E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDoc. RNDr. Hana Kűhnlová, CSc.

Albertov 6, 128 43 Praha 2
Tel.: 221 951 386
Mail: kuhnl@natur.cuni.cz

Hana Kühnlová

 

Vědecko výzkumné zaměření

V oblasti základního výzkumu: teoretické problémy didaktiky geografie, koncepce geografického vzdělávání, distanční vzdělávání v oboru učitelství geografie. V oblasti aplikovaného výzkumu: systém dalšího vzdělávání učitelů zeměpisu na PřF UK v Praze, koncepce moderní učebnice zeměpisu, problematika životního prostředí ve vzdělávání, geografie mikroregionu v České republice, didaktika geografie Česka.

Podíl na výzkumné, vědecké a organizační práci
Pedagogická činnost
Výzkumné projekty a granty
Publikace

Akce dokumentů