E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýzkumné projekty a granty

Hlavní řešitel

2012-2014:  Grant Agency of the Czech Republic (GACR): project No.403/04/P097, "The migratory Patterns of Immigrants (and Natives) in the Czech Republic: Concentration or Diffusion Processes? (with a focus on the analysis of influencing factors and integration processes).

2007: Grantový projekt 123/2007 Fondu rozvoje vysokých škol Geografie migrace a integrace cizinců
2004–2006: Druhá generace cizinců v Česku (Adaptace dětí předškolního věku a jejich rodin do majoritní společnosti). Grantový projekt GA ČR, č. 403/04/P097
1997–2000: Integrace cizinců v ČR. Grantový projekt GA UK, č. 120-980128

Spoluřešitel

 2016 -            Moldovans in Prague (Czechia) and Torino (Italy) – migratory and integration                                              patterns, financial and            social remittances under scrutiny, Grant Agency of                          he Czech Republic (GACR) No. 

2010-1012     Grant Agency of the Czech Republic (GACR): “Migration and development –ekonomic and social impacts of migration on Czechia as a destination country and Ukrajina as a source country (with the analyse of remittances)” (No.P404/10/0581)

2010-2011      Project of Ministry of Labour and Social Affairs: „Remaining of the barriers and improvening of the labour safety by the foreign workers in the Czechia“.

 2006-2009 Mediterranean and Eastern European Countries as new immigration destinations in the European Union (IDEA projekt).(spoluřešitel)
2006-2007 Projekt FRVŠ č.123/2007: “Geografie migrace a integrace cizinců“. řešitel
2005-2008 Projekt MMR ČR, WA-014-05-Z01 “Segregation in the Czech Republic: situation and development, causes and consequences, prevention and rectification”. spoluřešitel
2005-2008 Projekt MPSV ČR č. 45-501955, “Mezinárodní migrace a nelegální migrační aktivity v Česku v širším kontextu“. Spoluřešitel
2003–2007 Atlas krajiny ČR. Grantový projekt MŽP ČR, Výzkumný ústav Silva Tarouciho pro krajinu a okrasné zahradnictví č. VaV/600/01/03
1999 Granty Ministerstva vnitra ČR: projekt č. U-2115/99, „Ruská komunita v České republice“ a projekt č. U-2115/99, „Ukrajinská komunita v České republice“.
1996 Spolupráce s Univerzitou v Tampere (Finsko): „Potenciální emigrace pracovních sil ze Střední a Východní Evropy
 

Akce dokumentů