E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPublikace

Časopisy

Janská, E., Pauknerová, K., Koropecká, M. (2017): Transnational Behaviour of Ukrainian Remitting Migrants. Tijdschrift voor economische en sociale geografie, DOI:10.1111/tesg.12243.

Koropecká, M., Janská, E. (2016):Acculturation of immigrants women from Muslim countries in to Czech cultural society and their movement in time and space. ECORFAN - Czech Republic. Volume 1, 1. pp.41-53.

Janská, E., Bernard, J. (2015): Koncentrační či dekoncentrační procesy? Faktory ovlivňující vnitřní migraci imigrantů. Geografie, Vol.120, No.4, 585-602. What shapes the concentration/deconcentration processes? The factors influencing internal migration of immigrants in Czechia. Geografie, 120, No. 4, pp. 585–602.

Janská, E., Čermák, Wright, R. (2013): New Immigrant Destinations in a New Country of Immigration: Settlement Patterns of Non-natives in the Czech Republic. Population, Space and Place. forthcoming.

 Čermák, Z., Janská, E. (2011): Distribution and migration of foreigners as a part of the socio-geographical differentiation of Czechia. (Rozmístění a migrace cizinců jako součást sociálněgeografické diferenciace Česka.) Geografie, Vol. 116, No. 4, pp. 422-439. 

 Janská, E., Průšvicová, A., Čermák, Z. (2011): Possibilities for researching the integration of Vietnamese Children in Czechia:The example of Prague-Kunratice elementary School.(Možnosti výzkumu integrace dětí Vietnamců v Česku: příklad základní školy Praha-Kunratice.) Geografie, Vol. 116, No. 4, pp.480-496.

 Drbohlav D., Lachmanová-Medová L., Čermák Z., Čermáková D., Janská E. (2010): Tschechien – ein neues Einwanderungsland? Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft,151. Jg. (Jahresband), Wien.

DRBOHLAV, D., JANSKÁ, E. (2009): Illegal Economic and Transit Migration in the Czech Republic (Intensive Study of Individual Migrants´ Behaviour). In: Europe-Asia Studies, 61, č. 1, s. 141–156.
DRBOHLAV, D., DZÚROVÁ, D., ČERMÁK, Z., JANSKÁ, E., ČERMÁKOVÁ, D., MEDOVÁ, L. (2008): Immigrants´ Irregular Economic Activities in the Czech Republic (a Multi-Approach Study), Transfer - The European Review Of Labour And Research, 4: 639-652.

JANSKÁ, E. (2007): Adaptace/integrace imigrantů do majoritní společnosti: druhá generace cizinců a jejich rodičů v Česku. In: Geografie – Sborník ČGS, 112, č. 2, s. 142–160.
NOVOTNÝ, J., JANSKÁ, E., ČERMÁKOVÁ, D. (2007): Rozmístění cizinců v Česku a jeho podmiňující faktory: pokus o kvantitativní analýzu. In: Geografie – Sborník České geografické společnosti, 112, č. 2, s. 204–220.
DRBOHLAV, D., JANSKÁ, E, ČERMÁKOVÁ, D. (2007): Prostorové koncentrace imigrantů – příklad Vietnamců v Chebu a Ukrajinců v Praze – Holešovicích.[Spatial concentration of immigrants: case of Vietnameese in Cheb and Ukrainians in Prague/Holesovice]. Obec a finance, roč.12, č.5, pp.56-57.

JANSKÁ, E. (2006): Druhá generace cizinců v Praze: příklad dětí z mateřských školek a jejich rodičů. In: In: Geografie – Sborník ČGS, 111, č. 2, s. 198–214.
JANSKÁ, E. (2005): Imigrační / integrační politika v ČR. In: Acta Universatis Comeniane - facultatis rerum naturalium, 2005, č. 3, s. 229–237.

Kapitoly

Svobodová, A., Janská E. (2016). Identity development among youth of Vietnamese descent in the Czech Republic. In: Seeberg, M.L., Godziak E.M. (eds.). Contested Childhoods: Growing up in Migrancy, 121–137, IMISCOE academic book series, Springer.

Drbohlav, Janská, Čermák (2015): O zrodu a významu remitencí v hospodaření migrantů v cílové zemi (Příklad ukrajinských migrantů v Praze) and  in Drbohlav, D. (ed.) (2015): MIGRACE – REMITENCE – (ROZVOJ). Ukrajinská pracovní migrace v Česku. Karolinum, Praha, 274 pg.

Janská, E. (2015): Transnacionalismus a pracovní migranti: typologie remitujících Ukrajinců v Česku, resp. Praze  in Drbohlav, D. (ed.) (2015): MIGRACE – REMITENCE – (ROZVOJ). Ukrajinská pracovní migrace v Česku. Karolinum, Praha, 274 pg.

Drbohlav, D. a kol. (2010): Migrace a (i)migranti v Česku [Migration and (i)migrants in Czechia]. „Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme). Praha, SLON.

Bečicová, I.- Janská, E. (2010): US-Mexická hranice: její problémy a perspektivy (US-Mexican borders: its problems and perspectives). In: Hingarová V. - Květinová, S. - Eichlová, G. (eds.) (2010): Mexiko – 200 let nezávislosti. Pavel Mervart. Pp. 197-210.

DRBOHLAV, D., JANSKÁ, E. (2008): Ekonomická a tranzitní migrace v Česku – životní příběhy nelegálních migrantů. In: Drbohlav, D.: Nelegální ekonomické aktivity migrantů (Česko v evropském kontextu), Karolinum, Praha, s. 150–166.
DRBOHLAV, D., MEDOVÁ-LACHMANOVÁ, L., JANSKÁ, E., DZÚROVÁ, D., ČERMÁKOVÁ, D., ČERMÁK, Z. (2009): Irregular Economic Activities of Migrants in the Czech Republic. International Migration Papers No. 94, ILO: Geneva.

JANSKÁ, E., DRBOHLAV, D.: (2008): The Czech Republic. In: Hönekopp, E., Mattila, H. Permanent or Circular Migration? Policy Choices to Address Demographic Decline and Labour Shortages in Europe. Budapest, IOM, pp. 35-72.

JANSKÁ, E., DRBOHLAV, D. (2008): Migration Policy in the Czech Republic after 1990. In: Vidoševič, N. (ed.): Useljenička politika u funkciji razvoja hrvatskoga gospodarstva, Hrvatska gospodarska komora, Záhřeb, s. 35–45.
DZÚROVÁ, D., JANSKÁ, E. (2006): Mezinárodní migrace a nelegální pracovní aktivity migrantů: Česko a evropský kontext. In: Identita ve vztahu k národnostním menšinám. II.díl. Komise Rady hl. města Prahy pro oblast národnostních menšin, Praha, s. 598–603.
JANSKÁ, E. (2006): Druhá generace cizinců v ČR: příklad dětí navštěvujících MŠ v Praze. In: J.Balvín (ed.): Identita ve vztahu k národnostním menšinám, Komise Rady hl.m.Prahy pro oblast národnostních menšin, Praha, s. 607–618.


Papers
Drbohlav D., Lachmanová-Medová L., Čermák Z., Janská E., Čermáková D., Dzúrová, D. (2009): The Czech Republic: on its way from emigration to immigration country. IDEA working paper, No. 11. http://www.idea6fp.uw.edu.pl/pliki/WP11_Czech_Republic.pdf
 

Akce dokumentů