E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPublikace

https://cuni.academia.edu/PavelChromy

https://www.researchgate.net/profile/Pavel_Chromy


Knihy:

SEMOTANOVÁ, E., BURDA, T., GŁADKIEWICZ, R., CHROMÝ, P., KUČERA, Z., MALICKI, J., MARTÍNEK, J., OSOBA, P. (2015): Kladsko. Historickogeografický lexikon. Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha, Kłodzko, Wrocław, 311 s. ISBN 978-80-7286-240-5

HEŘMANOVÁ, E., CHROMÝ, P. a kol. (2009): Kulturní regiony a geografie kultury. 1. vyd., ASPI, a.s., Praha, 348 s. ISBN 978-80-7357-339-3

JEŘÁBEK, M., DOKOUPIL, J., HAVLÍČEK, T. a kol. (CHROMÝ, P., MARADA, M., RUMPEL, P., ŘEHÁK, S., WILAM, P.) (2004): České pohraničí – bariéra nebo prostor zprostředkování? Academia, Praha, 304 s. ISBN 80-200-1051-3

JANČÁK, V., CHROMÝ, P., MARADA, M., eds. (2003): Geografie na cestách poznání. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, 197 s. ISBN 80-86561-10-0

JELEČEK, L., CHROMÝ, P., JANŮ, H., MIŠKOVSKÝ, J., UHLÍŘOVÁ, L., eds. (2003): Dealing with Diversity. 2nd International Conference of the Europaen Society for Environmental History Prague 2003, Proceedings. Charles University in Prague, Faculty of Science, Department of Social Geography and Regional Development, Prague, 355 s. ISBN 80-86561-09-7

BIČÍK, I., CHROMÝ, P., JANČÁK, V., JANŮ, H., eds. (2002): Land Use / Land Cover Changes in the Period of Globalization. Charles University in Prague, Faculty of Science, Department of Social Geography and Regional DeveIopment, International Geographical Union, Study Group on Land Use and Land Cover Change, Prague, 215 s. ISBN 80-86561-04-6.
 

Publikace evidované v databázi WoS:

ŠIFTA, M., CHROMÝ, P. (2017): The importance of symbols in the region formation process. Norsk Geografisk Tidsskrift – Norwegian Journal of Geography, 71, 2, 98-113. ISSN 0029-1951 http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00291951.2017.1317285

SEMIAN, M., CHROMÝ, P., KUČERA, Z. (2016): Name as a regional brand: The case of Local Action Groups in Czechia. Journal of Language and Politics, 15, 6, 768-789. ISSN 1569-2159 E-ISSN 1569-9862 http://dx.doi.org/10.1075/jlp.15.6.06sem

JEPSEN, M.R., KUEMMERLE, T. MÜLLER, D., ERB, K., VERBURG, P.H., HABERL, H., VESTERAGER, J.P., ANDRIC, M., ANTROP, M., AUSTRHEIM, G., BJÖRN, I., BONDEAU, A., BÜRGI, M., BRYSON, J., CASPAR, G., CASSAR, L.F., CONRAD, E., CHROMÝ, P., DAUGIRDAS, V., VAN EETVELDE, V., ELENA-ROSSELLÓ, R., URS GIMMI, U., IZAKOVIČOVÁ, Z., JANČÁK, V., JANSSON, U., KLADNIK, D., KOZAK, J., KONKOLY-GYURÓ, E., KRAUSMANN, F., MANDLER, Ű, McDONAGH, J., PÄRN, J., NIEDERTSCHEIDER, M., NIKODEMUS, O., OSTAPOWICZ, K., PÉREZ-SOBA, M., PINTO-CORREIA, T., RIBOKAS, G., ROUNSEVELL, M., SCHISTOU, D., SCHMIT, C., TERKENLI, T.S., TREVIK, A.M., TRZEPACZ, P., VADINEANU, A., WALZ, A., ZHLLIMA, E., REENBERG, A. (2015): Transitions in European land-management regimes between 1800 and 2010. Land Use Policy, 49, 53–64. ISSN 0264-8377 http://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2015.07.003

CHROMÝ, P., SEMIAN, M., KUČERA, Z. (2014): Regionální vědomí a regionální identita v Česku: případová studie Českého ráje. Geografie, 119, 3, s. 259–277. ISSN 1212-0014

SEMIAN, M., CHROMÝ, P. (2014): Regional Identity: Driver or Barrier in Regional Development. Norsk Geografisk Tidsskrift – Norwegian Journal of Geography, 68, 5, 263-270 ISSN 0029-1951  http://dx.doi.org/10.1080/00291951.2014.961540

PILEČEK, J., CHROMÝ, P., JANČÁK, V. (2013): Social Capital and Local Socio-economic Development: The Case of Czech Peripheries. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 104, 5, 604–620. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/tesg.12053/full

CHROMÝ, P., JANČÁK, V., MARADA, M., HAVLÍČEK, T. (2011): Venkov – žitý prostor: regionální diferenciace percepce venkova představiteli venkovských obcí v Česku. Geografie, 116, 1, 23–45. ISSN 1212-0014

CHROMÝ, P., SKÁLA, J. (2010): Kulturněgeografické aspekty rozvoje příraničních periferií: analýza vybraných složek územní identity obyvatelstva Sušicka. Geografie, 115, 2, 223–246. ISSN 1212-0014

JANČÁK, V., CHROMÝ, P., MARADA, M., HAVLÍČEK, T., VONDRÁČKOVÁ, P. (2010): Sociální kapitál jako faktor rozvoje periferních oblastí: analýza vybraných složek sociálního kapitálu v typově odlišných periferiích Česka. Geografie, 115, 2, 207–222. ISSN 1212-0014

SEIDL, T., CHROMÝ, P. (2010): Problémy integrace marginálního území do regionálního systému – příklad vojenského újezdu Boletice. Geografie, 115, 1, 44–63. ISSN 1212-0014

HAVLÍČEK, T., CHROMÝ, P., JANČÁK, V., MARADA, M. (2008): Innere und äußere Peripherie am Beispiel Tschechiens. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 150, Österreichische Geographische Gesellschaft, Wien, 299–316. ISBN 978-3-901313-19-6

JANČÁK, V., HAVLÍČEK, T., CHROMÝ, P., MARADA, M. (2008): Regional Differentiation of Selected Conditions for the Development of Human and Social Capital in Czechia. Geografie, 113, 3, 269–284. ISSN 1212-0014

BIČÍK, I., CHROMÝ, P., JELEČEK, L., KUPKOVÁ, L., ŠEFRNA, L. (2002): Comparison of land use changes in and outside biosphere reserves in Czechia. In: Himiyama, Y., Hwang, M., Ichinose, T. (eds.): Land Use Changes in Comparative Perspective. Chapter 19. Oxford & IBH Publishing, New Delhi, 249–258. ISBN-10: 1-57808-213-7, ISBN-13: 978-1-57808-213-1

Publikace evidované v databázi Scopus:

GREŠLOVÁ, P., GINGRICH, S., KRAUSMANN, F., CHROMÝ, P., JANČÁK, V. (2015): Social metabolism of Czech agriculture in the period 1830–2010. AUC Geographica, 50, 1, 23–35. http://dx.doi.org/10.14712/23361980.2015.84

KAŠKOVÁ, M., CHROMÝ, P. (2014): Regional product labelling as part of the region formation process. The case of Czechia. AUC Geographica, 49, 2, 87–98. ISSN 0300-5402 http://dx.doi.org/10.14712/23361980.2014.18

ŠIFTA, M., CHROMÝ, P. (2014): Symboly a identita regionu: analýza vnímání přírodních symbolů oblastí s intenzivně přeměněnou krajinou v Česku. Geografický časopis, 66, 4, 401–415. ISSN 0016-7193

FIALOVÁ, D., CHROMÝ, P., KUČERA, Z., SPILKOVÁ, J., ŠTYCH, P., VÁGNER, J. (2010): The forming of regional identity and identity of regions in Czechia – introduction to the research on the impact of second housing and tourism. AUC Geographica, XLV, 1, 49–60. ISSN 0300-5402

JANÁČ, J., JELEČEK, L., CHROMÝ, P. (2010): LUCC in East Central and Southeast Europe post-communist countries from 1960s to the end of the 20th century and its historic-geographical roots. AUC Geographica, XLV, 2, 19–30. ISSN 0300-5402

SEIDL, T., CHROMÝ, P., HABARTOVÁ, P. (2010): Perceptions of Marginality: The Role of Administration and Other Stakeholders in Issues of Future Development of Czech Military Training Areas. AUC Geographica, XLV, 2, 89–100. ISSN 0300-5402

KUČERA, Z., KUČEROVÁ-KULDOVÁ, S., CHROMÝ, P. (2008): Landscape heritage between areal preservation and areal development – the case of Czechia. Geographia Polonica, 81, 2, s. 5–23. ISSN 0016–7282

JELEČEK, L., CHROMÝ, P., MARTÍNEK, J. (2006): Vývoj geografie na Univerzitě Karlově v kontextu české geografie od poloviny 19. století. Geografie, 111, 4, 343–367. ISSN 1212-0014

CHROMÝ, P., JANČÁK, V., WINKLEROVÁ, J. (2003): Land use changes in the peripheral regions of Czechia. AUC Geographica, 38, 1, 95–103. ISBN 80-246-0981-9, ISSN 0300-5402

CHROMÝ, P., JANŮ, H. (2003): Regional identity, activation of territorial communities and the potential of the development of peripheral regions. AUC Geographica, 38, 1, 105–117. ISBN 80-246-0981-9, ISSN 0300-5402

HAVLÍČEK, T., CHROMÝ, P. (2001): Příspěvek k teorii polarizovaného vývoje území se zaměřením na periferní oblasti. Geografie, 106, 1,  1–11. ISSN 1212-0014

CHROMÝ, P. (2000): Historickogeografické aspekty vymezování pohraničí a jeho geografické analýzy. Geografie, 105, 1, 63–76. ISSN 1212-0014

Ostatní publikace:

KAŠKOVÁ, M., KUČERA, Z., CHROMÝ, P. (2016): Místo jako produkt: place branding a problémy jeho aplikace. Informace ČGS, 35, 2, 1–16. ISSN 1213-1075

BAXA, J., CHROMÝ, P. (2015): Percepce kvality bydlení a její územní diferenciace v Libereckém na počátku 21. století. ACC Journal 21, 3, 106–124. ISSN 1803-9782 DOI: 10.15240/tul/004/2015-3-011

BURDA, T., JANOUŠEK, Z., CHROMÝ, P. (2014): Historické hranice v prostředí GIS: správní regiony v Česku 1920–2012. Historická geografie, 40, 1, 41–72. ISSN 0323-0988

SEMOTANOVÁ, E., CHROMÝ, P. (2012): Development and current trends of the Czech historical geography. Historická geografie/Historical Geography, 38, 1, 9–34. ISSN 0323-0988

KUČEROVÁ, S., KUČERA, Z., CHROMÝ, P. (2010): An elementary school in network: Contribution to geography of education. Europa XXI, 21, 47–61. ISSN 1429-7132

SEIDL, T., CHROMÝ, P. (2010): Environmental Conservation in military training areas – source of spatial conflicts? Europa XXI, 21, 103–115. ISSN 1429-7132

KUČERA, Z., KULDOVÁ, S., CHROMÝ, P. (2008): Heritage in Landscape or Landscape as Heritage – the Case of Landscape Change Management in Protected and Development Areas in Czechia. Europa XXI, 17, 87–96. ISSN 1429-7132

BIČÍK, I., CHROMÝ, P. (2006): Změny ve využití země ve vybraných modelových územích Česka. In: Historická krajina a mapové bohatství Česka. Historická geografie – Supplementum I, Historický ústav AV ČR, Praha, 189–204 + příl. XX–XXIII. ISSN 0323-0988, ISBN 80-7286-093-3

CHROMÝ, P., RAŠÍN, R. (2006): Hodnocení interakce společnost – příroda v krajině českého pohraničí aneb spor o hodnotu pramene historickogeografického poznání. In: Historická krajina a mapové bohatství Česka. Historická geografie – Supplementum I, Historický ústav AV ČR, Praha, 205–219 + příl. XXIV–XXIX. ISSN 0323-0988, ISBN 80-7286-093-3

CHROMÝ, P., ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2006): Placement of graduates in geographical disciplines of the Faculty of Science, Charles University in Prague at labour market. Acta Geographica Universitatis Comenianae, 49, 27–35. ISBN 80-223-2240-7, ISSN 0231-715X

JANČÁK, V., HAVLÍČEK, T., CHROMÝ, P., MARADA, M. (2006): Research on peripheral regions in Czechia: Theorethical and methodological remarks and basic results. Acta Geographica Universitatis Comenianae, 48, 89–99. ISBN 80-223-2239-3, ISSN 0231-715X

MARADA, M., CHROMÝ, P., JANČÁK, V., HAVLÍČEK, T. (2006): Space polarisation and peripheral regions in Czechia. Europa XXI, 15, 29–34. ISSN 1429-7132

CHROMÝ, P., JANČÁK, V. (2005): Periferní oblasti Česka jako jeden z pólů polarizovaného prostoru. Životné prostredie, XXXIX, 2, 106–108. ISSN 0044-4863

CHROMÝ, P., JELEČEK, L. (2005): Tři alternativní koncepce historické geografie v Česku. Historická geografie, 33, 327–345. ISSN 0323-0988, ISBN 80-7286-080-1

CHROMÝ, P. (2003): Historical-Geographical and Cultural-Geographical Research of the Development in Border, Marginal and Peripheral Regions in Czechia. In: Kowalczyk, A. (ed.): Theoretical and Methodological Aspects of Geographical Space at the Turn of the Century. Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, Warszaw, 187–192. ISBN 83-89502-00-3

CHROMÝ, P. (2003): Vývoj krajiny a formování identity území: příspěvek k environmentálním dějinám na příkladu České Kanady. Historická geografie, 32, 115–134. ISSN 0323-0988, ISBN 80-7286-048-8

CHROMÝ, P. (2001): Výzvy pro českou historickou geografii. Historická geografie, 31, 87–108. ISSN 0323-0988, ISBN 80-7286-032-1

CHROMÝ, P. (1999): New Trends in Czech and World Historical Geography. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae Geographica, Supplementum, 2/I, 267–278. ISBN 80-223-1504-4

JELEČEK, L, BURDA, T, CHROMÝ, P. (1999): Historická geografie a výzkum vývoje struktury půdního fondu Česka od poloviny 19. století. Historická geografie, 30, 261–270. ISSN 0323-0988, ISBN 80-85268-97-3

MARADA, M., CHROMÝ, P. (1999): Contribution to studies on peripheral regions of Czechia. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae Geographica, Supplementum, 2/I, 241–255. ISBN 80-223-1504-4

Kapitoly v monografiích / sbornících

OSOBA, P., CHROMÝ, P., KUČERA, Z. (2015): Tożsamośź Ziemi Kłodzkiej w perspektywie historyczno-geograficznej. In: Gładkiewicz, R., Latocha, A., Semotanová, E. (eds.): Słownik nazw miejscowości Ziemi Kłodzkiej. Agencja Wydawnicza "ARGI", Wrocław-Kłodsko-Praha, 31–52. ISBN 978-83-64358-87-6

CHROMÝ, P., JANČÁK, V. (2013): Czechia. In: Rudbeck Jepsen, M. (ed.): Technological, institutional and economic drivers of land use change. VOLANTE – Vision of land use transitions in Europe. EC Contact Ref: FP7-ENV-2010-265104, 33–40.

KUČERA, Z., CHROMÝ, P. (2012): Depopulation, resettlement and landscape changes in the peripheries of the Czech borderland. In: Paniagua, A., Bryant, R., Kizos, T. (eds): The Political Ecology of Depopulation: Inequality, Landscape, and People. Rolde Foundation, CEDDAR, Zaragoza, 191–213. ISBN 978-84-92582-77-8

ŠTYCH, P., BIČÍK, I., CHROMÝ, P., BLÁHA, J.D. (2012): Case Study Areas Košťálkov, Klein Taxen: Change of Land Use Patterns 1823–2003. In: Bičík, I., Himiyama, Y., Feranec, J., Štych, P. (eds.): Land Use/Cover Changes in Selected Regions in the World. Vol. VII, IGU Commission on LUCC, Charles University in Prague, Faculty of Science, Prague, 13–18. ISBN 978-4-907651-08-4

JANČÁK, V., CHROMÝ, P. (2010): The significance of human resources in the changing agricultural geography of Czechia (the Czech Republic) since 1990. In: Leimgruber, W., Nel, E., Matsuo, Y., Binns, T., Chand, R., Cullen, B., Lynch, D., Pradhan, P.K. (eds.): Geographical Marginality as a global issue. Volume 4 The rural world. The International Geographical Union‘s Commission on Marginalization, Globalization and Regional and Local Response C08.27, Department of Geography, University of Otago, Dunedin, New Zealand, 46–55. ISBN 978-0-473-17042-4

RAŠÍN, R., CHROMÝ, P. (2010): Land Use and Land Cover Development Along the Czech-Austrian Boundary. In: Bičík, I., Himiyama, Y., Feranec, J. (eds): Land Use/Cover Change in Selected Regions in the World. Vol. V, Part VII, Issued by IGU Commission on LUCC. IGU-LUCC Research Reports. Institute of Geography, Hokkaido Univ. of Education, Asahikawa, 57–65. ISBN 978-4-907651-05-9

CHROMÝ, P., HRNČIAROVÁ, T., MACKOVČIN, P. eds (2009): Historická krajina. Oddíl 3. In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P., Zvara, I. et al.: Atlas krajiny České republiky/Landscape Atlas of the Czech Republic. Ministerstvo životního prostředí České republiky, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Praha, Průhonice, s. 73–96. ISBN 978-80-85116-59-5 (pododdlíly: 1. Formování státu a správy území – Formation of the state and territorial administration, 2. Procesy změn v krajině – Processes of landscape changes, 3. Vývoj využití krajiny – Land use development, 4. Historická přírodní rizika – Historical natural hazards)

CHROMÝ, P., KUČEROVÁ, S., KUČERA, Z. (2009): Regional identity, contemporary and historical regions and the issue of relict borders – the case of Czechia. In: Heffner, K. (ed.): Historical Regions Divided By the Borders: Cultural Heritage and Multicultural Cities. Regions and Regionalism, 9, 2. Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Opole, 9–19. ISBN 978-83-7126-252-4, 978-83-62105-09-0

KUČERA, Z., MATĚJČEK, T., KULDOVÁ, S., CHROMÝ, P. (2009): Areal preservation – barrier or tool of areal development? In: Wilk, W. (ed.): Global Changes: Their Regional and Local Aspects. University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies, Warsaw, 150–155 ISBN 978-83-89502-73-5

SEIDL, T., CHROMÝ, P. (2009): Turismus v alternativních chráněných územích – koncentrovaná exploatace nebo šetrné formy? In: Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu. Gaudeámus, Hradec Králové, 50–57. ISBN 978-80-7041-923-

JELEČEK, L., CHROMÝ, P., JANÁČ, J. (2008): Origins of landscape differences and related causes of change in land use (LU): East Central and South-East Europe from 1960s until the post-communist present. In: Kabrda, Jan, Bičík, I. (eds.): Man in the lanscape across frontiers: Landscape and land use change in Central European border regions. CD-ROM Conference Proceedings of the IGU/LUCC Central European Conference 2007, Slovenia – Austria – Slovakia – Czech Republic, August 28 – September 4 2007. Faculty of Science, Charles University in Prague, Czech Republic. ISBN 978-80-86561-80-6.

SEMOTANOVÁ, E., CHROMÝ P. (2008): Historická geografie: most mezi historií a geografií. In:  Dvořák, J., Knoz, T. (eds): Historie v kontextu ostatních vědních disciplín. IX. sjezd českých historiků. Pardubice 6.-8. září 2006. Svazek II. 1. vyd. Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872), Brno, Pardubice, Praha, Ústí nad Labem, 231–246. ISBN 978-80-904069-1-9

CHROMÝ, P., BIČÍK, I. (2006): The Cold War Landscape – phenomenon of geographical, environmental and cultural education: case study Czechia. In: Suan Yoong, Mokhtar Ismail, Ahmad Nurulazam Md. Zain, Fatimah Selleh, Fong Soon Fook, Lim Chap Sam, Melissa Ng Lee Yan (Eds.): Science and Technology Education in the Service of Humankind. Proceedings of XII IOSTE (International Organisation for Science and Technology Education) Symposium, 30th July–4th August 2006, Park Royal Hotel Penang, Malaysia, School of Education Studies Universiti Sains Malaysia, Penang, 197–201. ISBN 983-2700-39-6

CHROMÝ, P., RAŠÍN, R. (2006): Hodnocení interakce společnost – příroda v krajině českého pohraničí aneb spor o hodnotu pramene historickogeografického poznání. In: Historická krajina a mapové bohatství Česka. Historická geografie – Supplementum I, Historický ústav AV ČR, Praha, 205–219 + příl. XXIV–XXIX. ISSN 0323-0988, ISBN 80-7286-093-3

HAVLÍČEK, T., CHROMÝ, P., JANČÁK, V., MARADA, M. (2005): Vybrané teoreticko-metodologické aspekty a trendy geografického výzkumu periferních oblastí. In: Novotná, M. (ed.): Problémy periferních oblastí. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, 6–24. ISBN 80-86561-21-6

CHROMÝ, P. (2004): Historickogeografický pohled na české pohraničí. In: Jeřábek, M., Dokoupil, J., Havlíček, T. a kol.: České pohraničí – bariéra nebo prostor zprostředkování? Academia, Praha, 33–44. ISBN 80-200-1051-3

CHROMÝ, P. (2003): Formování regionální identity: nezbytná součást geografických výzkumů. In: Jančák, V., Chromý, P., Marada, M. (eds.): Geografie na cestách poznání. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, 163–178. ISBN 80-86561-10-0

BIČÍK, I., CHROMÝ, P., JANČÁK, V., JELEČEK, L., KUPKOVÁ, L., ŠTĚPÁNEK, V., WINKLEROVÁ, J. (2001): Land Use/Land Cover Changes in Czechia over the past 150 Years – An Overview. In: Himiyama, Y., Mather, A., Bičík, I., Milanova, E.V. (eds): Land Use/Cover Change in Selected Regions in the World. Vol. I, Part IV, Issued by IGU SG LUCC. IGU-LUCC Research Reports IL-2001-01, Institute of Geography, Hokkaido Univ. of Education, Asahikawa, 29–39. ISBN 4-907651-02-3

 

Dizertační práce:

CHROMÝ, P. (2004): Historická a kulturní geografie a nové přístupy v regionálním studiu. Dizertační práce. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, 60 s.+ příl. (obhájena 24. 6. 2004)

Habilitační práce:

CHROMÝ, P. (2012): Historickogeografické a kulturněgeografické aspekty studia územní diferenciace: specifika periferních regionů v Česku. UK v Praze, PřF, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, 60 s. + příl. (obhájena 14. 2. 2013)

 

Atlas krajiny České republiky:

CHROMÝ, P. (2009): Vývoj územněsprávního členění Jemnicka. Jemnice area – development of territorial and administrative division, 1850–1896. Oddíl 3, mapa 48. In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P., Zvara, I. et al.: Atlas krajiny České republiky/Landscape Atlas of the Czech Republic. Ministerstvo životního prostředí České republiky, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Praha, Průhonice, s. 81. ISBN 978-80-85116-59-5

CHROMÝ, P. (2009): Vývoj územněsprávního členění Jemnicka. Jemnice area – development of territorial and administrative division, 1896–1960. Oddíl 3, mapa 49. In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P., Zvara, I. et al.: Atlas krajiny České republiky/Landscape Atlas of the Czech Republic. Ministerstvo životního prostředí České republiky, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Praha, Průhonice, s. 81. ISBN 978-80-85116-59-5

CHROMÝ, P. (2009): Vývoj územněsprávního členění Jemnicka. Jemnice area – development of territorial and administrative division, 1960–2000. Oddíl 3, mapa 50. In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P., Zvara, I. et al.: Atlas krajiny České republiky/Landscape Atlas of the Czech Republic. Ministerstvo životního prostředí České republiky, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Praha, Průhonice, s. 81. ISBN 978-80-85116-59-5

CHROMÝ, P., BURDA, T. (2009): Oblasti změn územněsprávní příslušnosti ke krajům (1949–1960 a 1997). Areas of changes of regional borders (1949–1960 and 1997). Oddíl 3, mapa 46, 1 : 2 000 000. In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P., Zvara, I. et al.: Atlas krajiny České republiky/Landscape Atlas of the Czech Republic. Ministerstvo životního prostředí České republiky, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Praha, Průhonice, s. 81. ISBN 978-80-85116-59-5

KUČERA, Z., CHROMÝ, P. (2009): Vliv geopolitických změn na zánik sídel po roce 1945. Effect of geopolitical changes on the extenction of settlements after 1945. Oddíl 3, mapa 60, 1 : 2 000 000. In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P., Zvara, I. et al.: Atlas krajiny České republiky/Landscape Atlas of the Czech Republic. Ministerstvo životního prostředí České republiky, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Praha, Průhonice, s. 85. ISBN 978-80-85116-59-5

ŠTYCH, P., CHROMÝ, P., WINKLEROVÁ, J. (2009): Vliv geopolitických změn na využití krajiny v česko-rakouském pohraničí – Košťálkov (Gottschallings) a Klein Taxen. Effect of geopolitical changes on land use in the Czech-Austrian borderland – Košťálkov (Gottschallings) a Klein Taxen. Využití krajiny (1845), land use (1845). Oddíl 3, mapa 61, 1 : 35 000. In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P., Zvara, I. et al.: Atlas krajiny České republiky/Landscape Atlas of the Czech Republic. Ministerstvo životního prostředí České republiky, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Praha, Průhonice, s. 85. ISBN 978-80-85116-59-5

ŠTYCH, P., CHROMÝ, P., WINKLEROVÁ, J. (2009): Vliv geopolitických změn na využití krajiny v česko-rakouském pohraničí – Košťálkov (Gottschallings) a Klein Taxen. Effect of geopolitical changes on land use in the Czech-Austrian borderland – Košťálkov (Gottschallings) a Klein Taxen. Využití krajiny (2003), land use (2003). Oddíl 3, mapa 62, 1 : 35 000. In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P., Zvara, I. et al.: Atlas krajiny České republiky/Landscape Atlas of the Czech Republic. Ministerstvo životního prostředí České republiky, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Praha, Průhonice, s. 85. ISBN 978-80-85116-59-5

ŠTYCH, P., BIČÍK, I., CHROMÝ, P., JANČÁK, V. (2009): Změny využití pohraniční krajiny Bílých Karpat – Starý Hrozenkov. Land use changes in the border landscape of the Bílé Karpaty Mts. – Starý Hrozenkov. Oddíl 3, mapa 38, 1 : 50 000. In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P., Zvara, I. et al.: Atlas krajiny České republiky/Landscape Atlas of the Czech Republic. Ministerstvo životního prostředí České republiky, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Praha, Průhonice, s. 79. ISBN 978-80-85116-59-5

 

Editor a co-editor čísla časopisu Geografické rozhledy:

BIČÍK, I., CHROMÝ, P. eds. (2003): Geografie pro život. Geografické rozhledy, 13, 1, 32 s. ISSN 1210-3004

CHROMÝ, P. ed. (2002): Město. Geografické rozhledy, 11, č. 3, 32 s. ISSN 1210-3004

CHROMÝ, P. ed. (2003): Slovensko. Geografické rozhledy, 12, 3, 32 s. ISSN 1210-3004

CHROMÝ, P. ed. (2008): Menšiny. Geografické rozhledy, 17, 4, 32 s. ISSN 1210-3004

CHROMÝ, P, KüHNLOVÁ, H. eds (2007): Agenda 21. Geografické rozhledy, 16, 3, 32 s. ISSN 1210-3004

CHROMÝ, P. ed. (2009): Regiony. Geografické rozhledy, 19, 1, 32 s. ISSN 1210-3004

CHROMÝ, P. ed. (2012): Jižní Čechy. Geografické rozhledy, 21, 3, 32 s. ISSN 1210-3004

CHROMÝ, P., ŠOBR, M. eds. (2012): Revitalizace. Geografické rozhledy, 22, 2, 32 s. ISSN 1210-3004

CHROMÝ, P., MARTÍNEK, J. eds. (2014): Dědictví Rakousko-Uherska. Geografické rozhledy, 23, 5, 32 s. ISSN 1210-3004

HULÍKOVÁ, K., CHROMÝ, P. eds. (2015): Sociálněpatologické jevy. Geografické rozhledy, 24, 5, 32 s. ISSN 1210-3004

CHROMÝ, P., ŠOBR, M. eds. (2015): Konflikty. Geografické rozhledy, 25, 1, 32 s. ISSN 1210-3004

 

Příspěvky v časopise Geografické rozhledy:

JELEČEK, L., CHROMÝ, P. (1997): Vývoj českého státu v pojmech a datech. Geografické rozhledy, 7, 2, 43–45. ISSN 1210-3004

CHROMÝ, P. (1998): Čechy, Čechrava, ČESKO... Geografické rozhledy, 7, 4, 98–99. ISSN 1210-3004

CHROMÝ, P. (1999): Etnická čistka nebo dějinné vítězství? Geografické rozhledy, 8, 3, 5–7. ISSN 1210-3004

CHROMÝ, P. (1999): Kam patříš Jemnicko? Geografické rozhledy, 9, 2, 38–39. ISSN 1210-3004

CHROMÝ, P. (1999): Úvodník. Geografické rozhledy, 9, 2, 29. ISSN 1210-3004.

MARADA, M., CHROMÝ, P. (1999): Obyvatelstvo Česka: hustota zalidnění a sektorová struktura. Geografické rozhledy, 8, 4, I–III. ISSN 1210-3004

MARADA, M., CHROMÝ, P. (2000): Moravské Kopanice. Geografické rozhledy, 10, 1, 22–23. ISSN 1210-3004

CHROMÝ, P., MARADA, M. (2001): Kraj Vysočina. Geografické rozhledy, 11, 2, 46–47. ISSN 1210-3004

CHROMÝ, P. (2002): Alhambra. Geografické rozhledy, 12, 2, 56. ISSN 1210-3004

CHROMÝ, P. (2002): Paměť měst. Geografické rozhledy, 11, 3, ISSN 1210-3004

CHROMÝ, P. (2002): Rozumíme problémům Afriky? Geografické rozhledy, 11, 5, I. ISSN 1210-3004.

ZEMAN, K., CHROMÝ, P. (2002): Nárazníková zóna? Geografické rozhledy, 12, 1, 24. ISSN 1210-3004

BIČÍK, I., CHROMÝ, P. (2003): Geografie pro život. Geografické rozhledy, 13, 1, 2–5. ISSN 1210-3004

CHROMÝ, P. (2003): Bardejov. Geografické rozhledy, 12, 3, 84. ISSN 1210-3004

CHROMÝ, P. (2004): Regionální identita gymnaziálních učitelů v Česku. Geografické rozhledy, 14, 2, III–IV. ISSN 1210-3004

CHROMÝ, P., JELEČEK, L. (2004): Quebéc – francouzský duch Severní Ameriky. Geografické rozhledy, 14, 2, 56.  ISSN 1210-3004

CHROMÝ, P., MARADA, M. (2004): Ostrovy – aplikace do výuky. Geografické rozhledy, 13, 5, 7 s. ISSN 1210-3004

CHROMÝ, P., MARADA, M. (2004): Rusko – aplikace do výuky. Geografické rozhledy, 13, 3, 7 s. ISSN 1210-3004

CHROMÝ, P., MARADA, M., ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2004): Regionální identita – průřezové téma vzdělávacích programů. Geografické rozhledy, 14, 2, 36–37. ISSN 1210-3004

FIALOVÁ, D., CHROMÝ, P., MARADA, M. (2004): Ostrovy bez hranic. Geografické rozhledy, 13, 5, 114–115. ISSN 1210-3004

MARADA, M., CHROMÝ, P. (2004): Povodně – aplikace do výuky. Geografické rozhledy, 13, 4, 7 s. ISSN 1210-3004

CHROMÝ, P. (2005): Česká Sibiř. Geografické rozhledy, 15, 2, 24–25. ISSN 1210-3004

CHROMÝ, P. (2005): Krajina jako zdroj informací. Geografické rozhledy, 14, 5, II–III. ISSN 1210-3004

CHROMÝ, P. (2005): Multikulturní výchova: mezi snem a realitou. Geografické rozhledy, 14, 3, 58–61. ISSN 1210-3004

CHROMÝ, P. (2005): Revoluční Florencie. Geografické rozhledy, 15, 2, 32. ISSN 1210-3004

CHROMÝ, P. (2006): Historický atlas měst České republiky (aneb historická geografie na pomoc škole). Geografické rozhledy, 16, 1, 10–11. ISSN 1210-3004

CHROMÝ, P., BURDA, T. (2006): Šumava středem i střetem zájmů. Geografické rozhledy, 15, 3, 26–27. ISSN 1210-3004

CHROMÝ, P., BURDA, T. (2006): Šumava středem i střetem zájmů II. Geografické rozhledy, 15, 4, 12–13. ISSN 1210-3004

KULDOVÁ, S., CHROMÝ, P. (2006): Exkurze na hřbitov? Geografické rozhledy, 15, 3, 8–9. ISSN 1210-3004

BIČÍK, I., CHROMÝ, P. (2008): Atlas krajiny České republiky. Geografické rozhledy, 18, 1, 12, ISSN 1210-3004

CHROMÝ, P. (2008): Těšme se na Atlas krajiny České republiky! Geografické rozhledy, 17, 5, 20–21. ISSN 1210-3004

CHROMÝ, P., BURDA, T. (2007): Nové členské státy EU. Geografické rozhledy, 16, 3, 17–18. ISSN 1210-3004

CHROMÝ, P., KUČEROVÁ, S. (2008): Území Česka v proměnách, aneb pracujme s podklady Atlasu krajiny České republiky. Geografické rozhledy, 18, 1, 13, 15–18. ISSN 1210-3004

ŘEZNÍČKOVÁ, D., CHROMÝ, P. (2008): Uplatnění geografů v praxi – slovo pro maturanty. Geografické rozhledy, 18, 2, 20–23. ISSN 1210-3004

CHROMÝ, P. (2009): Region a regionalismus. Geografické rozhledy, 19, 1, 2–5. ISSN 1210-3004

CHROMÝ, P. (2010): Krajina naší vlasti – krajina domova. Geografické rozhledy, 20, 2, 32. ISSN 1210-3004

CHROMÝ, P. (2012): Dědictví neuskutečněné revitalizace. Geografické rozhledy, 22, 2, 4–5. ISSN 1210-3004

KAŠKOVÁ, M., CHROMÝ, P. (2015): Přitažlivost "značkových" míst. Geografické rozhledy, 24, 4, 10–11. ISSN 1210-3004

 

Akce dokumentů