E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPodíl na výzkumné, vědecké a organizační práci

Člen Velké vědecké rady Přírodovědecké fakulty UK v Praze (od 2006)
Člen Malé vědecké rady Přírodovědecké fakulty UK v Praze (od 1998)
Člen Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity (od 2006)

Člen Vědecké rady Sociologického ústavu Akademie věd České republiky (od 2006)

Předseda oborové rady doktorského studijního programu „sociální geografie a regionální rozvoj“ na Přírodovědecké fakultě UK v Praze (od 2005)

Člen oborové rady doktorského studijního programu „sociologie“ na Fakultě sociálních věd UK v Praze (od 2008)
Člen Mezirezortního orgánu pro potírání nelegálního zaměstnávání cizinců (od 2004)

Člen IGU Commission „Global Change and Human Mobility (GLOBILITY)“ (od 2004)

Člen odborné skupiny: “Group of experts within Central and Eastern European Network on Migration Research (CEENOM)” pod záštitou UNESCO (program MOST) (od 1998)
Člen redakční rady Sociologického časopisu/Czech Sociological Review (od 2006)
Člen redakční rady časopisu Geografie – Sborník České geografické společnosti (šéfredaktor) (od 2016)

Člen „advisory editorial board“ časopisu Central and Eastern European Migration Review (Varšava) (od 2013)

Člen „Board of Directors“ v IMISCOE (International Migration, Integration and Social Cohesion) Research Network (od 2012)

Člen redakční rady Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesselschaft (Vídeň) (od 2010)

Člen ČGS, MČSS, ČDS
Člen Association of American Geographers
Pozice tzv. „adjunct faculty“ - Department of Geography and Urban Analysis, College of Natural and Social Sciences, California State University, Los Angeles (od 2000)
Hlavní koordinátor (společně s doc. Bičíkem a dr. Kopačkou) tzv. Amerického semestru každoročně organizovaného na Přírodovědecké fakultě UK v Praze pro studenty Dartmouth College (od 1994)

Recenzní posudky pro impaktované (zejména Sociologický časopis, International Migration, Journal of Ethnic and Migration Studies, Urban Studies, Population, Space and Place) a další časopisy (např. Geografie – Sborník České geografické společnosti, Acta Universitatis Carolinae – Geographica, Geografický časopis atd.)

Akce dokumentů