E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAmerický semestr

Již 25 let probíhá každoročně na naší katedře tzv. Americký semestr – program vzájemné spolupráce mezi Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy a jednou z nejprestižnějších amerických univerzit Dartmouth College (New Hampshire, USA). Meziuniverzitní spolupráce, v rámci níž přijíždí do Prahy každoročně v březnu skupina amerických studentů, vznikla v roce 1994, a to především zásluhou prof. George Demko a jeho českých kolegů, doc. Ivana Bičíka, prof. Dušana Drbohlava a dr. Ludvíka Kopačky.

Hlavním cílem programu je poskytnout americkým studentům ucelený přehled o geografii Česka v kontextu vývoje Evropy a zvláště zemí střední a východní Evropy. V několika ucelených přednáškových blocích doplněných řadou tematicky navazujících exkurzí jsou studenti postupně seznámeni se všemi podstatnými stránkami prostorového a sociálního vývoje Česka, zejména v posledních desetiletích. Studenti tak získávají také základní přehled o české geografii. Po absolvování přehledové zkoušky na konci prvního měsíce programu, na přelomu dubna a května, zpracovávají studenti vlastní skupinové výzkumné projekty. Kromě studijních aktivit však mají účastníci programu dostatek prostoru také pro poznávání české a středoevropské kultury a navazování odborných i přátelských kontaktů s českými studenty. Celý program se odehrává vždy od konce března do konce května.

 

Realizace mezinárodní spolupráce s prestižní americkou univerzitou je také pro českou stranu významným obohacením o nové odborné i lidské zkušenosti, a to nejen pro vyučující, ale rovněž pro bakalářské, magisterské i postgraduální studenty geografické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kteří jsou zapojeni do organizace programu. Prostřednictvím společných setkání během exkurzí a dalších součástí programu i během neformálních sportovních či kulturních aktivit mají studenti možnost navázat kontakty s americkými kolegy a v neposlední řadě se i zdokonalit v angličtině.

 

V rámci letošního již 25. ročníku Amerického semestru bude geografická sekce Přírodovědecké fakulty UK hostit skupinu 10 amerických studentek a studentů, které bude doprovázet dr. Coleen Fox a v druhé části programu pak dr. Mona Domosh. Oficiální zahájení Amerického semestru s pořadovým číslem „25“ se uskuteční ve středu 28. března 2018 a program potrvá do 2. června 2018. Přibližně v polovině programu, 3. a 4. května, proběhne u příležitosti letošního kulatého výročí založení Amerického semestru oslava v podobě odborně-společenského programu pro fakultní i širší veřejnost. Můžeme se těšit mj. na přednášky, v nichž přední američtí geografové představí současnou podobu akademické i aplikované geografie v USA.

 

Aktuální informace o Americkém semestru naleznete na stránkách programu:

http://americanterm.natur.cuni.cz/

Akce dokumentů