E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPodíl na výzkumné, vědecké a organizační práci

2002 - 2008 – vedoucí katedry
2008 – 2014 – zástupce vedoucího katedry
2009 - 2014 – člen panelu GAČR (panel 404: Sociologie, demografie, sociální geografie a mediální studia - místopředseda)
2015 – 2020 – člen Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UK (předseda ekonomické komise)
2018 – dosud - člen odborného panelu Social Sciences při RVVI
2020 - dosud - člen stálé komise pro metodiku hodnocení NAU (oblast vzdělávání – Vědy o Zemi)
2014 – dosud - člen hlavního výboru ČGS - hospodář
2014 – dosud - tajemník katedry Sociální geografie a regionálního rozvoje
2008 – dosud - garant magisterského oboru sociální geografie a regionální rozvoj
2009 – dosud - garant bakalářského programu geografie

Akce dokumentů