum, Praha, pp. 169-178
ČERMÁK, Z. (1997): Geografické aspekty vnitřní migrace v České. Demografie 39, No. 4. Český statistický úřad, Praha, pp. 242-248
KŰHNL, K., ČERMÁK, Z. (1996): Selected aspects of the long-term development of migration in the Czech Republic. Acta Universitates Carolinae - Geographica 30, No. 1,2. Praha, pp. 71-93
ČERMÁK, Z. (1991): Základní rysy migrace v ČSFR. Demografie 33, No. 1, FSU Praha, pp. 28-30
ČERMÁK, Z. (1989): Stěhování do Prahy ve světle výsledků výběrového  šetření. Acta Universitates Carolinae - Geographica 24, No. 2, UK Praha, pp. 101-110

Kapitoly
NOVÁK, J., ČERMÁK, Z., OUŘEDNÍČEK, M. (2011): Migrace. In: Ouředníček, M., Temelová, J., Pospíšilová, L. (eds.): Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky. Karolinum, Praha, s. 89-101
ČERMÁK, Z., DZÚROVÁ, D. (2008): Pracovní a životní podmínky nelegálních migrantů v Česku. In: Drbohlav, D.: Nelegální ekonomické aktivity migrantů (Česko v evropském kontextu), Karolinum, Praha, s. 130–149.
ČERMÁK, Z. (2008): Trh práce v Česku po roce 1990 - stručná charakteristika. In: Drbohlav, D.: Nelegální ekonomické aktivity migrantů (Česko v evropském kontextu), Karolinum, Praha, s. 63-67.
ČERMÁK, Z. (2006): Vyjížďka za prací a do škol. In: Atlas sčítání 2001. Praha, Přírodovědecká fakulta UK v Praze, s. 33-39.
ČERMÁK, Z. (2004): Migration Aspect of the Suburbanization in the Czech Republic. In: Czech Geography at the Dawn of the Millenium. Edited by D. Drbohlav, J. Kalvoda, V. Voženílek, Czech geography Society Olomouc, pp. 319-328.
ČERMÁK, Z. (2001): Vývoj migrační mobility v devadesátých letech v České republice. In Regionální vývoj: specifika české transformace, evropská integrace a obecná teorie. Edited by Hampl, M. DemoArt, Praha, pp. 87-98
ČERMÁK, Z., DRLÍKOVÁ, M. (2000): Migrační vývoj obcí okresů Písek a Tábor v letech 1961-1998. In: Problémy stabilizace venkovského osídlení ČR. Editor Kubeš, J. JU České Budějovice, pp. 151-164.
ČERMÁK, Z. (1999): Distinctive features of migration in the Czech Republic as part of the transformation of Central European countries. In: Geography of Societal Transformation in the Czech Republic. Edited by Hampl, M. DemoArt, Praha, pp. 209-222
DRBOHLAV, D., ČERMÁK, Z. (1998): Prague on the Move as well as Marching on the Spot; An Analysis of Internal and International Migration Movements. In: The political geography of current East-West relations. Edited by Burdack, J., Grimm, F.-D., Paul, L., Beiträge zur Regionalen Geographie 47. Institut für Länderkunde, Leipzig. pp. 33-44
DRBOHLAV, D., ČERMÁK, Z. (1998): International Migrants in Central European Cities. In: The Social Change and Urban Restructuring in Central Europe. Edited by György Enyedi. Akadémiai Kiadó, Budapest., pp. 87-107
ČERMÁK, Z.(1996): Transformační procesy a migrační vývoj v České republice. In: Hampl a kol.: Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice. Př.f.UK Praha, pp. 179-197
ČERMÁK, Z. (1991): Glavnyje čerty pražskoj migracii posle 1950g. i rezultaty vyboročnovo obsledovanija pribyvšich v Pragu v 1983g. [Main aspects of the Prague migration after 1950 and results of the selective inquiry Prague in-migration in 1983]. In: Migracije v bolšije goroda, ed. G. Morozova, W. Mirowski, Progress Moskva
ČERMÁK, Z. (2001): Vývoj migrační mobility v devadesátých letech v České republice. In Regionální vývoj: specifika české transformace, evropská integrace a obecná teorie. Edited by Hampl, M. DemoArt, Praha, pp. 87-98
ČERMÁK, Z., DRLÍKOVÁ, M. (2000): Migrační vývoj obcí okresů Písek a Tábor v letech 1961-1998. In: Problémy stabilizace venkovského osídlení ČR. Editor Kubeš, J. JU České Budějovice, pp. 151-164.
ČERMÁK, Z. (1999): Distinctive features of migration in the Czech Republic as part of the transformation of Central European countries. In: Geography of Societal Transformation in the Czech Republic. Edited by Hampl, M. DemoArt, Praha, pp. 209-222

Akce dokumentů