E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPublikace

Knihy

SEMOTANOVÁ, E., ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Z., MOČIČKOVÁ, J., CAJTHAML, J., SEEMANN, P., BLÁHA, J. D., NĚMEČEK, J., SOUKUP, P., ZIMOVÁ, R., BURDA, T., VAŇKOVÁ, Z., JÍLKOVÁ, P., JANATA, T., ŠTYCH, P., PALUBA, D., FIALOVÁ, D., STARÁ, L., CEHÁK, V., PADEVĚT, J., NĚMEČKOVÁ, D., HAVLÍČEK, J., LEDECKÁ, K., VILÍMEK, T., KUČERA, Z., KUČEROVÁ, S. R., BOUKAL, R., MARTÍNEK, J., FÁBER, M.  ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2019): Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století. Praha, Historický ústav AV ČR v.v.i, 297 s. ISBN 978-80-7286-346-4

FIALOVÁ, D., STEYEROVÁ, E., SEMOTANOVÁ, E. (2015): Vltavské ostroy v Praze. Praha, Česká geografická společnost, 112 s. ISBN 978-80-905642-2-0

BLAŽKOVÁ, T., FIALOVÁ, D., MATOUŠEK, V. (eds.) (2014): Individuální a masová rekreace v okolí velkých industriálních měst v 19.–21. století. Praha, Togga, s.r.o., 233 s. ISBN 978-80-7476-063-1

HORÁKOVÁ, H., FIALOVÁ, D. (2014): Transformace venkova. Turismus jako forma rozvoje. Plzeň, Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 398 s. ISBN 978-80-7380-537-1

FIALOVÁ, D. (2012): Cena za cestovní ruch: přínosy versus ztráty. Výukový a metodický text. Nakladatelství P3K s.r.o. , 58 s.

CHROMÝ, P., KUČERA, Z., JELEČEK, L., FIALOVÁ, D. (eds.) (2012): XV. International Conference of Historical Geographers 6.–10. 8. 2012, Prague, Czechia, Charles University in Prague, Faculty of Science, Book of Abstracts, 251 s

Články v časopisech

FIALOVÁ, D., NOVOTNÁ, M.  (2021):  Změny cestovatelského chování během pandemie. Geografické rozhledy, 31(1) 24–25. ISSN1210-3004

NEKOLNÝ, L., FIALOVÁ, D. (2021): Attendance and Perceived Constraints to Attendance at Zoological Gardens during the Spring 2020 COVID-19 Re-Opening: The Czechia Case. Journal of Zoological and Botanical Gardens (JZBG), 2(2) 234–249. ISSN 2673-5636 DOI: https://doi.org/)10.3390/jzbg2020016

FIALOVÁ, D. (2021): Nadměrný cestovní ruch: příčiny a důsledky. Geografické rozhledy, 30(4) 8–9 + příloha ISSN1210-3004

SLÁMA, J., STEJSKALOVÁ. I., KINCL, T., BYSTŘICKÝ, V., KVÍTEK, T., FIALOVÁ, D., ŠTYCH, P. (2020): Golf courses in the Czech Republic: Analysis of the development on socio-economic characteristics. New phenomena in the landscape of the Czech Republic after 1990. and Use Policy, 99, xxx–yyy. ISSN 0264-8377 DOI: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104976

DUMBROVSKÁ, V., FIALOVÁ, D. (2020): The City of One Hundred Souvenir Shops: Authenticity of Souvenirs in Prague. Journal of Tourism and Cultural Change, 18 (2), 187–200.  ISSN: 1476-6825 online ISSN: 1747-7654 DOI: 10.1080/14766825.2019.1606228

PETRIKOVIČOVÁ, L., KROGMANN, A., FIALOVÁ, D., SVORAD, A. (2019): Intensive tourist-related urbanisation impacts on a mountain village – the case study of Veľká Lomnica in Slovakia. Geographia Polonica, 92 (4), 395–408. ISSN 0016-7282, online ISSN 2300-7362  DOI: https://doi.org/10.7163/GPol.0155 

FIALOVÁ, D. (2019): Vltava ve službách člověka. Geografické rozhledy, 28(5) 20-21 + příloha ISSN1210-3004

NEKOLNÝ, L., FIALOVÁ, D. (2018): The Issues in Methodology and Data Interpretation in Studies of Tourist Attractions’ Attendance: Annual Passes. Acta Universitatis Carolinea Geographica, 53(2), 169-181.  ISSN 2336-1980 

SLÁMA, J., BYSTŘICKÝ, V., ŠTYCH, P., FIALOVÁ, D., SVOBODOVÁ, L., KVÍTEK, T. (2018): Golf courses: New phenomena in the landscape of the Czech Republic after1990. Land Use Policy, 78, pp.430–456. ISSN 0264-8377 https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.07.001

FIALOVÁ, D., JIROUTOVÁ, N. (2017): Strategy of Czech Medium-Sized Royal Towns  with Regard to Tourism Development.. Czech Journal of Tourism, 6, no. 2, pp. xxx. ISSN 1805-3580 (tištěné), 1805-9767 (online)   https://doi.org/10.1515/cjot-2017-0010

FIALOVÁ, D., LNĚNIČKA, M. (2017): Motivace účastníků zimního cestovního ruchu. Případová studie Lipno nad Vltavou. Studia Turistica, 8, č.3, s.7–23. ISSN 1804-252x 

FIALOVÁ, D. (2017): Turismus – enormní spotřebitel vody. Geografické rozhledy, 27, č. 1, s. 20–23. ISSN 1210-3004

FIALOVÁ, D., LNĚNIČKA, M. (2017): Koncepty výběru destinace s důrazem na zimní cestovní ruch. Studia Turistica, roč. 8, č. 1, s. 33–45. ISSN 1804-252X 

KŮSOVÁ, T., FIALOVÁ, D., HUČÍNOVÁ, M. (2017): Sociální sítě a vznik sociálního kapitálu v lokalitách druhého bydlení. Geografie, 122, č.2., s. 236–256. ISSN 1212-0014 

FIALOVÁ, D. (2017): Poznat svět znamená poznat i jeho chutě. Geografické rozhledy, 26., č. 5, s. 26–27. ISSN 1210-3004

FIALOVÁ D., NEKOLNÝ, L. (2017): Řěčí čísel cestovního ruchu. Geografické rozhledy, roč. 26, č. 3, s.22–23. ISSN1210-3004

ČTVERÁKOVÁ, I., FIALOVÁ, D., KUČERA, Z., CHROMÝ, P.  (2016): Barriers in functioning of czech geoparks in the context of different circumstances. Acta Universitatis Carolinea Geographica, roč. 51, č. 2, s. 235–246. ISSN 2336-1980 DOI: https://doi.org/10.14712/23361980.2016.19

DUMBROVSKÁ, V., FIALOVÁ, D. (2016): Turistické okrsky a turistifikace v Praze: případová studie Královské cesty. Studia Turistica, 7, č.1., s. 6–17. ISSN 1804-252X

FIALOVÁ, D. (2016): Místa konfliktů jako turistická atraktivita? Geografické rozhledy, 25., č. 3, s. 30–31 a 33. ISSN 1210-3004

FIALOVÁ, D. (2015): Golfová hřiště – nový prvek v krajině. Geografické rozhledy, 25, č. 2, s. 24–25. ISSN 1210-3004

FIALOVÁ, D., ŠENKÝŘOVÁ, T. (2015): Monitoring efektů projektů cestovního ruchu podpořených v rámci SROP. Studia Turistica, roč. 6, č. 1, s. 7– 26. ISSN 1804-252X 

FIALOVÁ, D., NEKOLNÝ, L. (2015): Rub a líc turistické přitažlivosti. Geografické rozhledy, 24, č. 4, s. 8–9. ISSN 1210-3004

FIALOVÁ, D., VÁGNER, J. (2014): The owners  of second homes as user sof rural space in Czechia. Acta Universitatis Carolinea Geographica, roč. 49, č. 2, s. 21–28. ISSN 0300-5402 DOI: https://doi.org/10.14712/23361980.2014.11

FIALOVÁ, D. (2014): Lázeňství – spojení darů přírody a lidsského umu. Geografické rozhledy, roč. 24. Č. 1, s. 8–9 a 2. ISSN 1210-3004

FIALOVÁ, D., DUMBROVSKÁ, V. (2014): Praha, Vídeň, Budapešť – Významná centra městského cestovního ruchu. Geografické rozhledy, 23, č. 5, s. 24–25 a 33. ISSN 1210-3004

FIALOVÁ, D. (2014): Technické zasněžování – spása nebo zkáza? Geografické rozhledy, 23, č. 3, s. 24–25.  ISSN 1210-3004

DUMBROVSKÁ, V., FIALOVÁ, D. (2014): Tourist Intensity in Capital Cities in Central Europe: Comparative Analysis of Tourism in Prague, Vienna and Budapest. Czech Journal of Tourism, roč. 3, č. 1, s. 5–26. ISSN 1805-3580 (tištěné), 1805-9767 (online) https://doi.org/10.2478/cjot-2014-0001

FIALOVÁ, D. (2013): Vltavské ostrovy v Praze. Geografické rozhledy 22, č. 4, příloha s.1-4

FIALOVÁ, D., OROSZ, O. (2012): Vývoj lázeňství na území dnešního Slovenska (v období od konce 16. století do současnosti). Kladyán, 8-9, č.2, 94–106. ISSN 1212-9690 

SPILKOVÁ, J., FIALOVÁ, D. (2012): Culinary Tourism packals and regional Brands in Czechia. Tourism Geographies: An International Journal of Tourism Space, Place and Environment, vol.15, nb.2, pp 177-197 DOI 10.1080/14616688.2012.726268  

KADLECOVÁ, V., FIALOVÁ, D. (2012): Timesharing a apartmánové byty. Urbanismus a územní rozvoj, 15, č. 1, s. 20 – 25

FIALOVÁ, D., KADLECOVÁ, V., NOŽIČKOVÁ, V. (2011): Koncept timesharingu jako alternativa apartmánových rekreačních bytů a „holandských rekreačních vesnic“ ? Czech Hospitality and Tourism Papers – Hotelnictví, lázeňství, turismus, VII, č. 14, s.55-67

FIALOVÁ, D. (2012): Geopark – místo ochrany a prezentace geologických i kulturních hodnot. Geografické rozhledy, 21, č.3, s. 24-25

VÁGNER, J., FIALOVÁ, D. (2011): Impacts of Second Home Tourism on Shaping Regional Identity in Regions with Significant Recreational Function.  Encontros Científicos –Tourism & Management Studies. ESGHT University of Algarve, Faro, Portugal, s. 285-294.

FIALOVÁ, D., NOVÁKOVÁ, A. (2011): Rizikové faktory pro cestovní ruch. Geografické rozhledy, 21, č.2, s.28-29

GELNÁ, T., FIALOVÁ, D. (2011): Changing uses of free time in Czechia and Germany. Acta Universitatis Carolinea Geographica, 46, č. 2, s.55-66

VÁGNER, J., FIALOVÁ, D. (2011): Druhé bydlení – nejen české specifikum. Geografické rozhledy, 21, č.1, s. 8-9

VÁGNER, J.,  MÜLLER, D. K., FIALOVÁ D. (2011): Second home tourism in light of the historical-political and socio-geographical development of Czechia and Sweden. Geografie, 116, č.2, s. 191 – 210.

GELNÁ, T., FIALOVÁ, D. (2011): Zábavní komplexy a jejich využití v cestovním ruchu. Czech Hospitality and Tourism Papers – Hotelnictví, lázeňství, turismus, Vysoká škola hotelová v Praze 8,  VII, č. 13, s.115 – 135

GELNÁ, T., FIALOVÁ, D. (2010): Ekonomické dopady zábavních komplexů na regiony. Regionální studia,4, č.1, s.17-23

KADLECOVÁ, V., FIALOVÁ, D. (2010): Recreational housing, a phenomenon significantly affecting rural ares. Moravian Geographical Reports, 18, č.1, s. 38-44

FIALOVÁ, D., CHROMÝ, P., KUČERA, Z., SPILKOVÁ, J., ŠTYCH, P., VÁGNER, J. (2010): The importance of settlement recreational function in the process of forming regional identity and identity of regions in Czechia. Acta Universitatis Carolinea Geographica, 1-2, s.49-60

FIALOVÁ, D. (2009): Hledisko času při výzkumu rekreačního prostoru. In: Acta Geographica Universitatis Comenianae, 52, s. 101–108
FIALOVÁ, D., VÁGNER, J. (2009): Sociogeografické aspekty druhého bydlení a jejich regionální diferenciace (na příkladu Česka). In: Geografický časopis, 61, 2, s. 107-128
FIALOVÁ, D., CHROMÝ, P., MARADA, M. (2007): Historickogeografická analýza změn funkčního využití břehů Vltavy (v období od přelomu 18. a 19. století do současnosti). In: Historická geografie, 2007, č. 34, s. 307–317.
FIALOVÁ, D., VÁGNER, J. (2006): New Trends in Second Housing in Czechia . In: Acta Geographica Universitatis Comenianae, 2006, č. 48, s. 263–271.
FIALOVÁ, D., VÁGNER, J. (2005): Struktura, typologie, současnost a perspektivy druhého bydlení v Česku. In: Geografie – Sborník ČGS, 109, č. 2, s. 73–81.
FIALOVÁ, D., VÁGNER, J. (2005): Development, Presence and Perspectives of Second Housing in Czechia and Slovakia. In: Acta Geographica Universitatis Comenianae, 48, s. 265–272

Kapitoly v knihách

DEREK, M., KOWALCZYK, A., KHOLODILIN, K.A., LIMONOV, L., KUBAL-CZERWIŃSKA, M., FIALOVA D. (2020): Changes in the distribution of gastronomic services in the city centre. In Kowalczyk, A., Derek, M. (eds.) Gastronomy and the Urban Space. Changes and Challenges in Geographical Perspective. Cham, Springer, 159–181. ISBN 978-3-030-34491-7

FIALOVÁ, D. (2019): Druhé bydlení jako specifický typ venkovského cestovního ruchu. In Šíp, J. a kol. Venkovský cestovní ruch. SVECR, MU Brno, 121–131. ISBN 978-80-210-9593-9

FIALOVÁ, D. VÁGNER, J., KŮSOVÁ, T.  (2018): Second homes, theirs users and relationsto the rural space and the resident communities in Czechia. In Hall, C.M., Müller, D. (eds.) The Routledge Handbook of Second Home Tourism and Mobilities. Routledge, New York, p. 222–232. ISBN 978-1-138-67831-6

FIALOVÁ, D., ULRYCHOVÁ, T. (2017): Tvorba inovačních materiálů pro návštěvníky vybraného města: případová studie Nymburk. In Vystoupil, J., Kotíková , H, a kol.  Aktuální témata cestovního ruchu – Městský cestovní ruch. Olomouc, Univerzita Palackého, s. 162-168. ISBN 978-80-244-5255-5.

FIALOVÁ, D., DUMBROVSKÁ, V. (2017): Královská cedta - příklad turistického okrsku. In Vystoupil, J., Kotíková , H, a kol. Aktuální témata cestovního ruchu – Městský cestovní ruch. Olomouc, Univerzita Palackého, s. 136-145. ISBN 978-80-244-5255-5.

SPILKOVÁ, J., FIALOVÁ, D. (2016): Produktové značky: kdo značí má za tři? In  Spilková, J. a kol. (2016): Alternativní potravinové sítě: česká cesta. Praha: Univerzita Karlova Nakladatelství Karolinum, s. 143–159. ISBN 978-80-246-3307-7

FIALOVÁ, D. (2014): Tradiční a nové formy druhého bydlení jako významná součást vnitrostátního cestovního ruchu. In Holešinská, A. (ed.), 5. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 11. – 12. září 2014. Brno, Masarykova univerzita,  s. 16-29. ISBN 978-80-210-7585-6.

HORÁKOVÁ, H, FIALOVÁ, D. (2014): Contested rural development troutgh tourism: spatial and social relations in a post-socialist Czech village. Tourism Hospitality Industry 2014 - Trends in Tourism and Hospitality management. Rijeka, University of Rijeka, 203-229

FIALOVÁ, D. (2014): Druhé bydlení v Česku: včera, dnes a zítra. In Blažková, T., Fialová, D., Matoušek, V. (eds.) Individuální a masová rekreace v okolí velkých industriálních měst v 19.–21. století. Praha, Togga, s.r.o., s.43–62. ISBN 978-80-7476-063-1

SPILKOVÁ, J., FIALOVÁ, D. (2013): Bulding fertile links with regional brands: The case of Czech regional products. In Figueiredo, E., Raschi, A. (eds.): Fertile Links? Connections between tourism activities, socioeconomic contexts and local development in European rural areas. Firenze, Firenze University Press, s. 215-235

FIALOVÁ, D. (2013): Udržitelný cestovní ruch a české destinace. In Jeřábek, T., Trunečková, P. (eds.): Regionální rozvoj cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie. Sborník příspěvků z šesté mezinárodní konference. Vysoká škola obchodní a hotelová, Brno, s.62-71

VÁGNER, J., FIALOVÁ, D. (2013): Význam rekreační funkce obcí a sídel při formování regionální identity v Česku –výsledky výzkumu. In: Svobodová , H. (ed): Výroční konference České geografické společnosti. Nové výzvy pro geografii. Sborník příspěvků. PedF MU, Brno, s. 29-35.

FIALOVÁ, D, HORÁKOVÁ, H. (2013): Holandské vesničky v Čechách – východiska výzkumu. In: Svobodová , H. (ed): Výroční konference České geografické společnosti. Nové výzvy pro geografii. Sborník příspěvků. PedF MU, Brno, s. 24-28.

FIALOVÁ, D. (2012): Druhé bydlení v zázemí Prahy. In Ouředníček, M., Temelová, J. (eds.): Sociální proměny pražských čtvrtí. Academia, Praha, s. 229 –249.

FIALOVÁ, D., VÁGNER, J. (2012): Regionální identita obyvatel a rekreantů v periferních oblastech Česka. In: Temelová, J., Pospíšilová, L., Ouředníček, M., (eds):  Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života. Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň, s. 122–139.

FIALOVÁ, D. (2011): Regionální identita a identita regionu ve spojení s cestovním ruchem. In. Pásková, M. Dolejský, V. (eds.):  Výzvy a hrozby ekoturismu a geoturismu pro ochranu biodiverzity a geodiverzity. Recenzovaný sborník konference s mezinárodní účastí, Telč 5 – 6. 10

VÁGNER, J., FIALOVÁ, D. (2010): Role cestovního ruchu a druhého bydlení při formování identity regionů a regionální identity. In Holešínská , A. (ed): 1. Mezinárodní kolokvium cestovního ruchu. Sborník příspěvků. Masarykova univerzita, Brno, s. 208-214

FIALOVÁ, D., CRHONKOVÁ, V. (2010): Nouzová nocoviště – inovace v národním parku. Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu. Sborník 2. ročníku konference Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu. FIM UHK, s. 5 – 13, ISBN 978-80-7399-983-4

FIALOVÁ, D., KADLECOVÁ, V., FRANTÁL, L. (2010): Atraktivita vodních nádrží pro cestovní ruch a jeho udržitelnost. Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu. Sborník 2. ročníku konference Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu. FIM UHK, s. 50 – 63,

FIALOVÁ, D. (2009): Propojení výzkumu a výuky geografie cestovního ruchu. Aktuální problémy cestovního ruchu na téma „Vzdělávání a výzkum v cestovním ruchu“, VŠP Jihlava
NOŽIČKOVÁ, V., FIALOVÁ, D., KADLECOVÁ, V., VÁGNER, J. (2008): Recreational areas – a new element in the countryside. In: Majerová, V. :Sborník příspěvků mezinárodní konference Venkov je náš svět – Contryside – Our World. Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha, s.456–467
FIALOVÁ, D. (2008): Rizika transformace a nových trendů v druhém bydlení. Aktuální problémy cestovního ruchu „Trvale udržitelný rozvoj v cestovním ruchu“, VŠP , Jihlava
VÁGNER, J., FIALOVÁ, D. (2008): Trendy druhého bydlení v severských evropských zemích ve srovnání s Českem. In: Šmída, J. (ed.): Pozice, problémy a priority geografie, Technická univerzita, Liberec
FIALOVÁ, D. a kol. (2007): Cestovní ruch a rekreace. In: PERLÍN, R., BIČÍK, I. (ed.): Analýza vývoje Národního parku Šumava za období uplynulých 15 let. PřF UK Praha. s. 128-149
VÁGNER, J., FIALOVÁ, D. (2007): Changes in Second Housing in the Integrating Europe. In: Wilk, W. (ed.): Global changes: their regional and local aspects, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
FIALOVÁ, D., KADLECOVÁ, V. (2006): Nové trendy a dopady druhého bydlení. In: Kraft, S., Mičková, K., Rypl, J., Švec, P., Vančura, M. (eds.): Česká geografie v evropském prostoru, PedF JČU, České Budějovice, s. 36–41.
FIALOVÁ, D. (2006): Rekreace a cestovní ruch ve venkovském prostoru. In: Majerová, V. ed. Venkov je náš svět. Countrisyde – Our World. Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha, s. 328 – 332
FIALOVÁ, D., VÁGNER, J. (2005): Druhé bydlení v periferních oblastech. In: Novotná, M. (ed.): Problémy periferních oblastí, UK PřF KSGRR, Praha, s. 74–80.
FIALOVÁ, D., VÁGNER, J. (2005): Regionální diferenciace druhého bydlení v Česku na příkladu modelových oblastí Olomouckého kraje. In: Fňukal, M., Ptáček, P. (eds.): Geografie, cestovní ruch a rekreace, Univerzita Palackého, Olomouc, s. 45–56.

 

Akce dokumentů