E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPodíl na výzkumné, vědecké a organizační práci

Člen oborové rady DSP Migrační studia na Filozofické fakultě UPOL (od 2020) Člen "Global Change and Human Mobility – GLOBILITY" Commission Steering Committee – v rámci International Geographical Union (od 2020)

Garant navazujícího magisterského programu: Globální migrační a rozvojová studia na Přírodovědecké fakultě UK (od 2015)

Člen Velké vědecké rady Přírodovědecké fakulty UK od 2006)
Člen Malé vědecké rady Přírodovědecké fakulty UK (od 1998)
Člen Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity (od 2006)

Člen Vědecké rady Sociologického ústavu Akademie věd České republiky (od 2006)

Předseda oborové rady doktorského studijního programu „sociální geografie a regionální rozvoj“ na Přírodovědecké fakultě UK (od 2005)

Člen oborové rady doktorského studijního programu „sociologie“ na Fakultě sociálních věd UK (od 2008)
Člen Mezirezortního orgánu pro potírání nelegálního zaměstnávání cizinců (od 2004)

Člen IGU Commission „Global Change and Human Mobility (GLOBILITY)“ (od 2004)

Člen odborné skupiny: “Group of experts within Central and Eastern European Network on Migration Research (CEENOM)” pod záštitou UNESCO (program MOST) (od 1998)
Člen redakční rady Sociologického časopisu/Czech Sociological Review (od 2006)
Člen redakční rady časopisu Geografie (šéfredaktor) (od 2016)

Člen „advisory editorial board“ časopisu Central and Eastern European Migration Review (Varšava) (od 2013)

Člen redakční rady časopisu Geografický časopis (od 2015)

Člen „Board of Directors“ v IMISCOE (International Migration, Integration and Social Cohesion) Research Network (od 2012)

Člen redakční rady Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesselschaft (Vídeň) (od 2010)

Člen ČGS, MČSS, ČDS
Člen Association of American Geographers
Pozice tzv. „adjunct faculty“ - Department of Geography and Urban Analysis, College of Natural and Social Sciences, California State University, Los Angeles (od 2000)
Hlavní koordinátor (společně s doc. Bičíkem a dr. Kopačkou) tzv. Amerického semestru každoročně organizovaného na Přírodovědecké fakultě UK v Praze pro studenty Dartmouth College (od 1994)

Recenzní posudky pro impaktované (zejména Sociologický časopis, International Migration, Journal of Ethnic and Migration Studies, International Migration, Urban Studies, Population, Space and Place) a další časopisy (např. Geografie, Acta Universitatis Carolinae – Geographica, Geografický časopis atd.)

Akce dokumentů