E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPodíl na výzkumné, vědecké a organizační práci

 

Členství ve výzkumných týmech působících na KSGRR PřF UK:

GeoVoČ - Centrum výzkumu geografie volného času

Centrum pro výzkum v kulturní a historické geografii

Centrum rurální geografie

 

Členství ve vědeckých a odborných společnostech:

2018  víceprezidentka České geografické společnosti

2016 - členka Association for Tourism and Leisure Education and Research (ATLAS)

2013 - Společnost vědeckých expertů cestovního ruchu(SVECR)

2010 - dosud Regional Studiees Association (RSA)

2006–2008: členka European Association for the Study of Literature, Culture and Environment (EASLCE)

2003–dosud: členka European Society for Environmental History (ESEH)

1999–2021: tajemnice České geografické společnosti (ČGS)

1984–dosud: členka České geografické společnosti (ČGS)


Členství v redakčních radách:

2020 členka redakční rady časopisu CEJGSD - Central European Journal of Geography and Sustainable Development

2017 -  dosud: členka redakční rady časopisu Geografické rozhledy (Jrec)

2013 - dosud : členka redakční rady  časopisu Studia Turistica (ERIH +)

2009–dosud: členka redakční rady časopisu Informace ČGS (Jrec)

Recenzní činnost

Grantové agentury - GAČR, GAUK, GAJČU

Časopisy -  AUC Geographica, Czech Journal of TourismEuropean Countryside, Geographia CassoviensisGeografie, Geografický časopis, Geografické rozhledy, Historická geografie, Informace ČGS, Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, SustainabilityStudia Turistica

Konferenční sborníky - konference Aktuální problémy cestovního ruchu, Geografické aspekty stredoeuropského priestoru Nitra 2016, 2018

Účast na přípravě konferencí a odborných seminářů (výběr):

2022: Geografické aspekty stredoeuropského priestoru - Stredna Europa v (post)pandemickém období. 20-21.10.2022 Nitra. Členka vědeckého výboru.

2022: XXV. Kongres České geografické společnosti a 18. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti, 6.-8.9.2022 Olomouc. Členka organizačního výboru 

2022: Česko-polsko-slovenský seminář , Dvůr Perlová voda, 1.- 3. 6. 2022. Předsedkyně organizačního výboru

2020-2021: EUGEO. Členka organizačního výboru

2020: Geografické aspekty stredoeuropského priestoru - Kreativita regionov., 14-15.10.2020 Nitra. Členka vědeckého výboru.

2019: Výroční konference České  geografické společnosti, Plzeň 8.-10.9.2019. Členka vědeckého a organizačního výboru

2019: Stopy cest.  Výzkumné centrum historické geografie. Historický ústav AV ČR, v.v.i. a UK v Praze, PřF, Praha 23. 1. 2018. Členka organizačního výboru

2018: Military and Postmilitary Landscapes, Charles University, Faculty of Science, Prague 14. – 15. 2. 2018 Členka vědeckého výboru

2018: Hranice jako symbol ambicí a společných zájmů  Výzkumné centrum historické geografie. Historický ústav AV ČR, v.v.i. a UK v Praze, PřF, Praha 24. 1. 2018 (P410/12/G113) Členka organizačního výboru

2017: 11th Slovak-czech-polish seminarium „Flows, spaces and societies in central Europe“ june 14th-16th, 2017, Trenčianske Teplice, Slovakia Členka vědeckého výboru

2017: Periferie krajina (bez)naděje Výzkumné centrum historické geografie. Historický ústav AV ČR, v.v.i. a UK v Praze, PřF, Praha 25. 1. 2017 (P410/12/G113) Členka organizačního výboru

2016: Central European Conference of Historical Geographers, Charles University, Faculty of Science, Prague 31. 8. – 2. 9. 2016 Členka organizačního výboru

2016: Proměny historické geografie: výzkum a vzdělávání. 12. historickogeografická konference. Výzkumné centrum historické geografie. Historický ústav AV ČR, v.v.i. a UK v Praze, PřF, Praha 27. 1. 2016 (P410/12/G113) Členka organizačního výboru

2015 Krajiny snů - nerealizované projekty od středověku do současnosti - konference historické geografie , členka organizačního týmu

2014-2015 Česko-polsko-slovenské seminárium, - Litomyšl, předsedkyně organizačního týmu

2014 Seminář k výstave Vltavské ostrovy v Praze - 27.4.2014 - hlavní organizátor

2014 Výstava "Vltavské ostrovy v Praze" - spoluautorka

2014 Historické krajiny obrazem a písmem - 10. konference historické geografie, členka organizačního výboru

2013 Odborná seminář Český venkov a turismus II  - spouoragnizátorka

2013 Výstava " Slapy optikou geografa" - spoluautorka

2013 Workshop : Individuální masová rekreace v zázemí industriálních měst v 19. - 21. století  - spolorganizátorka

2013 - 2014 XXIII sjezd České geografické společnosti (Praha 2014) - členka organizačního výboru

2012 Odborný seminář Český venkov a turismus - spoluorganizátorka

2010 Mezinárodní konference „Krajina města – město v krajině“, Historický ústav AV ČR, v.v.i. a katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK v Praze (spoluorganizátorka)

2009 15. mezinárodní konference historických geografů, Praha 2012 (členka organizačního výboru)

2008 Výstava „Československo: zmizelý prostor a čas“, Geografická sekce PřF UK v Praze (spoluorganizátorka)

2007 Výstava „Druhé bydlení v Česku – chataření a chalupaření v proměnách generací“, Geografická sekce PřF UK v Praze (spoluorganizátorka)

2007 Výstava „Rekapitulace oslav 150 let geografie na UK v Praze“, Geografická sekce PřF UK v Praze (organizátorka)

2006 Mezinárodní konference „150 let geografie na UK v Praze“, Geografická sekce PřF UK v Praze (členka organizačního výboru)

2001–2003 2. mezinárodní konference European Society for Environmetnal History
„Dealing with Diversity“, Praha (členka organizačního výboru)

2000 Výroční konference České geografické společnosti, Praha (členka organizačního výboru)

 

Akademické stáže v zahraničí

2017 - Varšavská univerzita, Polsko, studijní pobyt, 5 týdnů

2016 - Slovensko - výzkumný pobyt- 3 týdny

2014 - Univerzita Komenského, Slovensko, přednáškový a výzkumný pobyt Erasmus, 1 týden

2008 - Univerzita Komenského, Slovensko, přednáškový a výzkumný pobyt Erasmus, 1 týden

2006 - Varšanská univerzita, Polsko, výzkumný pobyt, 1 týden

2005 - Varšanská univerzita, Polsko, výzkumný pobyt, 1 týden

2004 - Varšanská univerzita, Polsko, výzkumný pobyt, 2 týdny

2003 - Varšanská univerzita, Polsko, výzkumný pobyt, 1 týden

2003 - Nový Zéland, výzkumný pobyt, 3 týdny

2002 - Varšanská univerzita, Polsko, výzkumný pobyt, 1 týden

2000 - Varšanská univerzita, Polsko, výzkumný pobyt, 1 týden


Členství v orgánech fakulty a fakultních komisích:

2017- kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/specialni-potreby

2010-   studijní poradce na Geografické sekci PřF UK v Praze

2006–2012: tajemnice Komise garantů stujních programů a oborů PřF UK v Praze

2003–2009: tajemnice Geografické sekce PřF UK v Praze

2000–dosud: členka  Rozvrhové komise PřF UK v Praze

 

 

Akce dokumentů