E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVedené kvalifikační práce

Vedené a obhájené kvalifikační práce

Diplomové a magisterské práce

Akademický rok 2019/2020:

počet obhájených DP: 2        

počet aktuálně vedených DP: 3

( Hanáková,  Chotovinská,  Štorková)

92) LIŠKOVÁ, L. (2020): Nabídka cestovního ruchu v Národním parku Šumava s ohledem na udržitelnost chráněného území. Diplomová práce. UK , PřF, KSGRR, Praha

91) HANUŠ, M. (2020): Rozvojový potenciál cestovního ruchu ve vybraném periferním území. Diplomová práce. UK , PřF, KSGRR, Praha

Akademický rok 2018/2019:

počet obhájených DP: 5        

počet aktuálně vedených DP: 5

( Hanáková, Hanuš, Chotovinská, Lišková, Štorková)

90) BRANDEJSKÁ, T. (2019):  Specifický vávoj druhého bydlení  v chráněném území  na příkladu trampských osad v Českém ráji. Diplomová práce. UK , PřF, KSGRR, Praha

89) MIDLOCHOVÁ, A. (2019): Socioekonomická a vzdělávací funkce geoparků na příkladu Národního geoparku Ralsko. Diplomová práce. UK , PřF, KSGRR, Praha

88) ULRYCHOVÁ, T. (2019): Literární cestovní ruch na území Česka. Diplomová práce. UK , PřF, KSGRR, Praha

87( KOHOUTOVÁ, E. (2019): Vazby mezi vybranými aktéry cestovního ruchu na území Šumava – západ. Diplomová práce. UK , PřF, KSGRR, Praha

86) KOCH, J. (2018): Zaniklá sídla jako potenciál cestovního ruchu v Chráněné krajinné oblasti Český les. Diplomová práce. UK , PřF, KSGRR, Praha

Akademický rok 2017/2018:

počet obhájených DP: 3        

počet aktuálně vedených DP: 10

(Boudová,  Brandejská, Hanuš, Kohoutová, Kotousová, Koch, Šustrová,  Trojáková, Ulrychová, Voborníková)

85) KOTOUSOVÁ, E. (2018): Hodnocení dopadů projektů cestovního ruchu v MAS Šumavsko Diplomová práce. UK , PřF, KSGRR, Praha

84) ŠUSTROVÁ, L. (2018): Fungování destinačních společností v Česku: případová studie turistické oblasti Orlické hory a Podorlicko. Diplomová práce. UK , PřF, KSGRR, Praha

83) KŘÍŽ, T. (2018): Dopady cestovního ruchu na historické centrum Kutné Hory. Diplomová práce. UK , PřF, KSGRR, Praha. ( Prvnímísto v 3. ročníku soutěžei o cenu Jiřiny Bergatt Jackson za nejlepší diplomovou práci v oblasti územního rozvoje vyhlášenou Institutem pro udržitelný rozvoj sídel z-s-. Postup do finále celostátní soutěže Czech Tourismu o nejlepší diplomovou práci v cestovním ruchu 2018)

Akademický rok 2016/2017:

počet obhájených DP: 5        

počet aktuálně vedených DP: 8

(Boudová,  Kohoutová, Kotousová, Koch, Kříž, Šustrová,  Trojáková, Ulrychová)

82) ŠIKULA, J. (2017): Funkční změny vřehů Vltavské kaskády se zaměřením na vodní nádrž Slapy. Diplomová práce. UK , PřF, KSGRR, Praha.

81) BRABEC, J, (2017): Funkční změny Vltavských břehů v Praze. Diplomová práce. UK , PřF, KSGRR, Praha.

80) HUĆÍNOVÁ, M. (2017): Filmový cestovní ruch. Po stopách Aloise Nebela. Diplomová práce. UK , PřF, KSGRR, Praha.

79) JIROUTOVÁ, N. (2017): Hodnocení strategických dokumentů českých královských měst střední velikosti z hlediska cestovního ruchu. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha.

78) KUBŮ, P. (2017): Aspekty turistické přitažlivosti: případová studie Lipno nad Vltavou. Diplomová práce. UK, PřF, KSGRR, Praha

Akademický rok 2015/2016:

počet obhájených DP: 4        

počet aktuálně vedených DP: 17

(Brabec,Folejtar, Hučínová, Jiroutová, Kotousová,  Koch, Kříž, Pavlů, , Sedláček, Šikula J., Šikula T., Šmíd, Šustrová)

77) MLČOCHOVÁ, A. (2016): Veřejná prostranstvípřípadová studie Staroměstského náměstí v Praze. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha.

76) KRAJŃÁKOVÁ, K. (2016): Využitie potenciálu bývalých vojenských území pre rozvoj cestovného ruchu: příklad vojenského újezdu Brdy. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha. (Druhé místo v celostátní soutěži Czech Tourismu o nejlepší diplomovoupráci v cestovním ruchu 2017)

75) HOFMANNOVÁ, S. (2016): Změny funkčního využití břehů Orlické přehrady se zaměřením na funkci rekreační. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha.

74) MACHOVÁ, P. (2016): Vliv turismu na památky UNESCO Český Krumlov a Telč. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha

73) NEKOLNÝ, L. (2016): Problémy metodiky a interpretace dat návštěvnosti turistických cílů. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha (Třetí místo v celostátní soutěži Czech Tourismu o nejlepší diplomovoupráci v cestovním ruchu 2016)

72) PETERKA, P. (2016): Změny lyžařské infrastruktury a jejího využití v Krušných horách v posledním desetiletí. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha

Akademický rok 2014/2015:

počet obhájených DP:                           4

počet aktuálně vedených DP:                14
(Brabec, 2 x Dobruská, Hoffmannová, Charvát, Jiroutová, Krajňáková, Kříž, Machová, Mlčochová, Nekolný, Pavlů, Peterka, Sedláček, Šikula J., Šikula T., Šmíd, Vlasák, Vošmíková)

71) CHARVÁT, V. (2015): Vliv volnočasových aktivit na rozvoj obcí středního Povltaví. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha

70) VOŠMÍKOVÁ, M. (2015): Využití sokoloven pro volnočasové aktivity venkovského obyvatelstva Česka. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha

69) ČÁSLAVOVÁ, E. (2015): Projevy a důsledky turistifikace v Teplicích. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha (Druhé místo v celostátní soutěži Czech Tourismu o nejlepší diplomovoupráci v cestovním ruchu 2015)

68) LNĚNIČKA, M. (2015): Motivace účastníků zimního cestovního ruchu. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha

Akademický rok 2013/2014:

počet obhájených DP:                           6

počet aktuálně vedených DP:                12
(Čáslavová,, 2 x Dobruská, Charvát, Krajňáková, Lněnička, Mlčochová, Pavlů, Peterka, Šmíd, Vlasák, Vošmíková)

67) SVOBODOVÁ, N. (2014): Percepce turistických destinací Špindlerův Mlýn a Rokytnice nad Jizerou rezidenty. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha

66) ČTVERÁKOVÁ, I. (2014): využití potenciálu části Národního geoparku Železné hory pro udržitelný cestovní ruch. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha. (Práce získala cenu proděkana Geografické sekce PřF UK v Praze, diplomantka se stala členkou Národní rady geoparků)

65) ČERVINKOVÁ, R. (2014): Zakládání geoparků v konceptu udržiteného rozvoje na příkladu kandidátského Geoparku Joachima Barranda. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha. (Práce zvítězila v soutěži CzechTourismu o nejlepší studentskou práci v kategorii diplomová práce)

64) SIXTOVÁ, M. (2014): Atraktivity cestovního ruchu regionu ve výuce zeměpisu na gymnáziu: případová studie Středičeského kraje. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha.

63) PLEVOVÁ, P. (2014): Návrh a realizace nástroje pro zefektivnění výuky geografie a jeho zhodnocení. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha.

62) SREYEROVÁ, M. (2014): Funkční změny pražských vltavských ostrovů. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha. (Práce posloužila jako podkladový zdroj pro výstavu Vltavské ostrovy v Praze požádanou Centrem výzkumu geografie volného času, Centrem výzkumu v kulturní a historické geografii při KSGRR PřF UK, Výzkumným centrem historické geografie a Mapovou sbírkou na PřF UK v Praze 3. 11. 2014 – 31.1. 2015)

Akademický rok 2012/2013:

počet obhájených DP:                          3

počet aktuálně vedených DP:                12

(Čáslavová, Červinková, Čtveráková , 2 x Dobruská, Mlčochová, Pavlů, Plevová ,Steyerová,Svobodová N., Vlasák, Vošmíková,)

61) SVOBODOVÁ, L. (2013): Typologie golfových hřišť v Česku. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

60) DUMBROVSKÁ, V. (2013): Vývoj postavení Prahy - destinace cestovního ruchu ve středoevropském prostoru. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, (Práce postoupila do finále celostátního kola o nejlepší diplomovou práci v oblasti problematiky cestovního ruchu vyhlášenou agenturou Czech Tourism)

59) POLANSKÁ, M. (2013): Percepce turistické destinace; případová studie Harrachov. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,, (Práce postoupila do finále celostátního kola o nejlepší diplomovou práci v oblasti problematiky cestovního ruchu vyhlášenou agenturou Czech Tourism)

Akademický rok 2011/2012:

počet obhájených DP:                          4

počet aktuálně vedených DP:                8

(Čáslavová, Dumbrovská, Mlčochová, Pavlů, Plevová, Polanská, Svobodová L.,  Martin,)

58) HÁSOVÁ, A. (2012): Cestovní ruch a sociální sítě: Projekt CouchSurfing v Česku. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

57) TESAŘ, J.( 2012): Transformace rekreačního zázemí Prahy. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

56) SLADKÁ, J. (2012): Regionální identita obyvatel a rekreantů v pohraničí; případová studie: Bor na Tachovsku. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

55) NĚMEČEK, P. (2012): Vývoj destinace cestovního ruchu - Bedřichov v Jizerských horách. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

Akademický rok 2010/2011:

počet obhájených DP:                          9

počet aktuálně vedených DP:                8

(Dumbrovská, Hásová, Malý, Němeček, Polanská, Sladká, Svobodová L., Tesař)

54) VEČEŘOVÁ, L. (2011): Trvale udržitelný rozvoj vinařského cestovního ruchu na jižní Moravě. Diplomová práce, UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

53) VAJSÁBLOVÁ, P. (2011): Kúpeľný cestovný ruch na slovensku v komparácii s českom a jeho vplyv na rozvoj regiónu piešťany. Diplomová práca. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

52) ŠENKÝŘOVÁ, T. (2011): Regionální diferenciace projektů cestovního ruchu v Česku realizovaných v rámci SROP v letech 2004-2006 . Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

51) SKALOVÁ, V. (2011): Formování regionální identity na území vnitřní periferie Česka; případová studie Neveklovsko. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

50) NIKLOVÁ, P. (2011): Možnosti rozvoje cestovního ruchu v chráněných územích. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

49) MRÁZKOVÁ, M. (2011): Genius loci a jeho role v cestovním ruchu. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

48) LOQUENZ, J. (2011): Amenitní migrace a regionální identita na Prachaticku. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

47) KOŠŤÁLOVÁ, R. (2011): Podpora cestovního ruchu v Ústeckém kraji po roce 2000. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

46) HAUSEROVÁ, D. (2011): Technické pamiatky na Slovensku: Prípadová štúdia Solivar pri Prešove. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

Akademický rok 2009/2010:

počet obhájených DP:                          7

počet aktuálně vedených DP:                12

(Hauserová, Košťálová, Loquenz, Mrázková, Němeček, Niklová, Skalová, Sladká, Šenkýřová, Vajsáblová, Večeřová, Tesař)

45) NAIMANOVÁ –ŠULCOVÁ, P.(2010): Transformace druhého bydlení v CHKO Kokořínsko. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

44) ZÁRUBOVÁ, A. (2010): Návrh možností dekoncentrace cestovního ruchu - případová studie okres Český Krumlov. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

43) TRKOVSKÝ, T. (2010): Vývoj hotelového trhu v Praze (1997-2009). Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

42) NOŽIČKOVÁ, V. (2010): Nově vzniklé rekreační lokality v kontextu sídelní struktury a ochrany krajiny v Česku. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

41) KŘIVSKÁ,Z.  (2010): Centra volnočasových adrenalinových aktivit v Česku jako produkt cestovního ruchu. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

40) JEDLIČKOVÁ, T. (2010): Transformace druhého bydlení v zázemí Hradce Králové a Pardubic.. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

39) DVOŘÁČKOVÁ,T. (2010): Destinační management na příkladu mikroregionu Luhačovského Zálesí. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

Akademický rok 2008/2009:

počet obhájených DP:                          11

počet aktuálně vedených DP:                10

(Dvořáčková, Hausová, Jedličková, Křivská, Němeček, Nožičková, Šulcová, Tesař, Trkovský, Zárubová,)

38) FRANTÁL, L. (2009): Historie současnost a perspektivy zimního cestovního ruchu na Šumavě. Diplomová práce. UK v Praze, FTVS,  Praha,

37) KINCLOVÁ, P. (2009): Proměny druhého bydlení v chráněné krajinné oblasti Český kras. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 75 s. včetně příloh.

36)  PETRMICHLOVÁ, L. (2009): Transformace druhého bydlení na příkladu Plzně a jejího okolí. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 122 s. + 13 příloh.

35) NOVÁKOVÁ, A. (2009): Cestovní ruch a terorismus. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 110 s. včetně příloh.

34) MATĚJKA, L. (2009): Rozvoj Špindlerova Mlýna z pohledu konceptu životního cyklu turistické destinace. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

33) KADLECOVÁ.V. (2009):  Geografické aspekty problematiky rekreačních bytů v Česku v. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, (práce uznána jako rigorózní, RNDr. 2011)

32) HLAVIČKA, T. (2009):  Lázeňský cestovní ruch v Poděbradech). Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

31) GELNÁ, T. (2009): Trávení volného času v zábavních komplexech: dopady na cestovní ruch a regionální rozvoj (na příkladu Německa). Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, (práce uznána jako rigorózní, RNDr. 2011)

30) FRANTÁL, L. (2009): Rekreační využití vodních nádrží v Česku. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

29) DĚKANOVÁ, M. (2009): Incentivní cestovní ruch v ČR. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

28) BARTOLOMOVÁ, P. (2009): Projevy turistické urbanizace: případová studie obce Čeladná UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

Akademický rok 2007/2008:

počet obhájených DP:                          4

počet aktuálně vedených DP:                13

(Bartolomová, Děkanová, Frantál 2x, Gelná, Hlavička, Jedličková, Kadlecová, Kinclová, Matějka, Nováková, Nožičková,  Petrmichlová,)

27) ŠAFRÁNKOVÁ, T. (2008): Druhé bydlení na Svitavsku UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

26)  PEJČOCHOVÁ, L. . (2008): Sportovní rekreace v České republice (případová studie Praha). Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

25) BROŽOVÁ , T.(2008): Geopark Český ráj. Dopady rozvoje cestovního ruchu. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha

24) LANGOVÁ, J. (2008): Možnosti rozvoje venkovského cestovního ruchu v podhůří Šumavy. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

Akademický rok 2006/2007:

počet obhájených DP:                          9

počet aktuálně vedených DP:                9

(Bartolomová, Brožová, Děkanová,, Gelná, Kadlecová, Langová, Nováková, Pejčochová, Šafránková)

23) ŠEVČENKOVÁ, J. (2007): Příjezdový cestovní ruch České republiky a podpora jeho rozvoje: regionální pohled. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

22) ZMRZLÍK, J.  (2007): Analýza informací znázorněných na mapách určených účastníkům cestovního ruchu. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KAGAK, Praha,

21) ZOUBKOVÁ, H. (2007): Dopady rozvoje cestovního ruchu. Památka Třeboňské rybníkářské dědictví). Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

20) KALAUZOVÁ, L. (2007): Využití rekultivovaných ploch pro účely cestovního ruchu a rekreace na území Severočeské hnědouhelné pánve. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR,

19) KRATOCHVÍL, P. (2007): Transformace vázaného cestovního ruchu v Česku (srovnávací studie modelových oblastí Východních Čech). Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR,

18) PIXOVÁ, E. (2007): Druhé bydlení na Písecku. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

17) SMOLÍKOVÁ, A. (2007): Vliv cestovního ruchu a rekreačních aktivit na skalní města. Příkladová studie – Adršpašsko-teplické skály. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

16) URBAN, L. (2007): Transformace druhého bydlení na Jihlavsku. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,  

15)  VÁCHOVÁ, J. (2007): Vázaný cestovní ruch dětí v Ústeckém kraji. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

Akademický rok 2005/2006:

počet obhájených DP:                          6

počet aktuálně vedených DP:                               10

(Kalauzová, Kratochvíl, Pixová, Smolíková, Šafránková, Ševčenková, Urban, Váchová, Zmrzlík, Zoubková)

14) LUDVÍKOVÁ, L. (2006): Destinace cestovního ruchu Česka v mentálních mapách. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

13) MAZOCHOVÁ,L. (2006): Analýza mezigeneračních a meziregionálních diferenciací volnočasových aktivit. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

12) NEVESELÁ, K. (2006): Problematika rozvoje cestovního ruchu v CHKO Bílé Karpaty. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

11) ŠINDELÁŘOVÁ, P. (2006): Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na příkladu Tanvaldska. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

10) ŠTĚPÁNOVSKÝ, R. (2006): Možnosti rozvoje cestovního ruchu Jáchymovska. Analýza potenciálu lázeňských a jiných návštěvníků z Karlových Varů. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

9 VACKOVÁ, T.  (2006): Možnosti rozvoje venkovského cestovního ruchu v Česku s využitím zkušeností Francie š. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

Akademický rok 2004/2005:

počet obhájených DP:                           2

počet aktuálně vedených DP:                6

(Ludvíková, Mazochová, Neveselá, Šindelářová, Štěpánovský, Vacková)

8) BENEŠOVÁ, K. (2005): Cestovní ruch a rekreace v oblasti Lipenska. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

7) DOBEŠ, M. (2005): Návrh transformácie Regionálneho združenia cestovného ruchu Rajecká dolina. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

Akademický rok 2003/2004:

počet obhájených DP:                          2

počet aktuálně vedených DP:                3

(Benešová, Dobeš, Vacková)

6) NOVÁKOVÁ, E. (2004): : Vnímání dopadů cestovního ruchu rezidenty Českého ráje. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

5) UZLÍK, R.. (2004): Cestovní ruch a lázeňství v Karlovarském kraji. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, ÚŽP, Praha,

Akademický rok 2002/2003:

počet obhájených DP:                           1

počet aktuálně vedených DP:                               2

(Nováková, Uzlík)

4) Trojanová, J. (2003): Chalupaření: specifická forma druhého bydlení. Magisterská práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha,

Akademický rok 2001/2002:

počet obhájených DP:                           3

počet aktuálně vedených DP:                               1

(Trojanová)

3) JELÍNEK, J. (2002): Františkovy Lázně a lázeňství. Magisterská práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha,

2) HÝKOVÁ, M. (2002): Regionální diferenciace rozmístění ubytovacích zařízení v ČR. Magisterská práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha,

1) BUDÁK, F. (2002): Typologie lázeňských míst v ČR. Magisterská práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 

Bakalářské a ročníkové práce

Akademický rok 2018/2019:

48) ŠTÉPÁNOVÁ, A. (2019): Fenomén sdíleného ubytování a jeho dopad na rezidenty.  Bakalářská práce. UK PřF, KSGRR, Praha

47) NEKOLA, P. (2019): Proměny turistické nabídky v krajích Česka v letech 2009–2018 na základě podkladů z profesního časopisu COT. Bakalářská práce. UK PřF, KSGRR, Praha

Akademický rok 2015/2016:

46) BOUDOVÁ, K. (2016): Dopady cestovního ruchu na fyzickogeografické prostředí v Jizerských horách. Bakalářská práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha

45) KOHOUTOVÁ, E. (2016): Krytý bazén v Sušici. Dopad investice do volnočasové atraktivity na cestovní ch destinace Bakalářská práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha

44) ULRYCHOVÁ, T. (2016): Návštěvnický management v historickém městě. Případová studie Nymburk.. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha

Akademický rok 2013/2014:

43) HUČÍNOVÁ, M. (2014): Sítě vztahů mezi uživateli rekreačních lokalit. Bakalářská práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha

42) NEKOLNÝ, L. (2014): ZOO v Česku vzniklé po roce 1989. Bakalářská práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha

Akademický rok 2012/2013:

41) KRAJŃÁKOVÁ, K. (2013): Rekreační apartmánové domy v Česku a na Slovensku. Bakalářská práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha

40) MAKOVCOVÁ, A. (2013): Ověření funkce destinačního managementu v Ústeckém kraji. Bakalářská práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha

39) HORÁKOVÁ, L (2013):  Využití potenciálu Pardubického kraje pro rozvoj cestovního ruchu. Bakalářská práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

38) HRADECKÁ, I (2013): Hipoturistika v kraji Vysočina. Bakalářská práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

Akademický rok 2011/2012:

37) ČTVERÁKOVÁ, I. (2012): Ekoturismus a geoturismus na příkladu geoparků v Česku. Bakalářská práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

36) DOBRUSKÁ,  (2012): Cestovní ruch vozíčkářů v národních parcích Česka. Bakalářská práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, (Práce zvítězila v soutěži o nejlepší bakalářskou práci v oblasti problematiky cestovního ruchu vyhlášenou agenturou Czech Tourism)

35) STEYEROVÁ, M. (2012): Druhé bydlení v jižním zázemí Ústí nad Labem. Bakalářská práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

Akademický rok 2010/2011:

34) KUBŮ, P. (2011): Dopady cestovního ruchu na rezidenty; případová studie Lipno nad Vltavou. Bakalářská práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

33) RATAJ, S. (2011): Podpora cestovního ruchu v chráněných územích na příkladu Národního parku Šumava. Bakalářská práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

32) SIXTOVÁ, M. (2011): Atraktivity cestovního ruchu ve výuce zeměpisu na základní škole: případová studie Kolín, PřF, KSGRR, Praha,

31) SVOBODOVÁ, L. (2011): Golfový cestovní ruch v Česku. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

Akademický rok 2009/2010:

30) DUMBROVSKÁ, V. (2010): Fakultativní výlety z Prahy jako produkt cestovního ruchu. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

Akademický rok 2008/2009:

29) CRHONKOVÁ, V. (2009): Nouzová nocoviště v NP Šumava. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

28) MATOUŠ, D. (2009): Diferenciace předpokladů cestovního ruchu v Podkrkonoší. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

27) SLÍPKA, V. (2009): Volnočasové sportovní aktivity. Případová studie – okres Prachatice. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

26) ŠENKÝŘOVÁ, T. (2009): Dopady hromadných akcí na dotčené území (na příkladu pouťových slavností v Klatovech). UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

25) ŠPIČÁK, P. (2009): Změny druhého bydlení v okrese Nový Jičín. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

24) TESAŘ, J. (2009): Transformace druhého bydlení v zázemí Prahy. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

Akademický rok 2007/2008:

23) BORŮVKOVÁ, M. (2008): Ekoturismus na příkladu Národního parku České Švýcarsko. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

22) FRŰHAUF, P. (2008): Mobilita studentů pražských středních a vysokých škol. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

21) SYROVÝ, M. (2008): Pozice turistických informačních center na trhu cestovního ruchu (modelová studie - Šumava). UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

20) ZBÍRAL, J. (2008): Transformace druhého bydlení v povodí Kocáby. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

Akademický rok 2006/2007:

19)  BEDNÁŘOVÁ, H. (2007): Dopady cestovního ruchu na chráněnou krajinnou oblast (příkladová studie CHKO Žďárské vrchy). Bakalářská práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

18) DVOŘÁČKOVÁ, T. (2007): Lázeňská místa ve Zlínském kraji. Bakalářská práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

17) FRANTÁL, L. (2007): Rekreační využití vodních nádrží v Česku se zaměřením na přehradní nádrž Lipno a Máchovo jezero. Bakalářská práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

16) FUKSOVÁ, J. (2007): Využití pražských ostrovů v cestovním ruchu. Bakalářská práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

15) JEDLIČKOVÁ, T. (2007): Stav a rozvoj zimní rekreace na Vysočině. Bakalářská práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

14) NOŽIČKOVÁ, V. (2007): Výjezdový cestovní ruch a rekreace obyvatel Nizozemska (se zaměřením na Cesko). Bakalářská práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

13) OROSZ, Ö: (2007): Vývoj lázeňství na Slovensku a jeho význam v současnosti. Bakalářská práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

12) SARAURER, L. (2007): Využití možností internetu v oblasti cestovního ruchu. Bakalářská práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

11) TRKOVSKÝ, T. (2007): Analýza segmentu hotelnictví se zaměřením na 4* a 5* hotely v Praze. Bakalářská práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

Akademický rok 2005/2006

10) BARTOLOMOVÁ, P. (2006): Druhé bydlení v Beskydech (okres Frýdek-Místek). Bakalářská práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

9) DĚKANOVÁ, M. (2006): Regionální analýza grantů České centrály cestovního ruchu v oblasti podpory rozvoje turistických regionů. Bakalářská práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,.

8) GELNÁ, T. (2006): Tematické parky – využití v cestovním ruchu, dopady na rozvoj území. Bakalářská práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

7) KADLECOVÁ, V. (2006): Nové trendy v druhém bydlení (se zaměřením na rekreační byty). Bakalářská práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,.

6) NOVÁKOVÁ, A. (2006): Památky UNESCO v Česku: Pozitivní a negativní dopady cestovního ruchu. Bakalářská práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

Akademický rok 2004/2005:

5) POSPÍŠILOVÁ, L. (2005): Rozvoj zahraničního cestovního ruchu v Praze (posouzení vlivu propagace). Bakalářská práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

4) ZOUBKOVÁ, H. (2005): Podmínky pro kongresový cestovní ruch v Praze. Ročníková práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha,

3) KHAJLOVÁ, V. (2005): Volnočasové aktivity ve venkovském prostoru na území mladoboleslavského okresu. Ročníková práce. UK v Praze, PřF, KSGRR,

Akademický rok 2003/2004:

2) ZMRZLÍK, Z. (2004): Využití map v cestovním ruchu. Ročníková práce. UK v Praze, PřF, KAGIK Praha,

Akademický rok 2002/2003:

1) HALAMKA, M. (2002): Geografická analýza příhraničního mikroregionu Šluknovsko. Ročníková práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 

 

Akce dokumentů