E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPedagogická činnost

Pedagogická činnost (různé podíly na výuce)

Sociální geografie

Ekologie člověka a populační vývoj

Mezinárodní migrace

Mezinárodní migrace a rozvoj

Odborný seminář z Globálních migračních a rozvojových studií

Plánování, řízení a hodnocení projektů

Seminář s experty z praxe

Immigration Issues in the United States and Central Europe

Contemporary Human Geography in Czechia

Výzkum problematiky migrace a rozvoje: přístupy a příklady

Akce dokumentů